#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 2020

 

Parkoviště v ul. Kravácké

V ulici Kravácké obec připravuje k realizaci parkoviště s umístěním příčných stání doplněných zelení. K záměru je vydáno pravomocné stavební povolení.

Parkoviště Kravácká

 

Parkoviště v ulici Školní

Na části ovocného sadu školního areálu při ulici Školní obec připravuje k realizaci parkoviště. K záměru je vydáno pravomocné stavební povolení.

Parkoviště Školní

 

Ulice Záhumenní - technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů

Obec zajistila zpracování projektové dokumentace pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury v ulici Záhumenní (zpracovatel: PP Projekt Hodonín s.r.o.; Ing. Radomír Prokeš) a zažádala stavební úřad o vydání stavebního povolení (aktuálně probíhá stavební řízení). V první fázi se předpokládá realizace inženýrských sítí, v poslední fázi pak místní komunikace. Stavba je členěna do následujcích stavebních objektů: 

SO.100 Komunikace                         

SO.301 Kanalizace jednotná

SO.302 Vodovod

SO.401 Veřejné osvětlení

SO.402 Rozvody kabelů NN

SO.403 Sdělovací kabely

 

Širší vztahy území

Koordinační situace

 

Zateplení a rekonstrukce kotelny bytového domu Na Hrázce 62 v Dolních Bojanovicích

Obec připravuje revitalizaci bytového domu Na Hrázce 62 (tzv. Esmeralda). Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.Situace

BD

Zprávy