#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení občané,

Jak si jistě mnozí z vás již všimli, od května 2022 zahájila na území Dolních Bojanovic činnost Obecní policie Prušánky. Obecní policie zde vykonává činnost na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi Prušánky a Dolní Bojanovice. Tuto smlouvu můžete nalézt na internetových stránkách vaší obce. Oprávnění k výkonu práce strážníka na území Dolních Bojanovic mají všichni strážníci Obecní policie Prušánky, průběžně se tedy budete setkávat se všemi. 

Během naší práce se postupně seznamujeme s tím, co vaši obec trápí a kde můžeme pomoci. Naším cílem je tyto problémy řešit pokud možno po dobrém. Z podnětů občanů jsme zaznamenali zejména problémy s průjezdností ulic a stáním vozidel v místech, kde omezují dopravu, případně přes tato vozidla není vidět za zatáčku a podobně. Zejména se jedná o průjezdnost frekventovaných hlavních tahů obcí, tedy ulic Hlavní a Josefovská, kde jezdí také autobusy a nákladní vozidla, dále i poměrně frekventovaná ulice Kyjovská. Také zatáčka v ulici Prostřední je z důvodu zaparkovaných aut nepřehledná a velmi špatně průjezdná bývá i ulice Řadovky. Proto apelujeme na majitele vozidel nejen v těchto, ale i v dalších ulicích, aby svá vozidla parkovali v garážích, na nájezdech u domů, případně parkovištích a neblokovali průjezd po silničních komunikacích ostatním vozidlům. Uvědomte si prosím, že i vaší ulicí či kolem vašeho sklepa musí projet hasičské vozidlo či sanitka. Dále se setkáváme s tím, že maminky vozí své ratolesti bez použití sedaček a to i na předním sedadle, které je vybaveno airbagem, což je hazard se životy vlastních dětí. Stačí si najít na internetu článek či video, co dokáže airbag. Dalším problémem, který jsme zaznamenali, je v některých místech obce rušení nočního klidu zejména rozjívenou mládeží. Tomuto se budeme také věnovat. Stejně tak budeme monitorovat místa, kde dochází k vloupání do objektů, abychom tyto jevy eliminovali.

K činnosti obecní policie:

Strážník obecní policie má dle § 127 odst.1 písm.e) zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) postavení úřední osoby.  Činnost obecní policie upravuje především zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, z tohoto zákona vyplývají naše základní povinnosti a pravomoci.

Oprávnění strážníka vyplývají zejména z následujících zákonů:

  • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii – oprávnění zjištění totožnosti osob, oprávnění požadovat vysvětlení, oprávnění předvést osobu, oprávnění odebrat zbraň, oprávnění odejmout věc, oprávnění zakázat vstup na určená místa
  • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – oprávnění projednat přestupky, oprávnění ukládat pokuty příkazem na místě
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích – oprávnění zastavovat vozidla, oprávnění usměrňovat silniční provoz, oprávnění měřit rychlost, oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, oprávnění rozhodnout o odtažení vozidla, oprávnění provádět u řidiče vozidla a učitele autoškoly zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou a vyzvat tyto osoby, aby se podrobily za tímto účelem vyšetření, oprávnění používat výstražného světelného a zvukového zařízení na vozidle
  • Zákon č. 65/2017 Sb., tzv. tabákový zákon – oprávnění vyzvat osobu, aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, oprávnění vykázat osobu z míst, kde je zákaz kouření (pokud osoba tento zákaz porušuje), oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona, oprávnění řešit vybrané přestupky dle tohoto zákona příkazem na místě

Obecní policie se ze zákona podílí mimo jiné i na prevenci kriminality v obci, není však oprávněna řešit trestné činy, proto se v těchto případech obracejte prioritně na Policii ČR. Do příjezdu Policie ČR vám však můžeme pomoci místo činu zajistit či provést úkony, které nám zákon dovoluje.

V pracovní době nás zastihnete na služebně, která se nachází v nejvyšším patře Obecního úřadu Dolní Bojanovice,  případně nás můžete kontaktovat emailem na adrese: obecnipolicie@dolnibojanovice.cz. Co se týče telefonních kontaktů na strážníky, tato věc je v řešení, aktuální informace budou na webových stránkách obce v sekci Obecní policie. Vzhledem k počtu strážníků Obecní policie Prušánky nelze zabezpečit nepřetržitý provoz služeben, proto se mimo naši pracovní dobu můžete obrátit na Policii ČR, Obvodní oddělení Hodonín, tel. 974 633 470, případně na tísňovou linku 158.

 

KONTAKT NA OBECNÍ POLICII 

tel.: 720 946 059

Email: obecnipolicie@dolnibojanovice.cz

Zprávy

Změny v zákoně o silničním provozu od 1.1.2024  1

Změny v zákoně o silničním provozu od 1.1.2024

aneb vládci přitvrdili celý text

ostatní | 9. 12. 2023 | Autor: Leoš Turek
Adventní čas 1

Adventní čas

a k němu pár řádků celý text

ostatní | 4. 12. 2023 | Autor: Leoš Turek
Křižovatky 1

Křižovatky

nejen u školy celý text

ostatní | 17. 11. 2023 | Autor: Leoš Turek
Obecní policie v akci 1

Obecní policie v akci

aneb OP pátrá, zasahuje... celý text

ostatní | 18. 10. 2023 | Autor: Leoš Turek
Nejen o pejscích 1

Nejen o pejscích

ale také malé shrnutí uplynulého roku celý text

ostatní | 8. 6. 2023 | Autor: Leoš Turek
Hledá se majitel 1

Našel se pejsek

a už i majitelka celý text

ostatní | 1. 4. 2023 | Autor: Leoš Turek
Upozornění občanům 1

Pozor na krádeže

aneb pár rad k prevenci celý text

ostatní | 29. 3. 2023 | Autor: Leoš Turek
Buďte vidět 1

Buďte vidět

ať jste na Vánoce všichni spolu celý text

ostatní | 5. 12. 2022 | Autor: Leoš Turek
Měříme, měříme, hore po dědině 1

Měříme, měříme, hore po dědině

a jedna informace navíc celý text

ostatní | 15. 9. 2022 | Autor: Leoš Turek
Bezpečí dětí  1

Bezpečí dětí

aneb škola se blíží... celý text

ostatní | 29. 8. 2022 | Autor: Leoš Turek
Venčení pejsků 1

Venčení pejsků

aneb malí i velcí trhači celý text

ostatní | 10. 8. 2022 | Autor: Leoš Turek
Obecní policie zasahuje 1

Obecní policie zasahuje

aneb i v Bojanovicích jsou rekordmani celý text

ostatní | 1. 8. 2022 | Autor: Leoš Turek
Obecní policie jen nedomlouvá 1

Obecní policie jen nedomlouvá

Zbloudilý náklaďák celý text

ostatní | 25. 7. 2022 | Autor: Leoš Turek
S čím se setkáváme 1

Z činnosti obecní policie

S čím se také setkáváme celý text

ostatní | 18. 7. 2022 | Autor: Leoš Turek