#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provoz sběrného dvoru

sberny

Od občanů Dolních Bojanovice jsou odpady odebírány v době:

St   14,00 – 18,00 hod.
Pá    14,00 – 18,00 hod.
So 8,00   – 12,00 hod.
 
 
 
 
 
 
Od osob oprávněných k podnikání za úplatu buď dle platného ceníku sběrného dvora, nebo na základě smlouvy o převzetí odpadu v době:
St 14,00 – 18,00 hod.
14,00 – 18,00 hod.

 

 

Termíny svozu tříděného odpadu na rok 2024

23.1.2024, 27.2.2024, 26.3.2024, 23.4.2024, 28.5.2024, 25.6.2024, 23.7.2024, 27.8.2024, 24.9.2024, 29.10.2024, 26.11.2024, 17.12.2024

>> Plánovací kalendář svozu odpadů na rok 2024<< Typ: PDF dokument, Velikost: 2.01 MB

Mapa kontejnerů na odpady v obci

mapa kontejnerů

>> pokud je obrázek malý, stáhněte si na mapu ve formátu PDF<<

Jak třídit odpad - co kam patří

cokam

Svoz tříděného odpadu - obecné informace

Modré pytle jsou určené na papír, do váhy 15 kg.

Co patří do sběrového papíru?
kartonové a lepenkové obaly (vlnitá i hladká lepenka)
- noviny, časopisy, katalogy, letáky
- knihy (bez vazby), sešity
- papírové obaly
- kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky)
- papírové sáčky, papírové tašky

Co nepatří do sběrového papíru?
znečištěný papír (zejména mastný)
- nápojové kartony – tetrapak (např. obaly od mléka, džusů apod.)
- papíry potažené fólií (jednoduše se zjistí natržením)
- voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír
- potahované obaly z mražených potravin
- tapety
- fólie, termopapír, nálepky, etikety
- fotografie a fotopapír, pohlednice
- dětské papírové pleny
- hygienický papír (např. kapesníky)
- krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií

Žluté pytle jsou určené na plast.
Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty?
PET láhve od nápojů
- plastové obaly od potravin
- láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky
- plastové sáčky a tašky
- balící fólie
- plastové kanystry
- polystyren
- čisté (vymyté) kelímky od potravin (od jogurtů, másla apod.)
POZOR! Do kontejnerů vhazujte od nového roku i nápojové kartony!! (dotřídí se na třídírně).

Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty?
znečištěné plasty (např. kelímky od jogurtů, tuků, ale i jedlých olejů)
- obaly se zbytky potravin
- hračky
- obaly z PVC
- podlahové krytiny (linoleum)
- trubky (novodur), hadice
- kabely
- CD, diskety, kazety
- plastový zdravotnický materiál – pozor je to nebezpečný – infekční odpad

 

Oranžové pytle byly zrušeny.

Orientační přehled skladovaných odpadů:

Odpady kategorie ostatní 
 • Papír, papírové a lepenkové obaly
 • Plasty, plastové obaly
 • Dřevo, dřevěné obaly
 • Kov, kovové obaly
 • Kompozitní obaly (nápojové obaly, Tetrapak)
 • Směsné obaly
 • Skleněné obaly
 • Oděvy, textilní obaly
 • Pneumatiky
 • Železné kovy
 • Neželezné kovy
 • Baterie a akumulátory
 • Oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
 • Asfaltové směsi   
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
 • Vyřazená elektrická a elektronická zařízení 
 • Biologicky rozložitelný odpad (tráva, odpad ze zahrad, větve…)
 • Zemina a kameny
 • Objemný odpad (nábytek, koberce...)
Odpady kategorie nebezpečné
 • Oleje
 • Brzdové kapaliny
 • Olověné akumulátory
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Nepoužitelná léčiva
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 
Při příjmu bude pracovníkem obsluhy provedena vizuální kontrola odpadu, určí se druh odpadu, množství, uvede se jméno a adresa občana. Údaje jsou zapisovány do evidence odpadů.

Ve sběrném dvoře není prováděn výkup kovových odpadů za úplatu.

 
Za provoz sběrného dvora odpovídají:   Martin Kaňa, technik obce (+420 725 513 023)     
                                                                        Stanislav Bílek, pracovník sběrného dvora (+420 725 484 272)
 
 

Maximální množství přijímaného stavebního odpadu činí 1 000 kg na 1 občana za rok. Osoby, které nehradí naší obci místní poplatek za komunální odpad a podnikatelé mohou sběrné středisko využívat pouze za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.