#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Změna č. 1 územního plánu Dolní Bojanovice

pořizována zkráceným postupem dle § 55a až § 55c stavebního zákona na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu

 

Návrh pro veřejné projednání dle § 55b stavebního zákona s použitím § 52 odst. 1 stavebního zákona

 

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací

Výkres TI - zásobování vodou a odkanalizování

Výkres TI - energetika

 

Textová část odůvodnění

Srovnávací text se zachycením změn

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Výkres širších vztahů