#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní studie Dolní Bojanovice - lokalita Díly nad kyjovskou cestou

Lokalita Díly nad kyjovskou cestou se nachází na východním okraji obce a navazuje na zastavěné území. Platný územní plán v lokalitě navrhuje urbanizovaný rozvoj bydlení v rodinných domech a za tímto účelem zde vymezil zastavitelnou plochu "Z23" o celkové výměře cca 7,5 ha.

Podmínkou pro změnu využití předmětného území a rozhodování v území je pořízení územní studie, která zajistí koordinaci rozvoje řešeného území. V odpovídající podrobnosti prověří a navrhne plošné, prostorové a funkční uspořádání zájmové lokality za účelem zajištění jejího optimálního využití a logické územní provázanosti.

Zájmové území

 


 

ZADÁNÍ

Obecní úřad Dolní Bojanovice, jako pořizovatel územní studie, pořídil zadání územní studie a v 8/2019 zahájil výběrové řízení na jejího zhotovitele.

Zadání ÚS Dolní Bojanovice - lokalita Díly nad kyjovskou cestou

 


 

NÁVRH

bude doplněno...