#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní studie Dolní Bojanovice - lokalita Sever (trať Přední hora)

Lokalita Sever se nachází na severním okraji obce nad ul. Přední a navazuje na zastavěné území. Platný územní plán v lokalitě navrhuje urbanizovaný rozvoj funkce smíšené obytné a v návaznosti na stávající pneuservis malou plochu drobné výroby. Celková plocha pro následnou urbanizaci je v rozsahu cca 4 ha. Obec pro tuto část obce pořizuje územní studii, která ve větším detailu prověří organizaci plochy, navrhne koridory veřejných prostranství, podmínky využití jednotlivých stavebních pozemků, etapizaci apod. Zpracovatelem územní studie je spol. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno (projektant: Ing. arch. Vanda Ciznerová, autorizovaný architekt ČKA).

Návrh urbanistické koncepce byl ve fázi rozpracovanosti odprezentován vlastníkům pozemků a staveb v řešeném území s výzvou o uplatnění případných připomínek. Územní studie je dosud ve fázi rozpracovanosti a je řešena s ohledem na majetkoprávní poměry v území.

 

Vymezení území na výřezu hlavního výkresu územního plánu:

Výřez hlavního výkresu územního plánu

 

Vymezení řešeného území nad katastrální mapou s ortofotem:

Znázornění řešeného území

 

Návrh urbanistické koncepce:

Návrh urbanistické koncepce

 

Širší vztahy:

Širší vztahy