#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní studie sídelní zeleně obce Dolní Bojanovice

Pořizovatel:

Obecní úřad Dolní Bojanovice
se síédlem Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
 

Zpracovatel:     

Atelier list Uherské Hradiště
MgA. Lukáš Vrána
Ing. Alena Vránová - autorizovaný krajinářský architekt, ČKA 04 130
se sídlem Zástřizly 41, 768 05 Koryčany
IČ: 71763384
DIČ: CZ8061104601
 

Datum schválení možnosti využití územní studie:

30. 04. 2020

 

Titulní stránky

obsah dokumentace

průvodní zpráva

tabulky hodnocení ploch zeleně

tabulky hodnocení stromořadí

tabulky návrh ploch zeleně

01 širší vztahy

02 analýza současného stavu

03 problémový výkres

04 makrokompozice systému zeleně sídla

05 komplexní návrh sídelní zeleně