#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ANKETA UKONČENA - ŘEŠENÍ ULIČNÍ FASÁDY ZUŠ

 

Obec dlouhodobě připravuje realizaci nové uliční fasády na objektu Základní umělecké školy Dolní Bojanovice v centrální části obce Dolní Bojanovice při ulici Prostřední. Za tímto účelem bylo v minulosti zpracováno pro inspiraci několik grafických návrhů, jak v modernějším pojetí, tak s přihlédnutím k historii objektu. 

Obec se koncem loňského roku rozhodla oslovit opět několik architektonických ateliérů a ZUŠ Dolní Bojanovice s výzvou o předložení výtvarného a designového návrhu (studie) konkrétního řešení uliční fasády včetně odhadu hrubých nákladů na realizaci záměru. Na základě zadání, poskytnuté dobové fotografie objektu a průběžných konzultací byly zpracovány a odevzdány (v některých případech variantní) návrhy studie od 5 zpracovatelů, o nichž proběhne veřejné hlasování formou ankety. Výsledek ankety potom bude jedním z podkladů, ke kterému se bude přihlížet při posuzování a hodnocení předložených návrhů hodnotící komisí.

 

Návrh 1 - 3 Malérky

STŘÍPKY V CELEK - mozaika 

Seskládáním zdánlivě různorodých kousků může vzniknout zajímavý/jedinečný celek. 

V tomto návrhu se inspirujeme dílem Friedensreicha Hundertwassera, architekta a průkopníka ekologického přístupu k životu. 

Udržitelnost v architektuře - nepoužité, vyřazené kachličky, zrcadla v kombinaci s klasickou typickou cihlou. Techniku mozaiky s oblibou využívají žáci výtvarného oboru ZUŠ, kteří by se mohli do projektu také zapojit. Zrcadla v mozaice symbolizují taneční sál. Roztančené linie rezonují s melodií, která se line z oken ZUŠ. 

Obklady budovy jsou cihové barvy navazující na tradici vinařské oblasti, barevné obklady jsou plánovány získat vyhlášením veřejné sbírky, aby se i obyvatelé obce mohli podílet na zkrášlování jejich prostředí. 

šmalerky

>> Odkaz na stažení celého návrhu << Typ: PDF dokument, Velikost: 1.67 MB

 

Návrh 2 - 3 Malérky

HARMONIE A PLYNUTÍ - malba 

Budova je členěna rozehranými liniemi/plochami v modré barvě, které symbolizují vodu (spodní část), melodii (prostřední část) a nebe (horní část). 

Na těchto modrých plochách jsou umístěny umělecké malby notových osnov, typických ornamentů a znaku školy v bílé barvě. V notové osnově se může také objevit záznam skladeb s touto tematikou např.: Modlitba za vodu (Hradišťan), Vltava (Bedřich Smetana), apod… 

Drásaná bílá omítka, modré pásy hladké, barevný odstín S 3050-R80B (NCS vzorník)

3malerky

>> Odkaz na stažení celého návrhu << Typ: PDF dokument, Velikost: 3.63 MB

 

Návrh 3 - Geprostav

Předmětem této dokumentace je návrh zpracování nové fasády objektu základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích. Konkrétně se jedná o severozápadní, uliční pohled. Stávající fasáda již prošla v minulosti drobnými stavebními úpravami. Kompletně byly vyměněny původní výplně otvorů za nové s plastovými rámy hnědé barvy, zaskleny trojsklem. V rámci návrhu byly vypracovány dvě varianty uličních pohledů, přičemž oba návrhy vycházely z historické fotografie poskytnuté investorem. Na fasádě bude navržen kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu. Cílem bylo navrhnout moderní řešení s retro prvky. 

V první variantě je zvolena kombinace teplejších barev strukturované omítky v odstínech RAL 1000 béžová zelené a RAL 1013 perlová bílá. Oblast soklu bude obložena režnými cihelnými pásky. Navržená fasáda bude doplněna novými klempířskými prvky z poplastovaného plechu v odstínu RAL 1011 hnědobéžová. Vedle vstupu do ZUŠ jsou vykresleny ozdobné prvky v podobě hudebních symbolů. Jelikož se jedná o základní uměleckou školu, kde se však vyučuje nejen hudba, ale i grafika a jiné výtvarné obory. Avšak hudba zde má nejširší zastoupení. Proto byly na fasádu zvoleny symboly notové osnovy. Kolem oken je navrženo profilované ozdobné orámování (šambrány) taktéž ze strukturované omítky. První varianta je více tradiční a historicky se více blíží původnímu vzhledu budovy.

geprostav1

>> Odkaz na stažení celé studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 260.47 kB

 

Návrh 4 - Geprostav

Ve druhé variantě je zvolena kombinace chladnějších barev strukturované omítky v odstínech RAL 9010 bílá, Baumit Life 0427 šedá a Baumit Life 0724 světle modrá. Oblast soklu a římsy jsou zvoleny v odstínu Life 0427 šedá. Navržená fasáda bude doplněna novými klempířskými prvky z poplastovaného plechu v odstínu RAL 1011 hnědobéžová. Kolem oken je navrženo profilované ozdobné orámování (šambrány) taktéž ze strukturované omítky odstínu Life 0724 světle modrá. Vlevo od hlavního vstupu byl opět zvolen grafický prvek vytvořený z hudebních symbolů. Jelikož se jedná o obecní objekt, byla zvolena barevnost obdobně jako u obecního úřadu a zdravotního střediska.

geprosttav 2

>> odkaz na stažení celé studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 243.55 kB

>> Odkaz na stažení režerže << Typ: PDF dokument, Velikost: 244 kB

 

Návrh 5 - H. Arch projekt Hodonín

Snahou autorů návrhu bylo postihnout soudobým přístupem všechny významové aspekty řešené fasády, tj. významový, estetický a především zdůraznit její kulturně historické souvislosti náznakem klasických tvaroslovných prvků.

Nová fasády Základní umělecké školy bezesporu zvýší estetickou úroveň stávajícího objektu i samotné ulice Prostřední, v níž zaujímá spolu s Kulturním domem dominantní postavení a přispěje tak k posílení jejího významu pro obec. Spolu se záměrem na revitalizaci a využití veřejného prostoru ve vnitřním bloku budov vytvoří nové příjemné a poutavé místo pro obyvatele a jejich kulturně společenské vyžití.

harch

>> Odkaz na stažení kompletní studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 6.82 MB

 

Návrh 6 - Létající inženýři

Předložený návrh ideově vychází z původní tektoniky průčelí budov, používá aktivní prvky (sokl, rizality, ostění oken) a „výplň“ stěn. Potud je návrh „historický“. Jednotlivé prvky jsou však modelovány stylizovaně, tedy moderně. Ostění a rizality jsou hladké, plocha stěn je omítána strukturovanou „vlnkovanou“ omítkou. Bude použita vápenocementová omítka vhodná pro užití plastického vzoru (vlnkování). Pro sokly, rizality a ostění oken navrhujeme kvalitní minerální omítku. Nad okny ve 2.np v „secesní“ části jsou na podkladu historické fotografie navrženy suprafinestry, v nichž je vepsán letopočet opravy fasády (například). Na základě historického přístupu navrhujeme jednobarevné řešení v béžové barvě. Hlavní vstup je doplněn „ultramoderním“ prvkem zavěšené skleněné stříšky s lineárním LED svítidlem.

V případě, že by se budova ZUŠ zateplovala navrhujeme předsadit stávající okna do líce nosného zdiva tak, aby výsledná ostění oken nebyla příliš hluboká.

letajici

>> Odkaz na stažení celé studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 23.48 MB

 

Návh 7 - Prost Hodonín

Návrh počítá s novou uliční fasádou včetně zateplení. Vzhledem k tomu, že nové okenní a dveřní výplně jsou již z větší části instalovány – nepočítá se s jejich výměnou ani posunutím na líc fasády budovy, bude tedy provedena úprava a zateplení ostění. Dále bude nahrazen nebo nově instalován veškerý dešťový systém – okenní parapety, oplechování, střešní žlaby i svody. Se zateplením se počítá i pod úroveň stávajícího chodníku.

Návrh byl předložen ve dvou variantách lišící se od sebe zejména barevným a fasádním členěním, nebo možným osazením stříšek nad vstupy. Výplně a jejich členění zůstává stávající.

Fasáda je zvolena v tradiční povrchové úpravě – omítka s točeným zrnem, barvy jsou zvoleny pastelové.

Celkově se jedná o řešení uliční fasády v celkové ploše cca 590 m2 (včetně ostění). Štítové stěny jsou řešeny pouze v návaznosti na ukončení uličního fasádního systému. 

prost1

 

Návrh 8 - Prost Hodonín

prost2

>> Odkaz na stažení kompletní studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 1.63 MB