#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

ŘEDITELSKÉ VOLNO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Na základě dnešního doporučení krajské hygienické stanice se pro žáky Základní školy Dolní Bojanovice vyhlašuje na pondělí 21.září 2020 ředitelské volno. Školní kuchyně pro žáky ZŠ v tento den nevaří. Vyučování bude pokračovat v plném rozsahu v úterý 22. září.  


Mateřské školy se pondělní ředitelské volno a ani jiné omezení provozu netýká. Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení hodů

Oznamujeme, že z důvodu neustále se zhoršující epidemiologické situace v České republice a hlavně v našem regionu, a také s ohledem na zpřísnění vládních opatření, rozhodlo po odpovědné úvaze Zastupitelstvo obce nepořádat letošní Svatováclavské Hody a Hodky. Rozhodnutí bylo učiněno v zájmu zajištění bezpečnosti obyvatel naší obce, kterou by v případě konání této veřejné akce nebylo možné plně zajistit a také pro minimalizaci důsledků vyplývajících z šíření epidemie v obci a dalších návazných opatřeních (např. uzavření školy). Děkujeme za pochopení.

hody2020

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

>>ARCHIV STARŠÍCH RELACÍ HLÁŠENÍ ZDE<<

- Na základě dnešního doporučení krajské hygienické stanice se pro žáky Základní školy Dolní Bojanovice vyhlašuje na pondělí 21.září 2020 ředitelské volno. Školní kuchyně pro žáky ZŠ v tento den nevaří. Vyučování bude pokračovat v plném rozsahu v úterý 22. září. Mateřské školy se pondělní ředitelské volno a ani jiné omezení provozu netýká. Děkujeme za pochopení.

-chasa Dolní Bojanovice Vás srdečně zve dnes v 16.00 hod na ruční stavění máje "pod zeleným". Prosíme o účast mužů, kteří se stavěním můžou pomoci. Poté bude hrát cimbálová muzika. Občerstvení je zajištěno.

V neděli 20. září se uskuteční silniční běh Burčáková šestka. Dětské závody začínají od 12.30 hod. u hasičské zbrojnice.

Hlavní závod na 6 km, který se poběží ulicemi obce, startuje ve 14.30 hod. Prosíme o dodržování aktuálně platných hygienických opatření, proto také nebude možné využít prostory hasičárny ani tělocvičny.

Prosíme obyvatele ulic, kterými se poběží závod, aby neparkovali svá auta v odpoledních hodinách na silnici a napomohli tak bezpečnému průběhu závodu, jedná se o ulice: Školní, Rýnská, Pod Čaganovem, Vinařská, Mlýnská, Hlavní, Prostřední, Za Humny, Příčná, Nová a Krátká. Srdečně zvou pořadatelé

- Žádáme občany, aby ode dneška (středa 16. 9.) do pátku neparkovali svá vozidla na parkovišti "Pod zeleným" z důvodu spojování máje a stavění máje. Děkujeme za pochopení.

-oznamujeme přerušení ele.energie dne 9.10.2020 od 07:30 do 15:30  ul. Řadovky od č.800 po č.818 (pravá strana).

- Zubní ordinace, MUDr. Růžičková nebude tento týden ordinovat, bolestivé případy ošetří MUDr. Klimešová v době od 7.30 hod do 10.00 hod , telefon   518 374 266

- MUDr. Ondruš žádá pacienty, aby do konce září, z důvodu zvýšeného výskytu nákazy koronavirem v naší obci,  vyřizovali své požadavky přednostně telefonickou cestou . Volat můžete na tel.: 735 134 005.

- Oznamujeme, že z důvodu neustále se zhoršující epidemiologické situace v České republice a hlavně v našem regionu, a také s ohledem na zpřísnění vládních opatření, rozhodlo po odpovědné úvaze Zastupitelstvo obce nepořádat letošní Svatováclavské Hody a Hodky. Rozhodnutí bylo učiněno v zájmu zajištění bezpečnosti obyvatel naší obce, kterou by v případě konání této veřejné akce nebylo možné plně zajistit a také pro minimalizaci důsledků vyplývajících z šíření epidemie v obci a dalších návazných opatřeních (např. uzavření školy). Děkujeme za pochopení.

- MUDr. Hrbáčová oznamuje, že nadále trvá nutnost objednání k vyšetření, nošení roušek a dodržování hygienických předpisů.

- Ztratil se větší svazek klíčů v prostorách za ZUŠ, prosím aby nálezce odevzdal tyto klíče na OÚ.

-Našel se klíč od auta v ulici Dlouhá. Infor. na OÚ.

- Oznamujeme spolkům, že žádosti o dotace na rok 2021 se podávají do konce měsíce září. Vzor žádosti a pravidla pro poskytování dotací najdete zde >>urad-2/formulare/zadost-o-prispevek-organizacim-na-rok-2020/<<.

- Okresní hospodářská komora Hodonín realizuje projekt "Cesta do práce na Hodonínsku". Vstup do projektu s sebou nese jisté výhody, které si můžete přečíst v informacích >>zde<<.

- Základní umělecká škola Dolní Bojanovice oznamuje, že z důvodu navýšení kapacity školy může ještě přijmout žáky ke studiu v hudebním oboru. Rodiče a zákonní zástupci mohou své děti přihlašovat prostřednictvím interaktivní přihlášky na webových stránkách školy www.zusbojanovice.cz

- Česká pošta oznamuje novou provozní dobu od 1. října 2020. Hodiny pro veřejnost budou pondělí a středa 11.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 18.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hod. a 13.00 - 15:00 hod. 

-Obec důrazně žádá občany aby neprojížděli po dobu stavby  ulicí Kravácká a respektovali přechodné dopravní značení , v zájmu zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti pracovníků stavby.

- Fotbalujeme.cz otevírá v novém školním roce fotbalovou školičku pro děti narozené 2012 a mladší. Vše sportovní příprava, fotbalový rozvoj formou hry, navazující spolupráce s regionálními kluby. Tréninky Pondělí a Středa v 16:00 na fotbalovém hřišti v Dolních Bojanovicích. Kontakt Zdeněk Sklenský 777 569 621, sklensky@fotbalujeme.cz"

- Upozorňujeme majitele psů na platnou Obecně závaznou vyhlášku obce o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci z důvodu, že se množí případy, kdy občané vodí své psy na procházky bez vodítka a náhubků. Z důvodu bezpečnosti, zvláště teď v období prázdnin, kdy se na veřejných prostranstvích pohybuje více dětí žádáme majitele psů. aby je venčili na vodítku a s náhubkem, jak ukládá vyhláška. 

- Oznamujeme, že stále probíhá testování hlasitostí obecního rozhlasu. Děkujeme za veškeré podněty a informace. Ještě v následujících týdnech je možné, že v rámci různých zkoušek bude kolísat hlasitost vysílání. Děkujeme za trpělivost a pochopení. Prosíme, aby jste podněty dále volali na číslo 774 881 994 nebo psali na e-mail: kultura@dolnibojanovice.cz. Děkujeme.


PRODEJCI V OBCI, NABÍDKY, NABÍDKY RESTAURACÍ

-Restaurace myslivna oznamuje, že od pondělí 22 září rozváží obědy v Dolních Bojanovicích a v Hodoníně. Nabídku obědů na celý týden si lze vyzvednout přímo v restauraci, nebo shlédnout na internetu www.menicka.cz a nebo na Facebooku restaurace myslivna. Objednávky přijímáme každý den ráno do 9:00 na telefonu 608 328 266.

-Ovocnářství Jansta oznamuje, že 14.9.2020 zahájil prodej ovoce, jako jsou hrušky, jablka, meruňky, třešně,švestky a jiné. Prodejna je ve Velkých Bílovicích a prodej je PO,St,Pa od 14-17.-- hod a v So 9-12 hod. Mimo provozní dobu a bližší info. na tel.č. 721 534 127.

-Templářské sklepy Čejkovice  oznamují, že  se od čtvrtka 17.9.do soboty 19.9.  bude vykupovat Svatovavřinecké .

Výkupní hodiny : čtvrtek -pátek od 10:00-17:00 hod. sobota 10:00-16:00 hod. Ceny budou zveřejněny ve středu na stránkách firmy. Výkup hroznů bude pouze od členů družstva a bude probíhat na bývalé DVS.

-Do naší obce přijede firma  Jaroslav Doležal -  kamenické práce a renovace hrobů a nabízí tyto služby: Žulové pomníky, obruby a zákrytové desky z kvalitní kameniny, čištění terasových náhrobků, soklů a obrub, leštění terasových obrub, opravy základů, zpevnění rozjetých obrub, sekání a obnova nápisů (zlato, stříbro, černá a běloba), kameninové a nerezové doplňky (lampy, vázy, mísy a vitríny). Zájemci se mohou dostavit před místní hřbitov v sobotu 19.09.2020 od 17:30 - 18:00 hodin.  

Restaurace Obecní dům oznamuje, že od 14. 9. do 25. 9. je nutno objednat knedle na hodovou neděli 27.9. Bez objednávky knedle nebudou. Děkujeme za pochopení.

 

Jsou na prodej menší padané stromy v lese. Zájemci si musí dřevo pořezat a odvézt. Informace na tel.: 728 963 261.

- Nabízí se k prodeji stavební míchačka. Pro více informací volejte na tel.: 605 092 008

- Firma Zlomek výrobce dveří a kuchyní nabízí smrkové brikety baleny v pytlech po 25kg. Odběrové množství pouze po paletách, tj. 500kg briket za 1 500Kč. Závoz do Dolních Bojanovic zdarma, pouze do vyprodání zásob.

 

PRACOVNÍ NABÍDKY

Pivovar Mazák hledá brigádníka na výpomoc. Informace na telefonu 774 184 689.

- Bezpečnostní služba přijme do hlavního pracovního poměru na plný i zkrácený pracovní úvazek zaměstnance na pozici strážného. Místo výkonu služby Hodonín. Nástup možný ihned. Práce vhodná i pro osoby se změněnou pracovní schopností. Více informací na tel. čísle: 518 322 518 nebo na obecním úřadě.

- Domov seniorů Na Jarošce v Hodoníně hledá zaměstnance na post všeobecné zdravotní sestry nebo kuchaře/kuchařky s nástupem od 1. 9. 2020. Více informací o zaměstnání najdete v odkazu zde.

- ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice přijme do pracovního poměru uklízečku do základní školy na částečný úvazek. Nástup možný ihned. Nabídku s životopisem zasílejte na reditel@zsdolboj.cz, případně 728 508 840.

-ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice přijme do pracovního poměru kuchařku na plný úvazek, vyučení v oboru a praxe výhodou do základní školy na částečný úvazek. Nástup možný ihned. Nabídku s životopisem zasílejte na reditel@zsdolboj.cz, případně 728 508 840.

 

 

 

 

 

gal

07.09.2020

Zarážání hory

Zarážání hory

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

13.08.2020

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

12.03.2020

Jarní hudební festival

Jarní hudební festival

Foto z I. koncertu JHF 2020 Foto: Jaroslav Skočík

Detail

06.02.2020

Volba stárka

Volba stárka

Foto: Jan Šimek

Detail

06.02.2020

Krojový ples

Krojový ples

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací