#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

legio

novorocenka

PODĚKOVÁNÍ

Nejhorší následky povodně jsou pomalu likvidovány. Škody by však byly daleko větší bez zásahu hasičských jednotek. Všem patří za jejich skvělou práci velké díky.

V pondělí 21. 6. to byly jednotky jednotky HZS: Hasičská stanice Hodonín, Brno - Líšeň, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Mutěnice, Čejkovice, Čejč, Rohatec, Velké Bílovice, Tvrdonice, Týnec, Petrov, Uhřice, Žeravice, Prušánky, Dubňany.

V úterý 22. 6. jednotka HZS - HS Hodonín, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Hrušky, Tvrdonice, Čejkovice, Prušánky.

Děkujeme také všem dobrovolníkům z řad chasy a ostatním, kteří pomáhají s likvidací škod.

has1has2has3

Investiční akce jaro 2021

Vybudovali jsme nová parkoviště

 

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

18.01.2022

Prodejce z Hradiště 1

Prodejce z Hradiště

Prodejce z Hradiště oznamuje, že bude ve čtvrtek 11:30 - 12:00 hod. prodávat vejce v proložkách za 2 - 3,2 Kč/ks, dále brambory, cibuli, česnek, med, mák a loupané ořechy.

Detail

18.01.2022

Rybářství Dujsík 1

Rybářství Dujsík

Rybářství Dujsík oznamuje, že bude ve středu v 8:00 hod. u autoservisu Ducháček prodávat živé ryby. V nabídce je kapr, amur, tolstolobik a pstruh. Ryby je možné na pořádání vykuchat.

Detail

17.01.2022

Výprodej v Elektro Kvart 1

Výprodej v Elektro Kvart

Prodejna elektro Kvart Dolní Bojanovice nabízí velký povánoční výprodej na vybrané druhy zboží. Zajištěn je rozvoz velkých spotřebičů zdarma. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny elektro Kvart Dolní Bojanovice. Tel: 775 555 225

Detail

12.01.2022

Odečty vodoměrů 1

Odečty vodoměrů

Od 14. 1. - 10. 2. budou pracovnice VaK Hodonín provádět odečty vodoměrů. Prosíme o zpřístupnění vodoměrů.

Detail

12.01.2022

Nálež zlatého řetízku 1

Nález zlatého řetízku

V Květinářství paní Forchové byl nalezen zlatý řetízek. Majitel si ho tam může vyzvednout.

Detail

12.01.2022

ilustrační obrázek

Prodejce obuvi

Firma Obuv Prostějov oznamuje, že bude ve čtvrtek 13. ledna na prodejním místě v době od 8:00 - 15:00 hodin prodávat pánskou, dámskou a dětskou obuv včetně nadměrných velikostí.

Detail

12.01.2022

Prodejce z Vacenovic 1

Prodejce z Vacenovic

Prodejce pan Synek z Vacenovic ve oznamuje, že bude ve čtvrtek v době od 13:00 - 13:30 hod. na prodejním místě prodávat jablka golden, jonagold, gala 20-25Kč/Kg, brambory 25kg a 10kg balení 10Kč/Kg a cibuli 12Kč/Kg.

Detail

11.01.2022

Nástěnné obecní kalendáře 1

Nástěnné obecní kalendáře

Na Obecním úřadě jsou opět k dostání nástěnné kalendáře na rok 2022 s kresbami z obce za cenu 150 Kč.

Detail

10.01.2022

Nalezené klíče

V okolí kostela nebo v kostele byly nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

10.01.2022

Očkování dětí 1

Očkování dětí

MUDr. Hrbáčová oznamuje, že 13. 1. 2022 bude očkovat vakcínou proti Covid 19 děti ve věku 5-11 let. Blížší informace na tel.: 723 011 998

Detail

08.01.2022

Výsledek Tříkrálové sbírky 1

Výsledek Tříkrálové sbírky

Při letošní 22. Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo 212 018 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

Detail

05.01.2022

Zemřelí v roce 2022

Smuteční oznámení za rok 2022

Detail

05.01.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná a milující manželka, maminka, tchýně, babička a teta paní Zdenka Robková. Zemřela v úterý 4. ledna 2022 ve věku 77 let.

Detail

04.01.2022

Jídelní lístek kuchyně na DPS 1

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 10. 1. - 21. 1.

Detail

04.01.2022

Kontroly komínů 1

Kontroly komínů

Kominík Michal Horáček z Hodonína, vykonávající v naší obci kominíka oznamuje, že bude provádět kontroly komínů v termínu. Cena za čištění vč. protokolu je 500 Kč, objednávky na telefon: 721 190 718, popř. www.vaskomin.cz

Detail

29.12.2021

Nový provoz kosmetického studia 1

Nový provoz kosmetického studia

Kosmetika Marie Pospíšilová oznamuje, že od 4. ledna zahajuje provoz kosmetického studia na ulici Lipová 206 - v budově zdravotního střediska. Bude provádět ošetření dle typu pleti, dále speciální kůru Peel - therapy concept, trvalou na řasy, barvení obočí Hennou, laminaci obočí a další úkony.

Detail

27.12.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Oznamujeme Vám, že nebeským Otcem byla povolána z tohoto života do života věčného naše milovaná maminka, tchyně, babička, prababička, kmotřenka a teta paní Božena Mizerová. Zemřela po krátké nemoci ve středu 22. prosince ve věku 88 let.

Detail

15.12.2021

Upozornění na podvodníky 1

Upozornění na podvodníky

Zaznamenali jsme případy, kdy si domlouvají s našimi občany schůzky překupníci s energiemi. Prosíme občany aby byli obezřetní a kvůli podezření na podvodný prodej si s těmito lidmi schůzky nesjednávali.

Detail

15.12.2021

Pracovní pozice 1

Pracovní pozice

Firma Bazény Urbánek ze Starého Poddvorova přijme pracovníky pro výrobu a montáž bazénů. Nejedná se o práci na montážní lince. Požadují manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B. Nástup možný od ledna 2022. Více informací na tel.: 608 864 769

Detail

15.12.2021

Jídelní lístek kuchyně na DPS 1

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 20. 12. 2021 - 7. 1. 2022

Detail

13.12.2021

Oznámení Obecní knihovny 1

Oznámení Obecní knihovny

Obecní knihovna oznamuje změnu otevírací doby. Otevřena bude ve čtvrtek od 9:00 - 13:00 hod. a v pátek od 9:00 - 12:00 hod. Od pondělí 20. 12. - 4. 1. 2022 bude knihovna uzavřena.

Detail

23.11.2021

Očkování proti chřipce a covid-19 1

Očkování proti chřipce a covid-19

Zájemci o očkování proti sezónní chřipce i onemocnění covid-19 se mohou nahlašovat v ordinaci MUDr. Ondruše na tel.: 735 134 005.

Detail

07.01.2021

Zemřelí v roce 2021

Smuteční oznámení za rok 2021

Detail

20.03.2020

Aktuální informace do vašeho telefonu

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

Detail

20.01.2020

Zemřelí v roce 2020

Zemřelí v roce 2020

Detail

18.10.2019

Hlášení 17. 10. 2019

Relace z 17. 10. 2019

Detail

09.09.2019

Hlášení 5.9.

Relace z 5. 9.

Detail

19.08.2019

Hlášení 16. 8.

Relace z 16. 8.

Detail

29.07.2019

Hlášení 26. 7.

Relace z 26. 7.

Detail

10.06.2019

Hlášení 7. 6.

Relace z 7. 6.

Detail

03.06.2019

Hlášení 31. 5.

Relace z 34. 5.

Detail

20.05.2019

Hlášení 17. 5.

Relace z 17. 5.

Detail

13.05.2019

Hlášení 10. 5.

Relace z 10. 5.

Detail

06.05.2019

Ceník za služby a prodej obce

Ceník za služby a prodej obce

Detail

15.04.2019

Hlášení 12. 4.

Relace z 12. 4.

Detail

18.02.2019

Zemřelí v roce 2019

Zemřelí v roce 2019

Detail

21.01.2019

Profisolv s.r.o.

Prodej - maziva, lepidla a odmašťovače; značkovací a protiskluzové spreje a nátěry. Technické poradenství.

Detail

04.01.2018

Jarní hudební festival 2018

Po dvou letech Obec pořádá tradiční Jarní hudební festival. Koncerty dvou známých interpretů se uskuteční 4. Března a 18. Března 2018 v sále Obecního domu.

Detail

02.01.2018

Zemřelí v roce 2018

Zemřelí v roce 2018

Detail

14.11.2017

Sazebník úhrad za poskytnutí informací obcí Dolní Bojanovice

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle § 5 odst. 1 zák. č 106/1999 Sb

Detail

22.02.2017

Zemřelí v roce 2017

Zemřelí v roce 2017

Detail

16.01.2017

Schválený rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok 2017

Schválený rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok 2017

Detail

15.02.2016

Zemřelí v roce 2016

Oznámení o úmrtí v roce 2016

Detail

18.01.2016

Schválený rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok 2016

Dokumenty rozpočtu na rok 2016 Opis plánu nákladů a výnosů na r. 2016 - hospodářská činnost Schválený rozpočet na r. 2016 - Příjmy Schválený rozpočet na r. 2016 - Výdaje Schválený rozpočet na r. 2016 - ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice Schválený rozpočet na r. 2016 -Financování Střednědobý výhled do r. 2018

Detail

21.04.2015

Prodejna drogerie TETA

drogerie a průmyslové zboží

Detail

16.03.2015

Rozpočtové změny

dokumenty: Rozpočtové opatření č. 1, Rozpočtové opatření č. 2

Detail

20.02.2015

Rozpočtový výhled do roku 2015

příloha rozpočtový výhled do roku 2015

Detail

20.02.2015

Schválený rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok 2015

dokumenty: Schválený rozpočet na rok 2015, schválení rozpočet na rok 2015 - výdaje, chválený rozpočet na rok 2015 - financování, rozpočtový výhled do roku 2017, opis plánu nákladu a výnosů na rok 2015

Detail

21.01.2015

Zemřeli v roce 2015

Zemřeli v roce 2015

Detail

15.07.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013

Obsahuje přílohy: Výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zprávu auditora a přílohu územní samosprávné celky

Detail

gal

11.01.2022

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

22. ročník Tříkrálové sbírky proběhl v naší obci v sobotu 8. 1. 2022. Sbírka začala mší svatou a pokračovala koledováním po obci, při kterém vybrali koledníci dar ve výši 212.018 Kč

Detail

11.01.2022

Volba stárků

Volba stárků

Foto: Jan Šimek

Detail

30.09.2021

Svatováclavské hody

Svatováclavské hody

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

10.09.2021

Žně našich předků

Žně našich předků

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.01.2021

Obecní kronika 1952 - 1985

Obecní kronika 1952 - 1985

Fotografie všech stran Obecní kroniky z let 1952 - 1985 uložené v okresním Obecním archívu v Hodoníně.

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací