#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

 

oteviracka

info covid 1

info covid 2

oteviracka

 

Vybudovali jsme nová parkoviště

 

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

27.01.2021

3M Kominictví 1

3M Kominictví

Dne 10.února bude firma 3M kominictví provádět kontroly a čištění komínů a revize kotlů na tuhá paliva v naší obci. V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 777 997 966. Cena za kontrolu a čištění je 300 Kč.

Detail

27.01.2021

Prodejce ovoce a zeleniny 1

Prodejce ovoce a zeleniny

Prodejce pan Synek z Vacenovic oznamuje, že bude ve čtvrtek na prodejním místě v době od 13:30 - 14:00 hod. prodávat jablka odrůdy golden, gala, jonagold za 20-24 Kč, brambory 25kg balení za 8Kč/Kg a cibuli za 10Kč/Kg.

Detail

27.01.2021

Centrum paliv Lanžhot 1

Centrum paliv Lanžhot

Centrum paliv Lanžhot oznamuje, že otevřelo provoznu v bývalém areálu firmy Passvilan v Lanžhotě. Toto nové centrum paliv nabízí: dřevěné brikety a pelety, slunečnicové brikety a pelety, hnědouhelné brikety, grilovací brikety, propan-butan a propan, palivové dřevo, třísky na podpal, sortiment PE-PO a kovářské uhlí. Později bude v nabídce také balené uhlí. Otevřeno je každý pracovní den od 8. do 17. hod. a v sobotu od 8. do 12. hod. Více informací naleznete na www.palivalanzhot.cz nebo volejte 733 712 755.

Detail

25.01.2021

Výsledek Tříkrálové sbírky 1

Výsledek Tříkrálové sbírky

V rámci letošní Tříkrálové sbírky se v naší obci vybralo 144 648 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Detail

20.01.2021

Nabídka práce -bezpečnostní služba

Bezpečnostní služba O.S.E. Security Consulting, s.r.o. příjme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pozici strážná - strážný. Nástup možný ihned. Práce je vhodná pro osoby pobírající invalidní důchod popřípadě pro starobní důchodce. Více informací na tel. č. 703 434205-p.Kratochvílová.

Detail

18.01.2021

Templářské sklepy - nabídka práce

Templářské sklepy, Čejkovice hledají pracovníky na pozici: Traktorista - pracovník ve vinici Požadujeme: řidičské oprávnění skupiny T,jedná se o celoroční práce s úzkorozchodnou viniční technikou v naších vinicích v Čejkovicích a blízkém okolí. Práce na celý úvazek, praxe vítaná, ale i nezkušené zaučíme. Platové ohodnocení: 25000 - 30000,-Kč. Nabízíme: perspektivní zaměstnání, benefity ve formě příspěvku na stravování, prémiová složka mzdy, 5 týdnů dovolené. nástup možný ihned.

Detail

15.01.2021

Prodej eko briket 1

Prodej eko briket

Stavebniny Hromek oznamují, že mají na prodej eko brikety do krbu a kamen.

Detail

14.01.2021

Bezplatné očkování pro občany 80+ 1

Bezplatné očkování pro občany 80+

Jihomoravský kraj informuje, že spouští bezplatné očkování pro občany v kategorii 80 a více let. Blíže informovat a registrovat se můžete na bezplatné telefonní lince 800 129 921. Registrovat se můžete od 15. 1. v časech od 8:00 - 16:00 hod.

Detail

13.01.2021

Jídelní lístek kuchyně na DPS 1

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 25. 1. - 29. 1. 2021

Detail

11.01.2021

Restaurace Myslivna 1

Restaurace Myslivna

Restaurace Myslivna oznamuje, že rozváží v Dolních Bojanovicích obědy. Celotýdenní nabídku si můžete vyzvednout v potravinách Bojanka.

Detail

11.01.2021

Odečty vodoměrů 1

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují, že v termínu 13. 1. - 9. 2. budou probíhat odečty vodoměrů. Prosíme, abyste stav vodoměru vylepili na viditelné místo, případně můžete fotografii se stavem vodoměru zaslat jako MMS nebo SMS na tel.: 724 612 887.

Detail

08.01.2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Detail

07.01.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička, dcera, sestra, švagrová a teta paní Beáta Tóthová.

Detail

07.01.2021

Nabídka zaměstnání 1

Nabídka zaměstnání

Firma BAZÉNY URBÁNEK se Starého Poddvorova přijme pracovníky pro výrobu a montáž plastových výrobků. Nejedná se o práci na montážní lince. Podmínkou je manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B. Nástup možný ihned. Více informací na tel.: 608 864 769 nebo v sídle firmy.

Detail

07.01.2021

Zemřelí v roce 2021

Smuteční oznámení za rok 2021

Detail

05.01.2021

Tříkrálová sbírka 2021 1

Tříkrálová sbírka 2021

Právě probíhá již 21. Tříkrálová sbírka. V letošním roce v souvislosti s vládními opatřeními můžete přispět on-line (č.ú.: 66008822/0800, vs: 77706400) nebo do pokladniček v kostele, obchodech Bojanka a Coop, Ski a Cyklo centrum Dolní Bojanovice, Vinařské potřeby Košutek nebo na Obecním úřadě. Všem štědrým dárcům Pánbůh zaplať. Sbírka potrvá do 24. ledna 2021.

Detail

15.12.2020

Jídelníček kuchyně DPS 1

Jídelníček kuchyně DPS

Jídelníček kuchyně DPS na leden 2021

Detail

14.12.2020

Nabídka práce 1

Nabídka práce

Bezpečnostní služba O.S.E. Security Consulting, s.r.o. přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pozici strážná – strážný. Nástup možný ihned. Práce je vhodná pro osoby pobírající invalidní důchod, popřípadě pro starobní důchodce. Více informací na tel. č. 703 434 205 – p. Kratochvílová.

Detail

11.11.2020

smuteční oznámení

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, sestra paní Jana Tomečková. Zemřela tiše po krátké těžké nemoci v neděli 8. listopadu 2020 ve věku 77 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v rodinném kruhu v sobotu 14. listopadu ve 14 hodin v chrámu Páně sv. Václava v Dolních Bojanovicích a místním hřbitově.

Detail

09.11.2020

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustili pan František Sládek. Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 4. listopadu ve věku 63 a paní Anna Sládková. Zemřela náhle 6. listopadu ve věku 61 let. Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 14. listopadu v 10:00 hod. v úzkém kruhu rodinném v chrámu Páně sv. Václava a na místním hřbitově.

Detail

05.11.2020

Parkování u budovy MŠ 1

Parkování u budovy MŠ

Žádáme rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, aby neparkovali svá vozidla u oplocení MŠ. Odstavená vozidla znesnadňují svoz odpadů a zásobování školní kuchyně v daném místě. Využijte k parkování jiné odstavné plochy v okolí. Děkujeme za pochopení.

Detail

04.11.2020

Smuteční oznámení  1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, švagrová a teta paní Anežka Kučerová. Zemřela tiše v úterý 3. listopadu ve věku nedožitých 94 let. Pohřeb naší drahé zesnulé se bude konat v úzkém kruhu rodinném v pátek 6. listopadu ve 14:00 hod. na místním hřbitově. Děkujeme všem, kdo tichou vzpomínkou uctí její památku.

Detail

19.10.2020

Smuteční oznámení  1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Ludmila Macháčková. Zemřela ve středu 15. října ve věku 81 let. Poslední rozloučení se bude konat v úzkém kruhu rodinném.

Detail

16.10.2020

Nedělní bohoslužba on-line 1

Bohoslužby on-line

Farnost Dolní Bojanovice oznamuje farníkům, že všechny mše svaté včetně té nedělní můžete sledovat on-line. Osobní návštěva mše z důvodu aktuálního opatření není možná. Odkaz najdete na stránkách farnosti - https://www.farnostdolnibojanovice.cz/bohosluzby-on-line

Detail

09.10.2020

Podzimní vydání Zpravodaje 1

Podzimní vydání Zpravodaje

Podzimní Zpravodaj se ve vašich schránkách objeví začátkem příštího týdne. Jeho online verzi najdete zde https://www.dolnibojanovice.cz/obec-329/zpravodaje-obce/

Detail

07.10.2020

V prodeji DVD o paní Růženě Komosné 1

V prodeji DVD o paní Růženě Komosné

Na Obecním úřadě je možnost zakoupit DVD s dokumentem z cyklu Malované Podluží ve vzpomínkách s tetičkou Růženou Komosnou, který vznikl ve spolupráci Regionální televize JIH a obce Dolní Bojanovice. Cena DVD je 200 Kč.

Detail

07.10.2020

Novinky z investičních akcí 1

Novinky z investičních akcí

Obec vybudovala nová parkoviště. Na reportáž se můžete podívat zde.

Detail

05.10.2020

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 1

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Podobné výsledky za naši obec najdete v odkazu zde.

Detail

10.08.2020

Zákaz venčení psů bez vodítka a náhubku 1

Zákaz venčení psů bez vodítka a náhubku

Upozorňujeme majitele psů na platnou Obecně závaznou vyhlášku obce o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci z důvodu, že se množí případy, kdy občané vodí své psy na procházky bez vodítka a náhubků. Z důvodu bezpečnosti, zvláště teď v období prázdnin, kdy se na veřejných prostranstvích pohybuje více dětí žádáme majitele psů. aby je venčili na vodítku a s náhubkem, jak ukládá vyhláška.

Detail

13.07.2020

Testování nového systému obecního rozhlasu 1

Testování nového systému obecního rozhlasu

Oznamujeme, že stále probíhá testování nového systému obecního roshlasu. Připomínky ohledně hlasitosti, vadám nebo rozmístění hlásičů piště na e-mail: kultura@dolnibojanovice.cz nebo volejte na tel.: 774 881 994.

Detail

20.03.2020

Aktuální informace do vašeho telefonu

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

Detail

20.01.2020

Zemřelí v roce 2020

Zemřelí v roce 2020

Detail

18.10.2019

Hlášení 17. 10. 2019

Relace z 17. 10. 2019

Detail

09.09.2019

Hlášení 5.9.

Relace z 5. 9.

Detail

19.08.2019

Hlášení 16. 8.

Relace z 16. 8.

Detail

29.07.2019

Hlášení 26. 7.

Relace z 26. 7.

Detail

10.06.2019

Hlášení 7. 6.

Relace z 7. 6.

Detail

03.06.2019

Hlášení 31. 5.

Relace z 34. 5.

Detail

20.05.2019

Hlášení 17. 5.

Relace z 17. 5.

Detail

13.05.2019

Hlášení 10. 5.

Relace z 10. 5.

Detail

06.05.2019

Ceník za služby a prodej obce

Ceník za služby a prodej obce

Detail

15.04.2019

Hlášení 12. 4.

Relace z 12. 4.

Detail

18.02.2019

Zemřelí v roce 2019

Zemřelí v roce 2019

Detail

21.01.2019

Profisolv s.r.o.

Prodej - maziva, lepidla a odmašťovače; značkovací a protiskluzové spreje a nátěry. Technické poradenství.

Detail

04.01.2018

Jarní hudební festival 2018

Po dvou letech Obec pořádá tradiční Jarní hudební festival. Koncerty dvou známých interpretů se uskuteční 4. Března a 18. Března 2018 v sále Obecního domu.

Detail

02.01.2018

Zemřelí v roce 2018

Zemřelí v roce 2018

Detail

14.11.2017

Sazebník úhrad za poskytnutí informací obcí Dolní Bojanovice

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle § 5 odst. 1 zák. č 106/1999 Sb

Detail

22.02.2017

Zemřelí v roce 2017

Zemřelí v roce 2017

Detail

16.01.2017

Schválený rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok 2017

Schválený rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok 2017

Detail

15.02.2016

Zemřelí v roce 2016

Oznámení o úmrtí v roce 2016

Detail

gal

07.01.2021

Obecní kronika 1952 - 1985

Obecní kronika 1952 - 1985

Fotografie všech stran Obecní kroniky z let 1952 - 1985 uložené v okresním Obecním archívu v Hodoníně.

Detail

07.09.2020

Zarážání hory

Zarážání hory

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

13.08.2020

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

12.03.2020

Jarní hudební festival

Jarní hudební festival

Foto z I. koncertu JHF 2020 Foto: Jaroslav Skočík

Detail

06.02.2020

Volba stárka

Volba stárka

Foto: Jan Šimek

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací