#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

scitani

info covid 1

info covid 2

 

 

Vybudovali jsme nová parkoviště

 

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

09.04.2021

Oznámení farního úřadu 1

Oznámení farního úřadu

Farní úřad oznamuje, že zítřejší ranní mše svatá nezačne v 6:30, ale až v 7 hodin ráno.

Detail

09.04.2021

Horní hospoda 1

Horní hospoda

Horní hospoda vás zve na točenou zmrzlinu v sobotu a v neděli od 14:00 - 18:00 hodin.

Detail

08.04.2021

Žádosti o přidělení kompostéru 1

Žádosti o přidělení kompostéru

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem získat od Obecního úřadu kontejner na bioodpad - kompostér, aby podávali své žádosti telefonicky a osobně na Obecním úřadě nebo e-mailem obec@dolnibojanovice.cz (pokud bude žádost podávat e-mailem, připište svoje telefonní číslo).

Detail

08.04.2021

Stavebniny Hromek 1

Stavebniny Hromek

Zítra od 13:00 hod. se budou ve Stavebninách Hromek prodávat přísady na zeleninu a květiny.

Detail

08.04.2021

Restaurace Myslivna 1

Restaurace Myslivna

Restaurace Myslivna oznamuje že do 18. dubna bude z technických důvodů zavřeno.

Detail

07.04.2021

Pomocná síla do kuchyně 1

Pomocná síla do kuchyně

Restaurace Obecní dům Dolní Bojanovice přijme pomocnou sílu do kuchyně. Informace na tel.: +420 723 248 137

Detail

07.04.2021

Nabídka zamětsnání 1

Nabídka zamětsnání

Integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21 přijme pedagogické pracovníky na pozice:

Detail

07.04.2021

Uzávěra ulice Sportovní 1

Uzávěra ulice Sportovní

Oznamujeme, že je z důvodu výstavby nové komunikace je do odvolání uzavřena ulice Sportovní. Prosíme abyste na Sběrný dvůr nebo fotbalové hřiště využívali značenou objízdnou trasu.

Detail

07.04.2021

Sběr železa 1

Sběr železa

SDH oznamuje, že v sobotu 17. 4. od 8:00 hod. proběhne sběr starého železa, těžší kusy sami vynesou. SDH předem děkují za připravené železo.

Detail

07.04.2021

Jídelní lístek 1

Jídelní lístek

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 12. - 23. 4. 2021

Detail

07.04.2021

Letní kemp 1

Letní kemp

Orel jednota Dolní Bojanovice oznamuje, že bude tuto neděli na Orlovně mezi 18. a 19. hodinou vybírat přihlášky na Letní KEMP. Zároveň prosí rodiče, kteří své děti přihlásili ONLINE, o úhradu pobytu, a to buď v čase vybírání přihlášek nebo na uvedený účet.

Detail

06.04.2021

Nález 1

Nález

V obci byly nalezeny dioptrické brýle. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

31.03.2021

obrázek je ilustrační

Koupě pole

Místní občan má zájem o koupi pole v oblasti Stará Hora. V případě zájmu prodeje jej můžete informovat na tel.: 775 115 623.

Detail

29.03.2021

Nález hodinek

Za obcí v lokalitě Zvolence byly nalezeny pánské hodinky. majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

29.03.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S nadějí ve vzkříšení oznamujeme, že pozemskou pouť završila a byla povolána k Bohu naše drahá maminka, manželka, babička, sestra, švagrová a teta, paní Hedvika Janů. Zemřela po dlouhé těžké nemoci v sobotu 27. března 2021 ve věku 64 let.

Detail

26.03.2021

Bloková očista obce 1

Bloková očista obce

Oznamujeme občanům, že v pondělí 29. 3. 2021 proběhne první část blokové očisty obce. Žádáme občany aby neparkovali svá vozidla podél ulic, jinak nebude moci očista proběhnout a hrozí poškození těchto vozidel.

Detail

25.03.2021

Byt k pronájmu 1

Byt k pronájmu

Nabízí se k pronájmu nízkoenergetický bezbariérový nový byt 1+kk v přízemí v Čejkovicích. Vybaven novou kuchyňskou linkou, samostatné WC a koupelna, cca 300m od kostela. Možnost parkování před bytem či ve dvoře, se dvorem, udírnou, zahrádkou a sklepem.

Detail

25.03.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček a strýc pan Vlastimil Roušal. Zemřel po dlouhé nemoci dne 24. března 2021 ve věku 71 let.

Detail

22.03.2021

Česká pošta - změna otevírací doby 1

Česká pošta - změna otevírací doby

Česká pošta oznamuje změnu otevírací doby. V pondělí a středu od 11:00 - 12:00 hod. a od 13:30 - 17:00 hod., v úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 - 11:00 a od 13:00 - 14:30 hod. Změněná otevírací doba bude trvat do 1. 4. 2020.

Detail

19.03.2021

Zhoršení epidemiologické situace v obci 1

Zhoršení epidemiologické situace v obci

Z důvodu zhoršující se epidemické situace v naší obci, vyzývá vedení obce všechny občany k důraznému dodržování hygienických a karanténních opatření, zejména v případech rizikovosti po kontaktu s nakaženou osobou nebo případě projevů vlastního nakažení.

Detail

17.03.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S nadějí ve vzkříšení oznamujeme, že svou pozemskou pouť završila a byla povolána k Bohu naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička a teta paní Marie Janečková. Zemřela v sobotu 13. března 2021 ve věku 94 let.

Detail

08.03.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc pan Patrik Kovařík. Zemřel náhle ve čtvrtek 4. března 2021 ve věku 44 let.

Detail

04.03.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, švagr a strýc pan František Damborský. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý 2. března 2020 ve věku nedožitých 68 let.

Detail

01.03.2021

Změny vládních opatření od 1. 3. 2021 1

Změny vládních opatření od 1. 3. 2021

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci přistoupila vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) k přísnějším opatřením, která začnou platit od pondělí 1. března. Výrazně se omezí pohyb, zavřou se školy a školky. Ubylo také výjimek pro obchody a služby. Zpřísnila se i pravidla pro nošení roušek. Vice...

Detail

24.02.2021

Změna pravidel ordinace praktického lékaře 1

Změna pravidel ordinace praktického lékaře

Vzhledem k epidemiologické situaci platí od 25.2.2021 1) Ošetření pouze po telefonickém objednání, platí i pro odběry. Pacienti budou pouštěni postupně do čekárny ( 15 min. před objednací dobou). 2) Dle nařízení vlády budou ošetřeni pacienti pouze s respirátorem třídy FFP2 nebo KN95.

Detail

24.02.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás na věčnost předešel náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc pan Miloslav Čurda. Zemřel po krátké těžké nemoci dne 22. února 2021 ve věku požehnaných 85 let.

Detail

23.02.2021

Povinnost nošení respirátorů 1

Povinnost nošení respirátorů

Vláda v pondělí (22.2.) odsouhlasila přísnější pravidla pro nošení ochranných pomůcek na místech, kde se koncentruje větší počet lidí. Tady je stručný přehled, jak se opatření od čtvrtka (25. 2.) změní a jak se mají změnit od března.

Detail

23.02.2021

Vodácký tábor 1

Vodácký tábor

Skautský oddíl z Čejkovic pořádá adrenalinový, vodácký tábor pro děti od 11 let. Tábor se bude konat na skautské, vodácké základně na Dalešické přehradě. Termín tábora je 2.8.až 13.8.2021. Tábor bude zaměřen na adrenalinové aktivity nejenom na souši ale i na vodě.

Detail

22.02.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá švagrová, kmotřenka a teta paní Jenovefa Veselá. Zemřela náhle v pátek 19. února 2021 ve věku 86 let.

Detail

18.02.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 1

Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Detail

15.02.2021

obrázek je ilustrační

Prodej palivového dřeva

Je na prodej štípané palivové dřevo - dubu a jasanu 4 roky proschlého, tedy k okamžitému použití. Dřevo zaváží až k vám domů za 1.390 Kč/m3 skládaného v případě vlastního odvozu z Prušánek možná sleva. Dovezou i menší množství. Zájemci mohou volat na tel.: 608 419 998.

Detail

15.02.2021

Stavebniny Hromek 1

Stavebniny Hromek

Stavebniny Hromek oznamují, že nově nabízí prodej krmiva pro domácí zvířata ze ZERA Ratíškovice.

Detail

15.02.2021

Provoz Obecního úřadu obnoven 1

Provoz Obecního úřadu obnoven

Obecní úřad je otevřen dle běžné otevírací doby. Úřední hodiny jsou v pondělí od 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00 hod., ve středu od 7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00 hod. a v pátek od 7:00 - 12:00 hod. Obecní knihovna bude od úterý otevřena formou výdejního okénka. Knihy si můžete objednávat buď telefonicky nebo e-mailem.

Detail

11.02.2021

Jídelníček Kuchyně na DPS 1

Jídelníček Kuchyně na DPS

Jídelníček Kuchyně na DPS od 15. - 26. 2. 2021

Detail

11.02.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek, bratr, švagr, zeť, strýc a kamarád, pan Tomáš Kříž. Zemřel náhle v úterý 9. února 2021 ve věku 37 let. Pohřeb našeho drahého zesnulého se koná v rodinném kruhu v pátek 12. února ve 14 hodin z kostela sv. Václava v Dolních Bojanovicích.

Detail

08.02.2021

Oznámení Finančního úřadu 1

Oznámení Finančního úřadu

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).

Detail

08.02.2021

Nabídka práce 1

Nabídka práce

Firma Bazény Urbánek ze Starého Poddvorova přijme pracovníky pro výrobu a montáž plastových výrobků. Nejedná se o práci na montážní lince. Podmínkou je manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B. Nástup možný ihned. Více informací na tel.: 608 864 769 nebo v sídle firmy.

Detail

02.02.2021

Nabídka práce 1

Nabídka práce

Obec Starý Poddvorov nabízí zaměstnání na plný úvazek na pozici pracovník údržby obce a zeleně. Podrobnosti naleznete na úřední dece a webových stránkách obce www.poddvorov.cz nebo se informujte na podatelně obce Starý Poddvorov, tel. 518 372 123. Případní zájemci hlaste se do 18.2.2021.

Detail

01.02.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, švagrová a teta paní Růžena Prátová. Zemřela po dlouhé nemoci v pátek 29. ledna 2021 ve věku 83 let. Pohřeb naší drahé zesnulé se koná v rodinném kruhu v úterý 2. února 2021 ve 14 hodin z kostela sv. Václava v Dolních Bojanovicích. Za truchlící rodinu dcera Růžena s rodinou, dcera Zdeňka s rodinou, syn Oto s rodinou, syn Radek s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Detail

01.02.2021

Objednávka sadbových brambor 1

Objednávka sadbových brambor

Pan Matěj Salajka oznamuje, že přijímá objednávky na sadbové brambory velmi raných, raných a poloraných odrůd. Objednat si je můžete telefonicky na čísle 607 115 334 nebo osobně na č. p. 128.

Detail

28.01.2021

Jídelníček kuchyně na DPS 1

Jídelníček kuchyně na DPS

Jídelníček kuchyně na DPS od 1.-12. 2. 2021

Detail

28.01.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Oznamujeme Vám, že nebeským Otcem byla povolána z tohoto života do života věčného naše drahá maminka, babička, prababička, kmotřenka a teta, paní Libuše Turková. Zemřela tiše v úterý 26. ledna ve věku 95 let. Pohřeb naší drahé zesnulé se koná v rodinném kruhu v pátek 29. ledna 2021 v 11 hodin v kostela sv. Václava v Dolních Bojanovicích.

Detail

27.01.2021

3M Kominictví 1

3M Kominictví

Dne 10.února bude firma 3M kominictví provádět kontroly a čištění komínů a revize kotlů na tuhá paliva v naší obci. V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 777 997 966. Cena za kontrolu a čištění je 300 Kč.

Detail

27.01.2021

Centrum paliv Lanžhot 1

Centrum paliv Lanžhot

Centrum paliv Lanžhot oznamuje, že otevřelo provoznu v bývalém areálu firmy Passvilan v Lanžhotě. Toto nové centrum paliv nabízí: dřevěné brikety a pelety, slunečnicové brikety a pelety, hnědouhelné brikety, grilovací brikety, propan-butan a propan, palivové dřevo, třísky na podpal, sortiment PE-PO a kovářské uhlí. Později bude v nabídce také balené uhlí. Otevřeno je každý pracovní den od 8. do 17. hod. a v sobotu od 8. do 12. hod. Více informací naleznete na www.palivalanzhot.cz nebo volejte 733 712 755.

Detail

25.01.2021

Výsledek Tříkrálové sbírky 1

Výsledek Tříkrálové sbírky

V rámci letošní Tříkrálové sbírky se v naší obci vybralo 144 648 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Detail

15.01.2021

Prodej eko briket 1

Prodej eko briket

Stavebniny Hromek oznamují, že mají na prodej eko brikety do krbu a kamen.

Detail

14.01.2021

Bezplatné očkování pro občany 80+ 1

Bezplatné očkování pro občany 80+

Jihomoravský kraj informuje, že spouští bezplatné očkování pro občany v kategorii 80 a více let. Blíže informovat a registrovat se můžete na bezplatné telefonní lince 800 129 921. Registrovat se můžete od 15. 1. v časech od 8:00 - 16:00 hod.

Detail

13.01.2021

Jídelní lístek kuchyně na DPS 1

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 25. 1. - 29. 1. 2021

Detail

11.01.2021

Restaurace Myslivna 1

Restaurace Myslivna

Restaurace Myslivna oznamuje, že rozváží v Dolních Bojanovicích obědy. Celotýdenní nabídku si můžete vyzvednout v potravinách Bojanka.

Detail

11.01.2021

Odečty vodoměrů 1

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují, že v termínu 13. 1. - 9. 2. budou probíhat odečty vodoměrů. Prosíme, abyste stav vodoměru vylepili na viditelné místo, případně můžete fotografii se stavem vodoměru zaslat jako MMS nebo SMS na tel.: 724 612 887.

Detail

gal

07.01.2021

Obecní kronika 1952 - 1985

Obecní kronika 1952 - 1985

Fotografie všech stran Obecní kroniky z let 1952 - 1985 uložené v okresním Obecním archívu v Hodoníně.

Detail

07.09.2020

Zarážání hory

Zarážání hory

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

13.08.2020

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

12.03.2020

Jarní hudební festival

Jarní hudební festival

Foto z I. koncertu JHF 2020 Foto: Jaroslav Skočík

Detail

06.02.2020

Volba stárka

Volba stárka

Foto: Jan Šimek

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací