#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

plakat

povodneplakat

PODĚKOVÁNÍ

Nejhorší následky povodně jsou pomalu likvidovány. Škody by však byly daleko větší bez zásahu hasičských jednotek. Všem patří za jejich skvělou práci velké díky.

V pondělí 21. 6. to byly jednotky jednotky HZS: Hasičská stanice Hodonín, Brno - Líšeň, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Mutěnice, Čejkovice, Čejč, Rohatec, Velké Bílovice, Tvrdonice, Týnec, Petrov, Uhřice, Žeravice, Prušánky, Dubňany.

V úterý 22. 6. jednotka HZS - HS Hodonín, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Hrušky, Tvrdonice, Čejkovice, Prušánky.

Děkujeme také všem dobrovolníkům z řad chasy a ostatním, kteří pomáhají s likvidací škod.

has1has2has3

Investiční akce jaro 2021

Vybudovali jsme nová parkoviště

 

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

27.07.2021

MUDr. Ondruš- Dovolená

Zdravotní středisko MUDr. Ondruš oznamuje, že nebude od 28.7 - 30.7. ordinovat. Zastoupí MUDr. Řihák, Lipová alej 1.A, areál armaturky, tel,č, 518 355 990.

Detail

27.07.2021

Prodej borůvek

Soukr. prodejce z Uh.Hradiště oznamuje, že bude zítra 28.7. od 7:45 - 8.00 hod prodávat na prodejním místě borůvky. Nádoby vezměte sebou.

Detail

26.07.2021

Pozvánka na Benefiční koncert do Kyjova

BENEFIČNÍ KONCERT / LETNÍ KINO KYJOV / 27. 7. 2021 / 19:30 Městské kulturní středisko Kyjov vás srdečně zve na benefiční koncert uspořádaný na podporu obcím zasaženým ničivým tornádem, který se koná v úterý 27. července od 19:30 hodin na letním kině v Kyjově. Slovem provází Miroslav Etzler, patrone

Detail

26.07.2021

Svoz tříděného odpadu

Oznamujeme občanům, že zítra 27.7. bude svoz tříděného odpadu.

Detail

26.07.2021

Prodej - meruňky

Jsou na prodej meruňky. Bližší informace na tel.č. 607 115 334

Detail

26.07.2021

Oznámení dětského lékaře 1

Oznámení dětského lékaře

MUDr. Hrbáčová oznamuje, že 26.7.-30.7. bude mít dovolenou. Zastoupí MUDr.Herůdková na Čejči nebo ve velkých Bílovicích. Informace na telefonu 723 011 998.

Detail

26.07.2021

Poďte s nama na žňa 1

Poďte s nama na žňa

Obec Dolní Bojanovice, Muzejní spolek a Divadelní spolek vás zvou na ukázku historických žní našich předků, která se uskuteční v neděli 1. 8. Začátek v 15:00 hodin na poli za kynologickým cvičištěm.

Detail

26.07.2021

Prodá se selský stůl a dvě lavice

Prodá se selský stůl a dvě lavice .Délka obou lavic i stolu je stejná a to 290 cm. Vhodné na zahradu nebo venkovnníí zahrádku restaurace,vinného sklípku..Zachovalé umístěné v místnosti. Ručně dělané na míru z pevného dřva..Cena dohodou. Telefon: 603918898

Detail

19.07.2021

Jídelníček kuchyně na DPS 1

Jídelníček kuchyně na DPS

Jídelníček kuchyně na DPS od 19. - 30. 7. 2021

Detail

14.07.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, druh, švagr a strýc pan Slavomil Šottl. Zemřel po krátké těžké nemoci dne 12. července ve věku 72 let.

Detail

14.07.2021

Nabídka brigády 1

Nabídka brigády

Restaurace myslivna přijme brigádníky číšníky/číšnice a pomocnice do kuchyně. Vhodné pro studenty, do kuchyně i pro seniory. Po zapracování plat 130kč na hodinu.

Detail

09.07.2021

Podvodní řemeslníci a prodejci 1

Podvodní řemeslníci a prodejci

Upozorňujeme občany na výskyt osob, které po obcích nabízejí zboží nejistého původu a kvality a také další osoby, které nabízejí různé opravy na rodinných domech, např. výměny okapů.

Detail

08.07.2021

Veřejná výzva - ekonom 1

Veřejná výzva - ekonom

Obec Starý Poddvorov vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní, administrativní pracovník obce Starý Poddvorov s nástupem od 1. 9. 2021. Více informací najdete v odkaze

Detail

07.07.2021

Nabídka brigády 1

Nabídka brigády

Horní hospoda přijme brigádnici nebo brigádníka na výpomoc, více informací na tel.: 775 028 384

Detail

29.06.2021

Ztráty

V ulici Na hrázce byly nalezeny dioptrické brýle. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě. V obci byla nalezena červená kabelka, majitel si ji může vyzvednout na Obecním úřadě. U Hřbitova byl nalezen svazek klíčů s přívěskem a karabinou. K vyzvednutí je na Obecním úřadě.

Detail

28.06.2021

Veřejná sbírka na podporu obětí povodně 1

Veřejná sbírka na podporu obětí povodně

Obec Dolní Bojanovice vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu obětí povodně v naší obci. Přispívat můžete na transparentní účet 123-3115790237/0100 nebo do pokladniček v obchodech s potravinami a na Obecním úřadě. Je možné také přispět do pokladničky na sbírku obětem tornáda.

Detail

23.06.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahé maminka, tchyně, babička, prababička, švagrová, teta a kamarádka paní Miroslava Šindarová. Zemřela tiše v neděli 20. června 2021 ve věku 83 let.

Detail

11.06.2021

Nabídka brigády 1

Nabídka brigády

VEOS Pospíšil s.r.o. hledá brigádníky – elektrikáře přes prázdniny pro práci v zahraničí. Podmínkou brigády v zahraničí je minimální věk 20 let. Více informací na tel.: 721 087 374, popř. své životopisy zasílejte na e-mail: p.blahova@veos.cz.

Detail

11.06.2021

Nabídka práce 1

Nabídka práce

GUMOTEX Břeclav, firma se 70 letou tradicí hledájí nové kolegy do výroby. Nabízí až 35 000 Kč a zajistí dopravu zdarma. Více na www.karieragumotex.cz a na telefonu 734 179 734. Nebo nás navštivte osobně v GUMOTEXu v Břeclavi.

Detail

03.06.2021

Pivovar Mazák 1

Pivovar Mazák

Pivovarská prodejna Pivovaru Mazák upravuje otvírací dobu během pracovních dní od pondělí do pátku na čas od 8:00 – 18:00 hod.

Detail

02.06.2021

Nabídka práce 1

Nabídka práce

Firma BAZÉNY URBÁNEK ze Starého Poddvorova přijme pracovníka pro montáže bazénových zastřešení. Nástup možný ihned. Informace v sídle firmy nebo na tel.: 608 864 769 nebo na e-mailu: jar.urbanek@seznam.cz

Detail

02.06.2021

Vinařský ráj 1

Vinařský ráj

Vinařský ráj v Čejkovicích přijme zaměstnance na pozice vedoucí prodejny a asistentka jednatele a obchodu. Více informací naleznete na webu vinarskyraj.cz v záložce kariéra.

Detail

26.05.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta paní Vlasta Ducháčková. Zemřela náhle dne 25. května 2021 ve věku 70 let.

Detail

24.05.2021

Výběrové řízení 1

Výběrové řízení

OBEC ČEJKOVICE, Templářská 500, 696 15 Čejkovice OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa referent samosprávy. Požadujeme středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou a min. 5 let praxe Přihlášky přijímáme nejpozději do 9.6.2021.

Detail

17.05.2021

Kontejnery na textil 1

Kontejnery na textil

V obci se nachází nové kontejnery na textil v ulici Okružní poblíž obchodu Coop a za obchodem Potraviny Bojanka. Zde uložený textil je následně vytřízen a rozdělen potřebným. Prosíme, abyste zde ukládali textil čistý a suchý.

Detail

12.05.2021

Velkoplošná deratizace obce 1

Velkoplošná deratizace obce

Ve dnech 8. 6., 17. 6., 23. 6. 2021 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Dolní Bojanovice.

Detail

12.05.2021

Krádeže v okrajových lokalitách obce 1

Krádeže v okrajových lokalitách obce

Evidujeme zvýšený počet krádeží v okrajových lokalitách obce, zejména v lokalitě sklepů. Žádáme občany, aby si lépe zabezpečili majetek a byli obezřetní vůči cizím osobám pohybujícím se po obci.

Detail

12.05.2021

Oznámení dětského lékaře 1

Oznámení dětského lékaře

Dětská ambulance MUDr. Hrbáčová oznamuje, že provádí bezplatně antigenní testy na covid. Objednat se můžete na telefonním čísle 723 011 998.

Detail

10.05.2021

Stavebniny Hromek 1

Stavebniny Hromek

Stavebniny Hromek Dolní Bojanovice oznamují, že stále pokračuje prodej přísad zeleniny, dále nabízíme voskovky, gazánie a další letničky.

Detail

07.05.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, tchýně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Marie Blahová. Zemřela po delší nemoci ve čtvrtek 6. května ve věku 86. let.

Detail

29.04.2021

Nabídka práce - Bazény Urbánek 1

Nabídka práce - Bazény Urbánek

Firma BAZÉNY URBÁNEK ze Starého Poddvorova přijme do pracovního poměru nebo i na brigádní výpomoc pracovníky do výroby. Nástup možný ihned. Informace v sídle firmy nebo na telefonu 608 864 769.

Detail

27.04.2021

Nabídka práce 1

Nabídka práce

Vinné sklepy U Jeňoura Prušánky - Nechory hledají šikovného kuchaře. Nabízíme: smysluplnou práci v příjemném kolektivu, dobré platové podmínky a možnost odborného růstu. Zájemci kontaktujte nás na: jana@ujenoura.cz nebo tel. 605276362

Detail

21.04.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc pan Jiří Novák. Zemřel v úterý 20. dubna ve věku 64 let.

Detail

16.04.2021

Restaurace myslivna 1

Restaurace myslivna

Restaurace myslivna oznamuje, že od pondělí 19 dubna je opět v provozu a rozváží polední menu, které v tištěné podobě najdete v potravinách Bojanka na internetu www.menicka.cz a na Facebooku Restaurace myslivna Dolní Bojanovice.

Detail

14.04.2021

Odstávka el. energie 1

Odstávka el. energie

E-On. distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 12.05.2021 od 07:30 do 15:30 v ulici Sportovní.

Detail

13.04.2021

Nabídka práce 1

Nabídka práce

Firma SPP Storage, s.r.o. přijme na hlavní pracovní poměr zaměstnance na pozici Technik řízení údržby. Více informací v souboru, který je ke stažení zde.

Detail

12.04.2021

 Obecní knihovna Dolní Bojanovice ZNOVU OTEVŘENA 1

Obecní knihovna Dolní Bojanovice ZNOVU OTEVŘENA

Oznamujeme všem čtenářům, že naše knihovna bude od úterý 13. dubna znovu otevřena v obvyklém čase. Úterý – čtvrtek 13.00 – 17.00 hod. a v pátek od 9.00 – 12.00 hod.

Detail

12.04.2021

Mobilní telefon 1

Mobilní telefon

Poblíž obce byl nalezen mobilní telefon. Majitel si ho může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

08.04.2021

Žádosti o přidělení kompostéru 1

Žádosti o přidělení kompostéru

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem získat od Obecního úřadu kontejner na bioodpad - kompostér, aby podávali své žádosti telefonicky a osobně na Obecním úřadě nebo e-mailem obec@dolnibojanovice.cz (pokud bude žádost podávat e-mailem, připište svoje telefonní číslo).

Detail

07.04.2021

Pomocná síla do kuchyně 1

Pomocná síla do kuchyně

Restaurace Obecní dům Dolní Bojanovice přijme pomocnou sílu do kuchyně. Informace na tel.: +420 723 248 137

Detail

07.04.2021

Nabídka zamětsnání 1

Nabídka zamětsnání

Integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21 přijme pedagogické pracovníky na pozice:

Detail

07.04.2021

Uzávěra ulice Sportovní 1

Uzávěra ulice Sportovní

Oznamujeme, že je z důvodu výstavby nové komunikace je do odvolání uzavřena ulice Sportovní. Prosíme abyste na Sběrný dvůr nebo fotbalové hřiště využívali značenou objízdnou trasu.

Detail

07.04.2021

Sběr železa 1

Sběr železa

SDH oznamuje, že v sobotu 17. 4. od 8:00 hod. proběhne sběr starého železa, těžší kusy sami vynesou. SDH předem děkují za připravené železo.

Detail

07.04.2021

Jídelní lístek 1

Jídelní lístek

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 12. - 23. 4. 2021

Detail

07.04.2021

Letní kemp 1

Letní kemp

Orel jednota Dolní Bojanovice oznamuje, že bude tuto neděli na Orlovně mezi 18. a 19. hodinou vybírat přihlášky na Letní KEMP. Zároveň prosí rodiče, kteří své děti přihlásili ONLINE, o úhradu pobytu, a to buď v čase vybírání přihlášek nebo na uvedený účet.

Detail

06.04.2021

Nález 1

Nález

V obci byly nalezeny dioptrické brýle. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

31.03.2021

obrázek je ilustrační

Koupě pole

Místní občan má zájem o koupi pole v oblasti Stará Hora. V případě zájmu prodeje jej můžete informovat na tel.: 775 115 623.

Detail

29.03.2021

Nález hodinek

Za obcí v lokalitě Zvolence byly nalezeny pánské hodinky. majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

29.03.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S nadějí ve vzkříšení oznamujeme, že pozemskou pouť završila a byla povolána k Bohu naše drahá maminka, manželka, babička, sestra, švagrová a teta, paní Hedvika Janů. Zemřela po dlouhé těžké nemoci v sobotu 27. března 2021 ve věku 64 let.

Detail

26.03.2021

Bloková očista obce 1

Bloková očista obce

Oznamujeme občanům, že v pondělí 29. 3. 2021 proběhne první část blokové očisty obce. Žádáme občany aby neparkovali svá vozidla podél ulic, jinak nebude moci očista proběhnout a hrozí poškození těchto vozidel.

Detail

gal

07.01.2021

Obecní kronika 1952 - 1985

Obecní kronika 1952 - 1985

Fotografie všech stran Obecní kroniky z let 1952 - 1985 uložené v okresním Obecním archívu v Hodoníně.

Detail

07.09.2020

Zarážání hory

Zarážání hory

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

13.08.2020

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

12.03.2020

Jarní hudební festival

Jarní hudební festival

Foto z I. koncertu JHF 2020 Foto: Jaroslav Skočík

Detail

06.02.2020

Volba stárka

Volba stárka

Foto: Jan Šimek

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací