#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

oteviracka

HEJTMAN

Vybudovali jsme nová parkoviště

 

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

30.10.2020

Výzva hejtmanů Jihomoravského kraje 1

Výzva hejtmanů Jihomoravského kraje

BĚŽ DOMŮ! ZASTAV VIRUS.

Detail

30.10.2020

Vinárna U Konšelů 1

Vinárna U Konšelů

Vinárna "U Konšelů" Vám tento víkend od pátku do soboty v době od 17-20hod. s sebou přes výdejní místo u vchodu nabízí domácí hamburger a další vybraná jídla, která si můžete prohlédnout na facebookových stránkách. Objednávky volejte na číslo 60695125. Těšíme se na Vás.

Detail

27.10.2020

Upozornění České pošty 1

Upozornění České pošty

Vážení spoluobčané, Česká pošta Vás v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá o důsledné dodržování Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro všechny občany, jakož i podmínek karantény stanovených pro jednotlivce. Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosíme používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní kontakt dodržováním potřebného odstupu. V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem. Chraňme se navzájem! Děkujeme za pochopení, vaše Česká posta

Detail

26.10.2020

Oznámení praktického lékaře 1

Oznámení praktického lékaře

MUDr. Ondruš oznamuje, že v úterý 27. 10. nebude ordinovat.

Detail

26.10.2020

Jídelníček kuchyně na DPS 1

Jídelníček kuchyně na DPS

Jídelníček od 2. - 14. 11. 2020

Detail

26.10.2020

Nabízí se k pronájmu byt nad cukrárnou 1

Volný byt k pronájmu

Nabízí se k dlouhodobému pronájmu byt v Dolních Bojanovicích nad Cukrárnou Jitka. Zájemci se mohou blíže informovat na tel.: 777 160 112.

Detail

22.10.2020

Obecní knihovna uzavřena 1

Obecní knihovna uzavřena

Obecní knihovna oznamuje, že bude dle vládního nařízení do konce nouzového stavu uzavřena.

Detail

22.10.2020

BOTEKO a Vinařské potřeby 1

BOTEKO a Vinařské potřeby

Prodejna BOTEKO oznamuje, že je bude do ukončení nouzového stavu uzavřena. Vinařské potřeby mají dále otevřeno od 9:00 - 17:00 hod.

Detail

22.10.2020

Provoz Zásilkovny není přerušen 1

Provoz Zásilkovny není přerušen

Ski & Cykloservis Dolní Bojanovice oznamuje, že výdej zásilek ze Zásilkovny nebyl přerušen a můžete si je vyzvedávat v pracovní době na prodejně. Dále přijímají jízdní kola na servis a nabízí kola a elektrokola s možností vyzkoušení. Ohledně dotazů volejte na tel.: 602 460 265.

Detail

22.10.2020

Stavebniny Hromek 1

Provoz stavebnin je NEPŘERUŠEN

Pro živnostníky a firmy pokračuje prodej bez omezení. Pro ostatní zákazníky je tu možnost objednat zboží a vyzvednout na prodejně nebo dovést přímo domů. Kontaktovat je můžete na tel.: 731 460 062 nebo e-mailu: stanislavhromek@seznam.cz

Detail

22.10.2020

Oznámení dětské ambulance 1

Oznámení dětské ambulance

MUDr. Hrbáčová oznamuje, že od 26. 10. do 30. 10. nebude ordinovat. Zastoupí MUDr. Herůdková na Čejči nebo ve Velkých Bílovicích. V případě informací volejte na tel.: 723 011 998

Detail

22.10.2020

Zpřísněná koronavirová opatření  1

Zpřísněná koronavirová opatření

Od čtvrtka 22. 10. 2020 platí zpřísněná opatření vlády, která budou platit do konce nouzového stavu na začátku listopadu. Zde je přehled toho, kam aktuálně můžeme a kam ne.

Detail

20.10.2020

Nabídka - Elektro Kvart 1

Nabídka - Elektro Kvart

Prodejna Elektro Kvart Dolní Bojanovice oznamuje, že prodává domácí spotřebiče, televizory a sušičky prádla za skvělé podzimní akční ceny. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Zajištěn je i rozvoz zboží zdarma. Na návštěvu se těší prodejna Elektro Kvart Dolní Bojanovice. Tel.: 775 555 225.

Detail

19.10.2020

obrázek je ilustrační

Vinařské kádě k prodeji

Nabízí se k prodeji laminátové vinařské kádě 500l. Zájemci se mohou informovat na tel.: 728 936 261.

Detail

19.10.2020

Nabídka perlitu k prodeji 1

Nabídka perlitu k prodeji

Nabízí se k prodeji 180Kg izolačního perlitu do omítky. Zájemci se mohou informovat na tel.: 728 963 261.

Detail

19.10.2020

Smuteční oznámení  1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Ludmila Macháčková. Zemřela ve středu 15. října ve věku 81 let. Poslední rozloučení se bude konat v úzkém kruhu rodinném.

Detail

19.10.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Detail

16.10.2020

Nedělní bohoslužba on-line 1

Bohoslužby on-line

Farnost Dolní Bojanovice oznamuje farníkům, že všechny mše svaté včetně té nedělní můžete sledovat on-line. Osobní návštěva mše z důvodu aktuálního opatření není možná. Odkaz najdete na stránkách farnosti - https://www.farnostdolnibojanovice.cz/bohosluzby-on-line

Detail

15.10.2020

BOTEKO přesouvá oslavy 30 let od založení 1

BOTEKO přesouvá oslavy 30 let od založení

Prodejna BOTEKO oznamuje, že z důvodu nouzového stavu přesouvá na jiný termín oslavy k 30 letům od založení prodejny. Zároveň oznamuje, že jsou v prodeji kalendáře Krásné paní na rok 2021.

Detail

14.10.2020

KOBERCE TREND Hodonín mají mimořádnou akci 1

KOBERCE TREND Hodonín mají mimořádnou akci

KOBERCE TREND Hodonín, na ul. Brandlova 143(naproti lázním Hodonín) mají mimořádnou akci mínus 25% na všechno zboží! Pouze od této středy 21 .10 .2020 do soboty 24 . 10.2020 mínus 25% na vše! Přesvědčte se o skvělých cenách na koberce, pvc, vinyl, laminát a další sortiment v prodejně Koberce Trend Hodonín. Pouze od této středy do soboty ,sleva pro všechny a na všechno mínus 25%!

Detail

14.10.2020

Ztráta klíče od automobilu 1

Ztráta klíče od automobilu

V obci byl ztracen klíč od automobilu značky Mazda. Nálezce jej může vrátit majiteli na tel.: 608 338 306.

Detail

14.10.2020

Objednávku zákusků k Vánocům 1

Objednávky zákusků k Vánocům

Cukrárna Jitka oznamuje, že přijímá objednávky cukroví a zákusků na Vánoce. Objednat můžete osobně nebo na tel.: 731 563 308.

Detail

14.10.2020

Rozvoz obědů z restaurace Myslivna 1

Rozvoz obědů z restaurace Myslivna

Restaurace Myslivna oznamuje, že rozváží obědy za jednotnou cenu 99 Kč včetně polévky. Platit můžete hotově, stravenkama, platební a stravenkovou kartou. Obědy si lze objednat do 9,00 na tel. 608 328 266. Vyzvednout si je můžete i na restauraci od 10.30 do 13.00. Naše nabídka jídel je na www.menicka.cz, na facebooku Restaurace myslivna Dolní Bojanovice a nebo si můžete nabídku vyzvednout v tištěné formě přímo v restauraci Myslivna.

Detail

13.10.2020

Potraviny Bojanka hledají prodavačku 1

Potraviny Bojanka hledají prodavačku

Potraviny Bojanka přijme prodavačku na hlavní pracovní poměr, praxe v oboru vítána. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel. 775 225 587, nebo e-mail: Flammax@flammax.cz

Detail

13.10.2020

Horní hospoda bude vydávat obědy 1

Horní hospoda bude vydávat obědy

Horní hospoda oznamuje, že bude od 14. 10. 2020 vydávat obědy s sebou přes okýnko v čase od 10:30 - 14:00 hod.

Detail

12.10.2020

Úřední hodiny na Obecním úřadě 1

Úřední hodiny na Obecním úřadě

V souvislosti s nařízením vlády upravuje Obecní úřad úřední hodiny. Tato změna platí v termínu od 12. - 23. 10. 2020.

Detail

09.10.2020

Cvičení v budově Obecního úřadu v nouzovém stavu zrušeno 1

Cvičení v budově Obecního úřadu v nouzovém stavu zrušeno

Oznamujeme, že do ukončení nouzového stavu nebudou probíhat cvičení v podkrovních prostorech Obecního úřadu. O tom, kdy budou cvičení znovu probíhat vás budeme informovat.

Detail

09.10.2020

Oznámení Finančního úřadu 1

Oznámení Finančního úřadu

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Detail

09.10.2020

Podzimní vydání Zpravodaje 1

Podzimní vydání Zpravodaje

Podzimní Zpravodaj se ve vašich schránkách objeví začátkem příštího týdne. Jeho online verzi najdete zde https://www.dolnibojanovice.cz/obec-329/zpravodaje-obce/

Detail

07.10.2020

V prodeji DVD o paní Růženě Komosné 1

V prodeji DVD o paní Růženě Komosné

Na Obecním úřadě je možnost zakoupit DVD s dokumentem z cyklu Malované Podluží ve vzpomínkách s tetičkou Růženou Komosnou, který vznikl ve spolupráci Regionální televize JIH a obce Dolní Bojanovice. Cena DVD je 200 Kč.

Detail

07.10.2020

Novinky z investičních akcí 1

Novinky z investičních akcí

Obec vybudovala nová parkoviště. Na reportáž se můžete podívat zde.

Detail

07.10.2020

Pozor na podezřelé osoby 1

Pozor na podezřelé osoby

Upozorňujeme občany, že byl v okrajových částech obce zaznamenán pohyb podezřelých osob. Žádáme občany, aby si svůj majetek řádně zabezpečili a byli všímaví vůči pohybu cizích osob v obci.

Detail

07.10.2020

Provozní doba České pošty 1

Provozní doba České pošty

Česká pošta oznamuje novou provozní dobu od 1. října 2020. Hodiny pro veřejnost budou pondělí a středa 11.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 18.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hod. a 13.00 - 15:00 hod.

Detail

05.10.2020

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 1

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Podobné výsledky za naši obec najdete v odkazu zde.

Detail

10.08.2020

Zákaz venčení psů bez vodítka a náhubku 1

Zákaz venčení psů bez vodítka a náhubku

Upozorňujeme majitele psů na platnou Obecně závaznou vyhlášku obce o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci z důvodu, že se množí případy, kdy občané vodí své psy na procházky bez vodítka a náhubků. Z důvodu bezpečnosti, zvláště teď v období prázdnin, kdy se na veřejných prostranstvích pohybuje více dětí žádáme majitele psů. aby je venčili na vodítku a s náhubkem, jak ukládá vyhláška.

Detail

13.07.2020

Testování nového systému obecního rozhlasu 1

Testování nového systému obecního rozhlasu

Oznamujeme, že stále probíhá testování nového systému obecního roshlasu. Připomínky ohledně hlasitosti, vadám nebo rozmístění hlásičů piště na e-mail: kultura@dolnibojanovice.cz nebo volejte na tel.: 774 881 994.

Detail

20.03.2020

Aktuální informace do vašeho telefonu

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

Detail

20.01.2020

Zemřelí v roce 2020

Zemřelí v roce 2020

Detail

18.10.2019

Hlášení 17. 10. 2019

Relace z 17. 10. 2019

Detail

09.09.2019

Hlášení 5.9.

Relace z 5. 9.

Detail

19.08.2019

Hlášení 16. 8.

Relace z 16. 8.

Detail

29.07.2019

Hlášení 26. 7.

Relace z 26. 7.

Detail

10.06.2019

Hlášení 7. 6.

Relace z 7. 6.

Detail

03.06.2019

Hlášení 31. 5.

Relace z 34. 5.

Detail

20.05.2019

Hlášení 17. 5.

Relace z 17. 5.

Detail

13.05.2019

Hlášení 10. 5.

Relace z 10. 5.

Detail

06.05.2019

Ceník za služby a prodej obce

Ceník za služby a prodej obce

Detail

15.04.2019

Hlášení 12. 4.

Relace z 12. 4.

Detail

18.02.2019

Zemřelí v roce 2019

Zemřelí v roce 2019

Detail

21.01.2019

Profisolv s.r.o.

Prodej - maziva, lepidla a odmašťovače; značkovací a protiskluzové spreje a nátěry. Technické poradenství.

Detail

gal

07.09.2020

Zarážání hory

Zarážání hory

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

13.08.2020

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

12.03.2020

Jarní hudební festival

Jarní hudební festival

Foto z I. koncertu JHF 2020 Foto: Jaroslav Skočík

Detail

06.02.2020

Volba stárka

Volba stárka

Foto: Jan Šimek

Detail

06.02.2020

Krojový ples

Krojový ples

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací