#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

Fden

tornado

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Nejhorší následky povodně jsou pomalu likvidovány. Škody by však byly daleko větší bez zásahu hasičských jednotek. Všem patří za jejich skvělou práci velké díky.

V pondělí 21. 6. to byly jednotky jednotky HZS: Hasičská stanice Hodonín, Brno - Líšeň, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Mutěnice, Čejkovice, Čejč, Rohatec, Velké Bílovice, Tvrdonice, Týnec, Petrov, Uhřice, Žeravice, Prušánky, Dubňany.

V úterý 22. 6. jednotka HZS - HS Hodonín, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Hrušky, Tvrdonice, Čejkovice, Prušánky.

Děkujeme také všem dobrovolníkům z řad chasy a ostatním, kteří pomáhají s likvidací škod.

has1has2has3

Investiční akce jaro 2021

Vybudovali jsme nová parkoviště

 

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

24.06.2022

Otevřené sklepy o víkendu 1

Otevřené sklepy o víkendu

V rámci akce ”Na kole do Bojanovic” bude tento víkend otevřený a označený vlajkou sklep č. 8 Šebestovo vinařství a sklep č. 20 Vinař Vít Bílek. Více informací o poloze a času otevření najdete na mapách mezi sklepy nebo na www.vsdolnibojanovice.cz/nakoledobojanovic/.

Detail

22.06.2022

Farní den 1

Farní den

Římskokatolická farnost Dolní Bojanovice vás srdečně zve na 13. farní den. V sobotu 25. 6. od 20 hodin se bude  ve farní stodole promítat snímek pod názvem Nedotknutelní. Film je vhodný pro dospělé i mládež. Jste srdečně zváni, vstup je volný. Další program...

Detail

21.06.2022

Hlášení obecní policie 1

Hlášení obecní policie

Obecní policie byla od občanů informována, že se v obci pohybovala osoba, která zkoušela brát za kliky u rodinných domů a v případě přistižení občany se vymlouvala, že nabízí zednické práce. Více...

Detail

21.06.2022

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 27. 6. - 8. 7. 2022.

Detail

20.06.2022

Obecní knihovna

Obecní knihovna

Obecní knihovna bude ve středu 22. června z důvodů školení uzavřena. Od čtvrtka 23. 6. 2022 až do 1. 7. 2022 bude z důvodů čerpání řádné dovolené uzavřena. Pro veřejnost bude knihovna v provozu od 7. 7. 2022.

Detail

20.06.2022

Čistírna peří

Čistírna peří

Do naší obce přijede čistírna peří. Na prodejním místě bude od 22. - 24. 6. vždy od 8:00 - 18:00 hodin. Čistí peří na počkání, šijí prošívané deky, duchny, polštáře, dodávají novou sypkovinu, opravují deštníky, brousí nože, nůžky, nůžky na drůbež, šajby a nože do masových mlýnků.

Detail

16.06.2022

Absolventské práce 1

Absolventské práce

Základní a mateřská škola Dolní Bojanovice vás zve na Veřejnou prezentaci Absolventských prací žáků 9. ročníku. Zajímavé prezentace můžete zhlédnout ve středu 22. června od 17 hodin ve třídě 9. A. Srdečně zve vedení školy i žáci 9. ročníku.

Detail

14.06.2022

Krajina v tísni - promítání dokumentárního filmu 2

Krajina v tísni - promítání dokumentárního filmu

Organizace Člověk v tísni ve spolupráci s obcemi Dolní Bojanovice, Starý a Nový Poddvorov vás zvou na promítání dokumentu Krajina v tísni a prezentaci: Vliv ozelenění vinic na zmírnění přívalových dešťů a eroze. Promítání a následná diskuse proběhne 21. června od 18:00 hodin na Obecním úřadě.

Detail

10.06.2022

Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Svůj život vložil do Boží náruče v měsíci Královny máje 18. května 2022 v nedožitých 82 letech pan Vojtěch Fatěna. Společně poděkujeme za jeho život při mši svaté v sobotu 11. června 2022 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Václava v Dolních Bojanovicích.

Detail

07.06.2022

Deratizace obce

Deratizace obce

Firma Deratex oznamuje, že ve dnech 15. 6. , 21. 6. 2022 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Dolní Bojanovice.

Detail

07.06.2022

Jídelníček kuchyně na DPS 1

Jídelníček kuchyně na DPS

Jídelníček kuchyně na DPS od 13. - 24. 6. 2022

Detail

06.06.2022

Výstava výtvarného oboru 1

Výstava výtvarného oboru

Základní umělecká škola vás zve na výstavu výtvarného oboru, která bude probíhat od 7. - 23. 6. 2022 ve Foyer budovy školy a v Obecní knihovně. Otevřena bude vždy v otevírací dobu knihovny.

Detail

24.05.2022

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 30. 5. - 10. 6. 2022

Detail

20.05.2022

Volná pracovní pozice na SPP 1

Volná pracovní pozice na SPP

Společnost SPP Storage hledá pracovníka na volnou pozici Inženýr baňsko-technických činností a dokumentace. Více informací a kontakty najdete v příloze této relace.

Detail

16.05.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Oznamujeme vám, že byl povolán nebeským Otcem na věčnost z tohoto života do života věčného náš drahý manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr, kmotr a strýc pan Pavel Janáč. Zemřel po krátké nemoci v úterý 10. května 2022 ve věku 70 let.

Detail

09.05.2022

AWIGO s. r. o.

Společnost AWIGO s.r.o. provádí stavební práce, realizuje fasády, obklady, dlažby, sádrokartony, upravuje interiéry, dále provádí rekonstrukce i celou výstavbu.

Detail

02.05.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Z laskavého rozhodnutí milostivého Boha, všemohoucího stvořitele Nebe i Země, byl na celosvětové setkání u sv. Petra pozván pan František Fanyn Krša v požehnaném věku 87 let.

Detail

28.04.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, stařenka, prastařenka, sestra, sestra a teta paní Hedvika Vymyslická. Zemřela tiše v úterý 26. dubna 2022 ve věku 93 let.

Detail

26.04.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17. 5.  1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17. 5.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 17. 05. 2022 od 08:30 do 15:30 v ulici Svážná č.248,U Penzionu - k/679 (Polášek).

Detail

26.04.2022

obrázek je ilustrační

Nález klíčů

Za vinařskými potřebami byl nalezen svazek klíčů s čipem. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

25.04.2022

Talentové zkoušky ZUŠ 1

Talentové zkoušky ZUŠ

ZUŠ Dolní Bojanovice vyhlašuje Talentové zkoušky ve dnech 26. 5. a 27. 5 2022, vždy od 14:00 do 18:00 hod. do hudebního, tanečního a výtvarného oboru pro školní rok 2022/2023.

Detail

25.04.2022

AWIGO - Nabídka stavebních prací 1

AWIGO - Nabídka stavebních prací

Společnost AWIGO s.r.o. nabízí své kapacity stavebních prací, realizace fasády, obklady, dlažby, sádrokartony, úpravy interiéru, rekonstrukce i celou výstavbu. Více na www.awigo.cz případně můžete kontaktovat Jakuba Esterku na čísle 733 523 702.

Detail

20.04.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 12. 5. v době od 7:30 - 15:00 hodin v ulici Za Humny od č.236 a č.787 po č.213 a č.219.

Detail

20.04.2022

Zahájen prodej muškátů a letniček 1

Zahájen prodej muškátů a letniček

Stavebniny Hromek Dolní Bojanovice nabízí širokou škálu muškátů, surfinií a dalších letniček.

Detail

20.04.2022

Kamenická firma Doležal 1

Kamenická firma Doležal

Do naší obce přijede firma Jaroslav Doležal - kamenické práce a renovace hrobů. Zájemci se mohou dostavit před místní hřbitov v sobotu 23. 04. 2022 od 17:00 - 17:30 hodin.

Detail

20.04.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 12. 5. 2022 od 08:00 do 15:30 hod. v ulicích: 

Detail

14.04.2022

Prodej sadbových brambor 1

Prodej sadbových brambor

Pan Matěj Salajka oznamuje, že má ještě na prodej sadbové brambory. V případě zájmu volejte na tel.: 607 115 334.

Detail

13.04.2022

Odečty plynoměrů 1

Odečty plynoměrů

Ode dne 19.4.2022 do 30.4.2022 se budou provádět ve Vaší obci odečty plynoměrů všech dodavatelů plynu. Žádáme občany o zpřístupnění skříněk s plynoměry, případně vylepení stavu plynoměru na dveře domu v případě jejich nedostupnosti.

Detail

11.04.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc a kmotr pan Josef Dekař. Zemřel tiše dne 9. dubna ve věku 73 let.

Detail

05.04.2022

Kontejnery na bioodpad 1

Kontejnery na bioodpad

Oznamujeme občanům, že jsou v obci umístěny kontejnery na bioodpad u kynologického cvičiště je kontejner pouze na trávu a listí a před Sběrným dvorem je kontejner na trávu, listí a kontejner na haluze, chvojky a růže.

Detail

01.04.2022

Okna Macek 1

Nabídka zaměstnání - Okna Macek

Společnost Okna Macek a.s. Dubňany hledá spolupracovníky na pozici montážník plastových oken, interiérových dveří a garážových vrat. Nabízí jistotu zakázek a dlouhodobé práce s motivujícím pracovním ohodnocením. Praxe není podmínkou, zkušený kolega vás zaškolí...

Detail

30.03.2022

Kompostéry na domácí kompostování 1

Kompostéry na domácí kompostování

Oznamujeme občanům, že jsou k dispozici kompostéry pro domácí kompostování. Zájemci si můžou kompostéry vyzvednout na Sběrném dvoře v pondělí, úterý a čtvrtek od 14:00 - 15:30 hod.

Detail

30.03.2022

Nabídka zeminy i s dovozem 1

Nabídka zeminy i s dovozem

Nabízí se i s dovozem větší množství zeminy. Více informací na tel.: 777 834 761.

Detail

30.03.2022

Prodej štípaného palivového dřeva 1

Prodej štípaného palivového dřeva

Společnost Dřevo Habrovany nabízí v jarní akci k prodeji štípané palivové dřevo. Skladem tvrdé i měkké dřevo - v délce polínek 25, 33 a 50 cm. Doprava zajištěna až k Vám domů." Kontakt a objednávky na telefonním čísle : 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Detail

30.03.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V naději ve vzkříšení oznamujeme, že byl Pánem povolán k věčnému životu náš drahý manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc, pan Štěpán Salajka. Zemřel po krátké těžké nemoci dne 25. března ve věku 78 let.

Detail

29.03.2022

obrázek je ilustrační

Nabídka dřeva zdarma k samotěžbě

Nabízí se k těžbě cca 3m3 spadlého dřeva a sušiny k lese v lokalitě Mutěnský les. Více informací u pana Roberta Blahy na tel.: 777 780 888.

Detail

29.03.2022

Jídelní lístek kuchyně na DPS 2

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS na termín 4. - 14. 4. 2022

Detail

25.03.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Miroslav Kučera. Zemřel tiše dne 22. března 2022 ve věku nedožitých 75 let.

Detail

24.03.2022

Nerušit

Poslední termíny představení Divadelního spolku

Divadelní spolek Dolní Bojanovice oznamuje poslední termíny představení Nerušit prosím. V pátek 25. 3. v 19:00 hod. na Starém Poddvorově, 30. 3. v 19:00 hod. v Boleradicích a derniéra 3. 4. v 16:00 hod. v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích.

Detail

22.03.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Z vůle všemohoucího byl povolán na věčnost náš drahý tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, švagr, kmotr a strýc pan Jan Komosný. Zemřel v sobotu 19. března 2022 ve věku nedožitých 90 let.

Detail

22.03.2022

Nabídka práce - rozvoz obědů 1

Nabídka práce - rozvoz obědů

Firma DPS Dolní Bojanovice kuchyně hledá řidiče na rozvoz obědů, pouze od PO-PÁ. Jedná se o rozvoz várnic a ešusů do okolních obcí. Vhodné pro vitální důchodce . Denně 3 hodiny. Zájemci volejte na telefon 606 951 225

Detail

21.03.2022

OVO-SADBA Mikulčice 1

OVO-SADBA Mikulčice

Ovo sadba Mikulčice zahájila doprodej sadbových brambor a zahájila prodej ovocných stromku a keřů, přísad do skleníku. Na prodejně dále nabízíme semínka, substráty, hnojiva a další zahrádkářské potřeby.

Detail

21.03.2022

Jídelníček kuchyně na DPS 1

Jídelníček kuchyně na DPS

Jídelníček kuchyně na DPS od 21.3. - 1. 4. 2022

Detail

04.03.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamuje všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, švagrová, sestřenice, kmotřenka a teta paní Josefa Blahová. Zemřela po těžké nemoci ve čtvrtek 3. března 2022 ve věku 77 let.

Detail

24.02.2022

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, ze nás opustila naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, sestra a teta paní Miloslava Bravencová. Zemřela v pondělí 21. února ve věku nedožitých 89 let.

Detail

23.02.2022

Zákaz podomního prodeje 1

Zákaz podomního prodeje

Upozorňujeme občany, že na celém území je zákaz podomního prodeje zboží a služeb. Buďte obezřetní vůči prodejcům, kteří i přes tento zákaz různé zboží nabízí.

Detail

22.02.2022

Nabídka zaměstnání 1

Nabídka zaměstnání

Obchodní společnost G.A.S. a.s., U Kyjovky 69501 Hodonín, firma s takřka 30 letou tradicí, hledá pro následující pracovní pozice v sídle firmy na Kapřiskách posily do svého obchodního týmu:

Detail

21.02.2022

Odečty elektroměrů 1

Odečty elektroměrů

EG.D a.s. čl.sk. E.ON Česká republika a.s. oznamuje občanům, že od 17.2.2022 do 4.3.2022  bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu.

Detail

11.02.2022

Nabídka zaměstnání 1

Nabídka zaměstnání

Firma POPP s.r.o. z Velkých Bílovic, která se zabývá výrobou zastřešení bazénů přijme zaměstnance na obsluhu poloautomatického obráběcího centra. V případě zájmu pošlete svůj životopis na cetl@popp.cz nebo volejte tel. 777 111 229.

Detail

07.02.2022

Nabídka bytu k pronájmu 1

Nabídka bytu k pronájmu

Pronajmem nízkoenergetický bezbarierový nový byt 1+kk v Čejkovicích přízemí, se dvorem, udírnou, zahrádkou a sklepem. Vybaven kuch. linkou, samostatné wc a koupelna, cca 300m od kostela. Možnost parkování před bytem či ve dvoře. Topení podlahové a ohřev vody - elekřinou tel. 777 583 278.

Detail

gal

28.03.2022

Jarní hudební festival 1. koncert

Jarní hudební festival 1. koncert

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

18.02.2022

Vítání občánků

Vítání občánků

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

11.01.2022

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

22. ročník Tříkrálové sbírky proběhl v naší obci v sobotu 8. 1. 2022. Sbírka začala mší svatou a pokračovala koledováním po obci, při kterém vybrali koledníci dar ve výši 212.018 Kč

Detail

11.01.2022

Volba stárků

Volba stárků

Foto: Jan Šimek

Detail

30.09.2021

Svatováclavské hody

Svatováclavské hody

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

OBECNÍ POLICIE

Vážení občané,

Jak si jistě mnozí z vás již všimli, od května 2022 zahájila na území Dolních Bojanovic činnost Obecní policie Prušánky. Obecní policie zde vykonává činnost na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi Prušánky a Dolní Bojanovice. Tuto smlouvu můžete nalézt na internetových stránkách vaší obce. Oprávnění k výkonu práce strážníka na území Dolních Bojanovic mají všichni strážníci Obecní policie Prušánky, průběžně se tedy budete setkávat se všemi. 

Během naší práce se postupně seznamujeme s tím, co vaši obec trápí a kde můžeme pomoci. Naším cílem je tyto problémy řešit pokud možno po dobrém. Z podnětů občanů jsme zaznamenali zejména problémy s průjezdností ulic a stáním vozidel v místech, kde omezují dopravu, případně přes tato vozidla není vidět za zatáčku a podobně. Zejména se jedná o průjezdnost frekventovaných hlavních tahů obcí, tedy ulic Hlavní a Josefovská, kde jezdí také autobusy a nákladní vozidla, dále i poměrně frekventovaná ulice Kyjovská. Také zatáčka v ulici Prostřední je z důvodu zaparkovaných aut nepřehledná a velmi špatně průjezdná bývá i ulice Řadovky. Proto apelujeme na majitele vozidel nejen v těchto, ale i v dalších ulicích, aby svá vozidla parkovali v garážích, na nájezdech u domů, případně parkovištích a neblokovali průjezd po silničních komunikacích ostatním vozidlům. Uvědomte si prosím, že i vaší ulicí či kolem vašeho sklepa musí projet hasičské vozidlo či sanitka. Dále se setkáváme s tím, že maminky vozí své ratolesti bez použití sedaček a to i na předním sedadle, které je vybaveno airbagem, což je hazard se životy vlastních dětí. Stačí si najít na internetu článek či video, co dokáže airbag. Dalším problémem, který jsme zaznamenali, je v některých místech obce rušení nočního klidu zejména rozjívenou mládeží. Tomuto se budeme také věnovat. Stejně tak budeme monitorovat místa, kde dochází k vloupání do objektů, abychom tyto jevy eliminovali.

K činnosti obecní policie:

Strážník obecní policie má dle § 127 odst.1 písm.e) zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) postavení úřední osoby.  Činnost obecní policie upravuje především zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, z tohoto zákona vyplývají naše základní povinnosti a pravomoci.

Oprávnění strážníka vyplývají zejména z následujících zákonů:

  • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii – oprávnění zjištění totožnosti osob, oprávnění požadovat vysvětlení, oprávnění předvést osobu, oprávnění odebrat zbraň, oprávnění odejmout věc, oprávnění zakázat vstup na určená místa
  • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – oprávnění projednat přestupky, oprávnění ukládat pokuty příkazem na místě
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích – oprávnění zastavovat vozidla, oprávnění usměrňovat silniční provoz, oprávnění měřit rychlost, oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, oprávnění rozhodnout o odtažení vozidla, oprávnění provádět u řidiče vozidla a učitele autoškoly zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou a vyzvat tyto osoby, aby se podrobily za tímto účelem vyšetření, oprávnění používat výstražného světelného a zvukového zařízení na vozidle
  • Zákon č. 65/2017 Sb., tzv. tabákový zákon – oprávnění vyzvat osobu, aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, oprávnění vykázat osobu z míst, kde je zákaz kouření (pokud osoba tento zákaz porušuje), oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona, oprávnění řešit vybrané přestupky dle tohoto zákona příkazem na místě

Obecní policie se ze zákona podílí mimo jiné i na prevenci kriminality v obci, není však oprávněna řešit trestné činy, proto se v těchto případech obracejte prioritně na Policii ČR. Do příjezdu Policie ČR vám však můžeme pomoci místo činu zajistit či provést úkony, které nám zákon dovoluje.

V pracovní době nás zastihnete na služebně, která se nachází v nejvyšším patře Obecního úřadu Dolní Bojanovice,  případně nás můžete kontaktovat emailem na adrese: obecnipolicie@dolnibojanovice.cz. Co se týče telefonních kontaktů na strážníky, tato věc je v řešení, aktuální informace budou na webových stránkách obce v sekci Obecní policie. Vzhledem k počtu strážníků Obecní policie Prušánky nelze zabezpečit nepřetržitý provoz služeben, proto se mimo naši pracovní dobu můžete obrátit na Policii ČR, Obvodní oddělení Hodonín, tel. 974 633 470, případně na tísňovou linku 158.

 

KONTAKT NA POLICII 

tel.: 720 946 059

Email: obecnipolicie@dolnibojanovice.cz

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací