#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

 

 

zruseno

PODĚKOVÁNÍ

Nejhorší následky povodně jsou pomalu likvidovány. Škody by však byly daleko větší bez zásahu hasičských jednotek. Všem patří za jejich skvělou práci velké díky.

V pondělí 21. 6. to byly jednotky jednotky HZS: Hasičská stanice Hodonín, Brno - Líšeň, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Mutěnice, Čejkovice, Čejč, Rohatec, Velké Bílovice, Tvrdonice, Týnec, Petrov, Uhřice, Žeravice, Prušánky, Dubňany.

V úterý 22. 6. jednotka HZS - HS Hodonín, jednotky SDH obcí: Dolní Bojanovice, Hrušky, Tvrdonice, Čejkovice, Prušánky.

Děkujeme také všem dobrovolníkům z řad chasy a ostatním, kteří pomáhají s likvidací škod.

has1has2has3

Investiční akce jaro 2021

Vybudovali jsme nová parkoviště

 

Investiční akce v létě 2020

 

vobraze

 

Podoba obce Dolní Bojanovice v době koronakrize

V neděli 8. března se uskutečnil I. koncert letošního Jarního hudebního festivalu. 

KULTURNÍ ROK 2019

Rok 2019 byl v naší obci velmi bohatý na kulturní a investiční akce. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii. Autorem fotografií je člen Redakční rady Zpravodaje pan Jaroslav Skočík.

velvysplespal

hodykoncertbrc

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

stud1stud2stud 3

>> VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ NAJDETE ZDE <<

KÁCENÍ BŘÍZ V ULICI KRAVÁCKÁ

Obec plánovala minulém týdnu provést odborný redukční řez bříz v ulici Kravácká. Bohužel při obhlídce bylo zjištěno poškození kmenů stromů hnilobou, která významně zhoršuje stabilitu stromu, aniž by zjevně ovlivnila jeho vitalitu. Infekce poškodila stromy v místech v minulosti odstraněných kosterních větví, kde nedošlo ke zhojení místa řezu. Stav byl posouzen jako kritický certifikovaným arboristou, který na základě zjištěných defektů odmítl řez provést, aby na sebe nepřenesl riziko, protože se jedná o strom v nevyhovující zdravotním stavu a navrhl okamžité skácení. Takto poškozený strom je velmi náchylný k náhlému zlomu v místě hniloby vlivem klimatických podmínek.

Na základě odborného posouzení a v zájmu zajištění bezpečí osob a ochrany majetku,  se obec rozhodla neprodleně stromy odstranit, i když toto rozhodnutí není blízké našemu přístupu k veřejné zeleni, ale zdraví a život občanů považujeme za důležitější.

V místě bude nejpozději příští rok realizovaná náhradní výsadba již zapěstovaných stromů, které budou časem adekvátní náhradou stromů poškozených.

 

Děkujeme za pochopení

 

strom1strom2strom3

DOLNÍ BOJANOVICE V PRAZE

Bojanovčáci o víkendu 18. - 19. 5. řečeno s nadsázkou takřka obsadili Prahu. V sobotu přebrali paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a zaměstnanec kultury Michael Purmenský ocenění v soutěži Má vlast cestami proměn. V této soutěži jsme získali třetí místo z diváckého hlasování a také jsme obdrželi ocenění odborné poroty. 

V neděli pak naši folkloristi reprezentovali v Senátu na Krojovaných slavnostech na pozvání paní senátorky Aničky Hubáčkové. V programu vystoupil Ženský sbor a mužský sbor Vox Vini, dětský folklorní soubor Slunéčko, CM Zádruha a stárek Podluží Martin Vaculík s partnerkou Ivanou Kolibovou. 

cenasenatsenat 2

Více informací a fotografií najdete na naší Facebookové stránce Obecní úřad Dolní Bojanovice.

EXKURZE V ŠARDICÍCH

V úterý 16.4.2019 navštívili zájemci z řad zastupitelů a občanů  vzdělávací zařízení EKOCENTRUM v Šardicích.  Přivítal nás Dr. Ing. Petr Marada zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost.  Seznámil nás se svým záměrem revitalizace krajiny kolem obce Šardice.

Dr. Ing. Marada přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, je aktivní mezi myslivci i ekozemědělci a má za sebou realizaci několika projektů v řádu desítek milionů. V této oblasti začal podnikat v r. 2006 z nuly, dnes hospodaří na cca 70 ha. Díky komplexním pozemkovým úpravám , které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

exk1exk2exk3

Přes počáteční neporozumění a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petru Maradovi podařilo  prokázat schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření – tedy zastavit splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit druhovou rozmanitost rostlin.

Exkurze se zúčastnila i starostka Šardic, která nám předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav, byla znát velmi dobrá spolupráce mezi obcí a p. Maradou.

Úpravy v krajině jsme si prohlédli – viz foto a musím konstatovat, že exkurze byla velmi přínosná.

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FLORBALISTEK

Včera se florbalistky ZŠ Dolní Bojanovice vrátily z Ostravy, kde se uskutečnil finálový turnaj ve florbale základních škol prvního stupně, do kterého přes okresní, krajská a národní kola postoupilo 6 nejlepších dívčích družstev z celé České republiky. Ani zde bojanovická děvčata nenašly přemožitelky a dosáhly tak obrovského sportovního úspěchu pro naši základní školu i Dolní Bojanovice: staly se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky v této kategorii!!! Celkem startovalo 281 škol, bojanovická děvčata vyhrála s bilancí 17 výher a jediné remízy!

Jsou to tyto skvělé florbalistky:

Nicol Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská, Adriana Bílková, Barbora Súkopová, Denisa Veselá, Amálie Pazderková
a Natálie Hubáčková.

Blahopřejeme děvčatům i jejich učitelům Marianu Dvořákovi a Martinu Maňasovi za veleúspěšnou reprezentaci naší školy i obce!

flo1flo2flo3

Dětský ples symbolicky otevřel dobu postní

Tradiční dětský krojový ples, který pořádá místní organizace KDU-ČSL se konal v Dolních Bojanovicích na fašaňkovou neděli 3. 3. 2019. Jako každý rok je hojně navštěvován, což dokazoval slavnostní pochod dětí v krojích. Návštěvníkům se ukázal místní Dětský folklorní soubor Slunéčko a velký potlesk sklidili děti s perfektně nacvičenou Českou besedou. Velkým lákadlem byla pro děti botatá tombola. K tanci hrála dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou.

ples 1ples 2ples 3

Autor fotografií: Tonda Vrba

Krojový ples

V Dolních Bojanovicích proběhl v sobotu 12. ledna po padesáté první tradiční Krojový ples. Ten pořádá místní organizace KDU-ČSL. Tradice krojových plesů začala v dobách po druhé světové válce, kdy se začínal vytrácet kroj jako každodenní oděv. Samozřejmě byl oblékán o nedělích a o slavnostech, ale běžně docházelo k transformaci ke konfekčnímu oděvu. Dáno to bylo také tím, že tolik lidí už nepracovalo v zemědělství, ale za prací se přesouvali do města, kde se kroj již běžně nenosil. Plesy byly tak možností kroj obléct, zachovat a nechat se uchvátit jeho krásou. To dnes platí dvojnásob.

ples1ples2ples3

Při hraní DH Vracovjáci se na „place“ střídaly páry, snad jen mimo dětí, všech věkových kategorií. Nejmladším, kteří tancovali také Českou besedu bylo patnáct a nejstarší Růženě Komosné 98 let. Ta ostatně žádnou folklorní akci v obci nevynechá.

ples4ples5ples6

Mimo předtančení České besedy místní Chasou se mohli návštěvníci bavit i u cimbálky – hrála místní CM Zádruha. Po celý večer byla možnost ochutnávky vín místních vinařů a závěrem byla bohatá tombola. Jsme rádi, že se tradice krojového plesu překlenula do další padesátky. A to především díky lidem, kteří jsou ochotní plesy připravovat a těm, kteří kroj oblékají a jeho krásu předávají dalším generacím.

Více fotografií v Galerii

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce

V pondělí 29. října v 18:00 hod. proběhlo veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva. Jednání vedla starostka Ing. Eva Rajchmanová (KDU-ČSL), která svůj mandát starostky obce obhájila. Místostarostou se znovu stal Tomáš Makudera (KDU-ČSL). Dalšími radními pětičlenné Rady obce jsou Mgr. Miroslav KlubusIng. Milan Salajka (Nezávislí) a Bc. Petr Zámečník (STAN). Byli zvoleni také předsedové a členové výborů: Finanční výbor - předseda Ing. Karel Tomčala (KDU-ČSL), členové Blanka Hebronová (STAN) a Mgr. Petra Blahová (Nestraníci) a Kontrolní výbor - předseda Ing. Ondřej Kaňa (KDU-ČSL) a členové Václav Chmelař (Nestraníci) a Mgr. Vlastimil Jansa (STAN). 

zast1zast2zast3

Jak to vypadalo na Besedě u cimbálu

Letní kino

Letní kino skočilo posledním představením promítaným v sobotu 4. 8. 2018. Na poslední film - Já, Padouch 3, animovanou pohádku studia Illumination přišlo přes 100 dětí v doprovodu více jak 50 dospělých. Celkově v průměru každý snímek navštívilo přes 100 diváků. S financováním Letního kina výrazně pomohli partněři, kteří akci podpořili. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům a pořadatelům. Těšíme se zase za rok. 

kino1kino2kino3

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Aktuality z investic

Obec vybudovala nové osvětlené přechody

Na konci května byla dokončena stavba nových přechodů, která začala 28. března. Jedná se o přechod na ulici Hlavní a dva přechody v ulici Josefovská. Všechny přechody jsou osvětlené. Stavbu realizovaly Inženýrské stavby Hodonín a celkové náklady činily 622.000 + 21% DPH hrazené z prostředků obce.

prech1prech2prech3

Farní den se letos opět vydařil

Neděle 17. června patřila společnému odpoledni setkání farníků a nejen nich. Již 11. Farní den plný her, atrakcí a setkávání přilákal i lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Událost si užily hlavně děti. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde mohly ukusit svoje znalosti a dovednosti. Pro rodiče byla připravena soutěž v pečení, nebo dobré pivo a víno z farního sklepa. K poslechu hrála cimbálová muzika složena z místních cimbálek Zádruha, Grajcar, Stupava, Malina a jejich hostů. Akci připravila Farnost Dolní Bojanovice ve spolupráci s dobrovolníky, spolky a s obcí.

f1af2af3a

>> VÍCE AKTUALIT NAJDETE V SEKCI STALO SE<<

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

02.12.2021

Seminář - řez ovocných stromů 1

Seminář - řez ovocných stromů

V sobotu 11.12.2021 se od 9 hod. na kulturním domě v Josefově uskuteční seminář na téma: ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ. Akce bude mít teoretickou část v kulturním domě a praktickou část v přilehlém sadu. Vstupné 100,-Kč. Zachovávejte platná hygienická opatření.

Detail

02.12.2021

Vysoušeče 1

Vysoušeče

Prosíme občany, kteří mají ještě zapůjčené vysoušeče, aby je co nejdříve vraceli na Obecní úřad.

Detail

02.12.2021

Čistírna peří 1

Čistírna peří

Do naší obce přijede čistírna peří v pondělí 6. 12. - středu 8. 12. od 8:00 - 18:00 hod. na prodejní místo. Čistí peří na počkání, šijí prošívané deky, polštáře, duchny, dodávají novou sypkovinu, opravují deštníky, brousí nože, nůžky, nůžky na drůbež a nože do masových mlýnků.

Detail

30.11.2021

Prodej nemovitosti 1

Prodej nemovitosti

Realitní kancelář MM Reality Hodonín nabízí k prodeji rodinný dům 2+1 v naší obci, adresa: Pod búdama 305. Zájemci kontaktujte makléře na čísle 773 907 970.

Detail

30.11.2021

Změna otevírací doby na poště 1

Změna otevírací doby na poště

Česká pošta oznamuje změnu provozní doby na pobočce v Dolních Bojanovicích. V pondělí a středu bude otevřeno od 11-12 hod. a od 13-17 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od 8-11 hod. a od 13-15 hod. Změna potrvá do 3. 12. 2021.

Detail

30.11.2021

Prodej živých ryb 1

Prodej živých ryb

Rybářství Dujsík oznamuje, že bude ve středu v 8:00 hod. u autoservisu Ducháček prodávat živé ryby. V nabídce je kapr, amur, štika, sumec, tolstolobik a pstruh. Ryby je možné na požádání vykuchat.

Detail

29.11.2021

Oznámení zubního lékaře 1

Oznámení zubního lékaře

MUDr. Růžičková prosí svoje pacienty aby se při vstupu na zubní oddělení prokázali buď očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci v případě antigenním testem, který si musí zajistit udělají si ho v čekárně.

Detail

29.11.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že byl na věčnost povolán náš drahý tatínek, tchán, dědeček, bratr a strýc pan Josef Pitlach. Zemřel tiše po krátké nemoci ve středu 24. listopadu 2021 ve věku 90 let.

Detail

24.11.2021

Prodej drůbeže 1

Prodej drůbeže

Drůbežárna Prace bude v sobotu 27. 11. ve 12:30 hod. prodávat: mladé červené kuřice za 200 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky a vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

Detail

23.11.2021

Prodej vánočních stromků 1

Prodej vánočních stromků

Pan Blažek oznamuje že od soboty 27. listopadu 2021 zahajuje v areálu firmy Podlahy BLAŽEK prodej vánočních stromků – stříbrných smrků, borovic. Prodej bude probíhat v pondělí až sobotu od 9 do 17 hod.

Detail

23.11.2021

Změna provozní doby v potravinách COOP 1

Změna provozní doby v potravinách COOP

Prodejna s potravinami COOP oznamuje, že že kvůli mimořádnému opatření mění provozní dobu. Od pondělí do pátku mají otevřeno od 6:00 - 16:00 hod. a v sobotu od 6:00 - 11:00 hod. v neděli budou mít zavřeno.

Detail

23.11.2021

Očkování proti chřipce a covid-19 1

Očkování proti chřipce a covid-19

Zájemci o očkování proti sezónní chřipce i onemocnění covid-19 se mohou nahlašovat v ordinaci MUDr. Ondruše na tel.: 735 134 005.

Detail

23.11.2021

Oznámení obvodního lékaře 1

Oznámení obvodního lékaře

MUDr. Ondruš oznamuje, že z důvodu aktuální epidemiologické situace v Dolních Bojanovicích a okolí jsou nuceni omezit některé ambulantní činnosti na dobu dvou týdnů od 22.11 do 6.12.2021. 

Detail

22.11.2021

Tříděný odpad 1

Tříděný odpad

Dne 23. listopadu proběhne v obci svoz tříděného odpadu.

Detail

18.11.2021

Kalendáře Regionu podluží 1

Kalendáře Regionu podluží

Na Obecním úřadě jsou k prodeji stolní kalendáře Regionu podluží za cenu 50 Kč.

Detail

16.11.2021

Nabídka brigády 1

Nabídka brigády

Česká pošta, depo Hodonín přijme na brigádu balíkového doručovatele a řidiče. Bližší informace volejte na telefonní číslo 605 220 728.

Detail

16.11.2021

Jídelní lístek kuchyně na DPS 1

Jídelní lístek kuchyně na DPS

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 22. 11. - 3. 12. 2021.

Detail

15.11.2021

Stavební pozemek 1

Stavební pozemek

Mladá rodina s Dolních Bojanovic hledá ke koupi stavební pozemek, může být i s nemovitostí určenou k demolici. Finance ihned k dispozici. Telefonní kontakt na čísle 777 816 472 nebo informace na Obecním úřadě.

Detail

15.11.2021

Králíčí hnůj 1

Králíčí hnůj

Nabízí se za odvoz 50-60 koleček králíčího hnoje. Informovat se můžete na tel.: 777 695 526

Detail

15.11.2021

Přednáška pro vinaře 1

Přednáška pro vinaře

Vinařský spolek ve spolupráci s obcí Dolní Bojanovice vás zvou na přednášku na téma zimní řez révy vinné s praktickou ukázkou přímo ve vinici, kterou povede profesor Mendelovy univerzity pan Ing. Pavel Pavloušek.

Detail

10.11.2021

Dětské kolo

Na dětském hřišti u potravin Jednoty se našlo dětské kolo. Infor. na OÚ

Detail

03.11.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Dne 2. listopadu 2021 ve věku 83 let byl Pánem povolán na věčnost náš drahý manžel, tatínek, stařeček, prastařeček, švagr, kmotr a strýček, pan Cyril Kaňa.

Detail

03.11.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, prapradědeček, švagr a strýc pan Jan Veselý. Zemřel po krátké těžké nemoci ve čtvrtek 28. října ve věku 81 let.

Detail

27.10.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr, bratranec a strýc pan Miroslav Janů. Zemřel náhle v úterý 26. října ve věku 66 let.

Detail

27.10.2021

obrázek je ilustrační

Vinohrad k pronájmu

Nabízí se k pronájmu vinohrad o 500 hlavách ve viniční trati Hrabínky. Pro více informací volejte na tel.: 731 143 343 nebo osobně v ulici Řadovky na čísle 852.

Detail

25.10.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V naději ve vzkříšení byl Pánem povolán z tohoto života do života věčného náš drahý manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc pan Stanislav Hromek. Zemřel tiše v úterý 19. října 2021 ve věku nedožitých 85 let.

Detail

21.10.2021

Nabídka práce 1

Nabídka práce

Zemědělská a.s. Čejkovice přijme do trvalého pracovního poměru ošetřovatele mladého chovného dobytka, možno i na zkrácený pracovní úvazek, vhodné pro muže s částečným invalidním důchodem. Bližší informace na telefonu 724 100 588.

Detail

21.10.2021

Přípojky kanalizace 1

Přípojky kanalizace

V současnosti probíhá v ulicích Křižná a Pod Ořechy výstavba nové kanalizace. Obec vyzývá vlastníky stávajících vinných sklepů, kteří budou mít zájem o následné připojení objektu na kanalizační řad, aby se dostavili na obecní úřad a upřesnili polohu požadované kanalizační přípojky.

Detail

18.10.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý syn a bratr pan Zdeněk Štrajt. Zemřel po těžké nemoci dne 14. října 2021 ve věku 41 let.

Detail

12.10.2021

Objednávky na sadbové brambory 1

Objednávky na sadbové brambory

Pan Matěj Salajka oznamuje, že přijímá objednávky na sadbové brambory k zimnímu uskladnění. Objednávat můžete buď osobně na čísle 128 nebo po telefonu na tel.: 607 115 334. Prodává také brambory konzumní.

Detail

11.10.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Marie Vymyslická. Zemřela tiše ve čtvrtek 7. října 2021 ve věku nedožitých 85 let.

Detail

11.10.2021

Výsledky veřejné sbírky 1

Výsledky veřejné sbírky

Ve veřejné sbírce s názvem: Shromáždění finančních prostředků na pomoc pro občany obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín po ničivém tornádu“, která proběhla v 11 obcích Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko, byla v termínu od 1.7.-30.9.2021 vybrána celková částka 463 371,-Kč,

Detail

08.10.2021

Nabídka zaměstnání 1

Nabídka zaměstnání

Bezpečnostní služba O.S.E. Security Consulting s.r.o. přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pozici strážný – strážná do Šardic a Kyjova. Nástup možný ihned. Práce je vhodná pro osoby pobírající invalidní důchod, popřípadě pro starobní důchodce. Více informací na tel. 735 703 747.

Detail

23.09.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S nadějí na vzkříšení oznamujeme, že dne 10. srpna 2021 překročil práh věčnosti Mons. ThDr. Petr Esterka emeritní brněnský pomocný biskup a titulární biskup čefalenský.

Detail

01.09.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Lubomír Trefilík. Zemřel náhle dne 22. srpna 2021 ve věku 71 let.

Detail

02.08.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Anna Bílková. Zemřela po krátké nemoci dne 2. srpna ve věku 85 let.

Detail

02.08.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý bratr, švagr a strýc pan Jiří Crlík. Zemřel náhle dne 31. července ve věku 80. let.

Detail

14.07.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, druh, švagr a strýc pan Slavomil Šottl. Zemřel po krátké těžké nemoci dne 12. července ve věku 72 let.

Detail

28.06.2021

Veřejná sbírka na podporu obětí povodně 1

Veřejná sbírka na podporu obětí povodně

Obec Dolní Bojanovice vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu obětí povodně v naší obci. Přispívat můžete na transparentní účet 123-3115790237/0100 nebo do pokladniček v obchodech s potravinami a na Obecním úřadě. Je možné také přispět do pokladničky na sbírku obětem tornáda.

Detail

23.06.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahé maminka, tchyně, babička, prababička, švagrová, teta a kamarádka paní Miroslava Šindarová. Zemřela tiše v neděli 20. června 2021 ve věku 83 let.

Detail

26.05.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta paní Vlasta Ducháčková. Zemřela náhle dne 25. května 2021 ve věku 70 let.

Detail

07.05.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, tchýně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Marie Blahová. Zemřela po delší nemoci ve čtvrtek 6. května ve věku 86. let.

Detail

21.04.2021

Smuteční oznámení 1

Smuteční oznámení

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc pan Jiří Novák. Zemřel v úterý 20. dubna ve věku 64 let.

Detail

07.04.2021

Nabídka zamětsnání 1

Nabídka zamětsnání

Integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21 přijme pedagogické pracovníky na pozice:

Detail

07.04.2021

Uzávěra ulice Sportovní 1

Uzávěra ulice Sportovní

Oznamujeme, že je z důvodu výstavby nové komunikace je do odvolání uzavřena ulice Sportovní. Prosíme abyste na Sběrný dvůr nebo fotbalové hřiště využívali značenou objízdnou trasu.

Detail

07.04.2021

Sběr železa 1

Sběr železa

SDH oznamuje, že v sobotu 17. 4. od 8:00 hod. proběhne sběr starého železa, těžší kusy sami vynesou. SDH předem děkují za připravené železo.

Detail

07.04.2021

Jídelní lístek 1

Jídelní lístek

Jídelní lístek kuchyně na DPS od 12. - 23. 4. 2021

Detail

07.04.2021

Letní kemp 1

Letní kemp

Orel jednota Dolní Bojanovice oznamuje, že bude tuto neděli na Orlovně mezi 18. a 19. hodinou vybírat přihlášky na Letní KEMP. Zároveň prosí rodiče, kteří své děti přihlásili ONLINE, o úhradu pobytu, a to buď v čase vybírání přihlášek nebo na uvedený účet.

Detail

06.04.2021

Nález 1

Nález

V obci byly nalezeny dioptrické brýle. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

Detail

31.03.2021

obrázek je ilustrační

Koupě pole

Místní občan má zájem o koupi pole v oblasti Stará Hora. V případě zájmu prodeje jej můžete informovat na tel.: 775 115 623.

Detail

gal

30.09.2021

Svatováclavské hody

Svatováclavské hody

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

10.09.2021

Žně našich předků

Žně našich předků

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.01.2021

Obecní kronika 1952 - 1985

Obecní kronika 1952 - 1985

Fotografie všech stran Obecní kroniky z let 1952 - 1985 uložené v okresním Obecním archívu v Hodoníně.

Detail

07.09.2020

Zarážání hory

Zarážání hory

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

13.08.2020

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací