#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Český svaz chovatelů

Základní organizace ČSCH byla založena 20. ledna 1963. Měla 30 členů, včetně chovatelů ze sousedního Starého Poddvorova. Cílem organizace Českého svazu chovatelů domácího zvířectva je péče o chov zvířectva občanů, jak chovatelů, tak i nechovatelů. Členové obětavě zajišťují očkování králíků proti moru a myxomatóze, drůbeže proti tuberkulóze, vepřů proti července. Velká pozornost se věnuje informacím o chovatelské úrovni obyvatelstva pořádáním odborných přednášek, besed a pravidelných výstav drobného zvířectva.
K zasloužilým členům svazu se řadí Štěpán Kříž, Ladislav Bača, Vojtěch Šindar, František Kučera, Josef Chmelař, Pavel Dvořák, Josef Toman a Karel Kopecký, učitel v důchodu. Zakládajícímu členu Martinu Surmanovi bylo navrženo vyznamenání 1. stupně u příležitosti jeho 75. životního jubilea.


Funkci předsedy ZO ČSCH v Dolních Bojanovicích vykonávali následující členové:
Eduard Zugar č.p. 748 (1963 – 1980)
Rudolf Macháček č.p. 178 (1980 – 1988)
Jan Tomšej č.p. 621 (1988 – 1990)
Stanislav Ševela č.p. 280 (1990 – 1992)
Miroslav Šimek č.p. 155 (1992 – doposud).


Pravidelně jsou pořádány výstavy jako součást jiných významných akcí, například při předvádění historických žní našich předků. Největší chovatelská výstava v naší obci se uskutečnila při II. sjezdu rodáků a přátel Dolních Bojanovic při výročí 800 let první písemné zprávy o naší obci v roce 1996. Součástí oslav byla celá řada dalších výstav – například krojů, výšivek, obrazů a fotografií, řezeb místních rodáků, zemědělská výstava, zahrádkářská výstava a také dobře připravená okresní výstava mláďat králíků, drůbeže a výletků holubů v pěkném chovatelském areálu, v centru akcí. O rozsáhlosti výstavy svědčí počty vystavených zvířat: 348 králíků (41 plemen od 80 chovatelů), 156 kusů drůbeže (v 52 voliérách, 23 plemen od 42 chovatelů), 10 kusů vodní drůbeže (4 plemena v 5 voliérách od 10 chovatelů), 72 holubů (11 plemen ve 12 voliérách od 10 chovatelů), 50 poštovních holubů (od 2 chovatelů), 7 druhů exotického ptactva (v 10 voliérách od 5 chovatelů). Na výstavě byli zastoupeni chovatelé z Bohuslavic, Čejče, Čejkovic, Dolních Bojanovic, Dubňan, Hodonína, Hovoran, Ježova, Kyjova, Lužic, Mikulčic, Milotic, Mistřína, Ratiškovic, Rohatce, Skoronic, Sobůlek, Starého Poddvorova, Šardic a Vřesovic.


Na přípravě výstavy se podílelo všech 27 členů základní organizace v čele s předsedou ZO přítelem Miroslavem Šimkem a Obec Dolní Bojanovice (starosta Stanislav Fatěna). Výstavu navštívilo přes 1100 dospělých a více než 400 dětí. S velkým zájmen si ji prohlédl místopředseda vlády a ministr zemědělství Ing. Josef Lux i s manželkou.
Vedle těchto uvedených činností členové ZO svými zvířaty úspěšně reprezentovali nejen naši základní organizaci, ale i obec na různých výstavách okresních, státních i mezinárodních. Vysekávali a čistili travnaté porosty na potocích Prušánka a Hrabínková stružka. Vlastním traktorem také obdělávali pozemky členům ZO i nečlenům.
Podmínky pro chovatelskou činnost se postupně měnily v celé republice, ubylo podstatně všech chovaných zvířat, jak můžeme vidět i v naší obci. A to se promítlo i do práce naší ZO. Přesto vyvíjíme úsilí, aby se v naší obci chovala jenom zdravá zvířata.