#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Studie veřejných prostranství - mezi sklípky, k.ú. Dolní Bojanovice

Řešené území, pro které byla pořízena územní studie, zahrnuje lokalitu severovýchodní části vinařských sklepů, zejména okolí ulic Úzká, Slepá, Višňová, Mlýnská až po prostor návsi Pod Bůdama / Sklepní. Rozloha řešené lokality je přibližně 4,5 ha.

Cílem územní studie je řešení koncepce funkčně smíšené lokality mezi vinařskými sklípky, při respektování genia loci půdorysně i terénně složitějšího území, návrh veřejných prostranství včetně ploch zeleně a řešení dopravní a technické infrastruktury, přičemž problémem je zejména parkování.

Zpracovatelem územní studie je spol. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno (projektant: Ing. arch. Vanda Ciznerová, autorizovaný architekt ČKA).

 

Vymezení řešeného území:

Znázornění řešeného území

 

Kompletní znění studie:

Textová část (8.67 MB)

Širší vztahy území (3.18 MB)

Základní koncepce (1.48 MB)

Urbanistická koncepce (hlavní výkres) (464.38 kB)

Technická infrastruktura (316.65 kB)

Koordinační výkres (502.75 kB)