#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úplné znění územního plánu Dolní Bojanovice po vydání změny č. 2

změna vydaná usnesením zastupitelstva obce č. ZO/43/23 ze dne 13. 03. 2023 formou opatření obecné povahy

účinná ode dne 20. 04. 2023

 

Pozn.

Územní plán ve znění po vydání jeho změny č. 2 je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

 

 • VÝROK

Textová část (526.81 kB)

Výkres základního členění (1.13 MB)

Hlavní výkres (1.58 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (759.12 kB)

Výkres technické infrastruktury - zásobování vodou a odkanalizování (934.06 kB)

Výkres technické infrastruktury - energetika a přenos informací (916.18 kB)

 • ODŮVODNĚNÍ

Koordinační výkres (2.32 MB)

 


 

Změna č. 2 územního plánu Dolní Bojanovice

vydaná usnesením zastupitelstva obce č. ZO/43/23 ze dne 13. 03. 2023 formou opatření obecné povahy

účinná ode dne 20. 04. 2023 

 

 • VÝROK

Textová část (248.13 kB)

Výkres základního členění (638.18 kB)

Hlavní výkres (665.21 kB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (470.32 kB)

 • ODŮVODNĚNÍ

Textová část odůvodnění (1.86 MB)

Textová část odůvodnění - srovnávací text (535.7 kB)

Koordinační výkres (1.28 MB)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (510.27 kB)

 


 

Úplné znění územního plánu Dolní Bojanovice po vydání změny č. 1

změna vydaná usnesením zastupitelstva obce č. ZO/115/2021 ze dne 08. 09. 2021 formou opatření obecné povahy

účinná ode dne 24. 09. 2021

 

Pozn.

Územní plán ve znění po vydání jeho změny č. 1 je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

 

 • VÝROK

Textová část (416.32 kB)

Výkres základního členění (1.17 MB)

Hlavní výkres (1.63 MB)

Výkres zásobování vodou a odkanalizování (1 MB)

Výkres energetiky (993.02 kB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (762.16 kB)

 • ODŮVODNĚNÍ

Koordinační výkres (2.51 MB)

 


 

Změna č. 1 územního plánu Dolní Bojanovice

vydaná usnesením zastupitelstva obce č. ZO/115/2021 ze dne 08. 09. 2021 formou opatření obecné povahy

účinná ode dne 24. 09. 2021 

 

 • VÝROK

Textová část (309.53 kB)

Výkres základního členění (1.12 MB)

Hlavní výkres (1.27 MB)

Výkres zásobování vodou a odkanalizování (610.17 kB)

Výkres energetiky (600.91 kB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (740.01 kB)

 • ODŮVODNĚNÍ

Textová část odůvodnění (789.51 kB)

Textová část odůvodnění - srovnávací text (469.18 kB)

Koordinační výkres (2.52 MB)

Výkres širších vztahů (1.17 MB)

 


 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Bojanovice v uplynulém období leden 2014 - leden 2018

schválena usnesením zastupitelstva obce č. ZO/64/2019 ze dne 19. 06. 2019

Zpráva o uplatňování územního plánu (schválené znění)

Příloha č. 1 - Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu

Pozn.

Zpráva popisuje, jak byl územní plán uplatňován a co se v území změnilo ve sledovaném období, tedy jak se změnily podmínky od vydání územního plánu, a je zadáním pro pořízení změny č. 1 územního plánu.

 


 

Územní plán Dolní Bojanovice

vydaný usnesením zastupitelstva obce č. 307/13 ze dne 19. 12. 2013 formou opatření obecné povahy

účinný ode dne 06. 01. 2014 

Opatření obecné povahy č. 2/2013 Schema ÚP

 • VÝROK

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres zásobování vodou a odkanalizování

Výkres energetiky

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 • ODŮVODNĚNÍ

Textová část odůvodnění

Textová část odůvodnění doplněná pořizovatelem

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů ZPF