#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE 2024

 

Kanalizace a vodovod v ulicích Višňová, Úzká a Slepá

 

Obec zajišťuje realizaci dílčích úseků chybějící kanalizace a vodovodu v ulicích Višňová, Úzká a Slepá. Celá stavba je členěna do několika samostatných stavebních objektů:

vodovodní řad „A9-1“              ul. Višňová                         180 m
vodovodní řad „A9-1-1“           ul. Úzká > Višňová             98 m
vodovodní řad „A8-1“              ul. Úzká                                77 m
vodovodní řad „A9-1-1-2“        ul. Slepá                               90 m                       CELKEM   445 m

 

kanalizační stoka „A4.4“         ul. Úzká                               247 m
kanalizační stoka „A4.4.1“      ul. Slepá                                85 m
kanalizační stoka „D6.1“         ul. Pod Búdama                   43 m                      CELKEM    375 m

 

HARMONOGRAM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ Typ: XLSX dokument, Velikost: 88.98 kB

 

Dodatečně a nad rámec původního rozsahu projektové dokumentace a stavebního povolení je ještě řešena samostatná stoka v části ulice U Penzionu, která bude předmětem změny stavby před jejím dokončením. Po dokončení stavby bude v dotčených ulicích provedeno provizorní zapravení komunikací. 

 

Upozornění:

Připojení na veřejný vodovod a kanalizaci bude možné až po úplném dokončení stavby a její kolaudaci. V případě kanalizace ale bude možné osadit odbočku pro budoucí realizaci kanalizační přípojky již v rámci realizace stoky (pozn. na základě konkrétního podnětu žadatele a upřesnění polohy budoucí přípojky podaného na OÚ Dolní Bojanovice; osazení kanalizační odbočky bude provedeno na náklady žadatele).

K realizaci připojení na vodovod a kanalizaci si musí každý stavebník zajistit zpracování odpovídající projektové dokumentace, vydání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury a vydání územního souhlasu přáslušným stavebním úřadem (MěÚ Hodonín).

 

Kontakty na možné projektanty přípojek vodovodu a kanalizace:

Vladimír Blaha, Dolní Bojanovice, tel. 605 907 370
Ing. Bronislava Padalíková, Starý Poddvorov, tel. 723 436 876
Ing. Eva Matůšková, Mikulčice, tel. 602 724 722
Ing. František Koliba, Dolní Bojanovice, tel. 728 706 096

 

Zahájení stavby: únor 2024

Předpokládané dokončené stavby:  červenec 2024 (dle SoD) 

Rozpočtové náklady: cca 9,05 mil. Kč včetně DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: VHS Břeclav s.r.o.

 

Koordinační situace Typ: PDF dokument, Velikost: 8.18 MB

 

Orientační rozsah stavby

 

 

Zprávy