#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rekonstrukce stávajícího chodníku v ul. Za Humny

Obec svépomocí aktuálně rekonstruuje chodník v ul. Za Humny v délce cca 250 m, který navazuje na již zrealizovaný chodník v nároží ul. Prostřední/ Za Humny a dále ve směru ke křižovatce ul. Za Humny/ Farská/ U Hřbitova.

Chodník je přitom rozšířen a posunut k místní komunikaci na úkor úzkého pásu zeleně (záhonu), který nyní tyto pozemní komunikace vzájemně odděluje. Je s dlážděným povrchem přírodní (šedé) barvy. Podél chodníku se ukládají chráničky pro případná vedení veřejného osvětlení, optického kabelu apod.

Schéma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodník v ul. Spodní Pustá, Rýnská a zvýšená křižovatková plocha na ul. Školní

Předmětem stavby je realizace nového chodníku v ulici Spodní Pustá navazující na stávající chodník v téže ulici. Šířka chodníku je 1,5 m a celková délka je 188,81m. Povrch chodníku je navržen z betové dlažby. Odvodnění je navrženo příčným sklonem 2,0 % na komunikaci odkud bude srážková voda odvedena pomocí stávajících uličních vpustí.

V rámci předmětné stavby je i realizace chodníku v ulici Rýnské s napojením na stávající chodník v ulici Školní. Chodník je ukončen místem pro přecházení v ulici Úvoz, kde je napojen na stávající chodník. Povrch chodníku je navržen z betové dlažby. Chodník je v 1,5 m široký, celková délka úseku je 238,36 m.

Zvýšená křižovatková plocha je navržena v místech umístění dvou křižovatek. A to ulic Spodní Pustá, Rýnská – Křižná a Cacardov – Křižná, Školní. Zvýšená křižovatková plocha je navržena s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Celková plocha zvýšené křižovatkové plochy je 526,81 m2. Stávající živičný povrch bude pod touto plochou odstraněn. Před vjezdem na křižovatkovou plochu bude umístěno svislé dopravní značení a na nájezdových klínech vodorovné dopravní značení.

Zahájení stavby: červen 2019

Předpokládané dokončení stavby:  září 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 1.837 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín s.r.o.

KRIZOVATKA

spodnipusta1spodnipusta2 spodnipusta3 spodni pusta

spodni pusta

 

 

Obnova veřejného osvětlení v ul. Spodní Pustá

Obnovený rozvod části veřejného osvětlení je navržen s ohledem na realizaci nového chodníku v ul.  Spodní Pustá a vyvolané přeložení stávajících stožárů veřejného osvětlení. V rámci stavby budou stávající stožáry se svítidly demontovány a nahrazeny novými 8 stožáry s LED svítidly.

Zahájení stavby: červen 2019

Předpokládané dokončení stavby:  září 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 569 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: E.ON Energie, a.s., České Budějovice

vo1vo2

 

 

Oprava kanalizace, opěrné zdi a místní komunikace v ul. Cihelny

Předmětem stavby je oprava kanalizace, opěrné zdi a místní komunikace. Stavba sestává ze 3 objektů.

Objekt SO-01 řeší opravu vlastní komunikace, stávající rampy a schodů situovaných podél stávající rampy vedoucí z ulice Cihelny do ulice Pustá. Součástí je i úprava (rozšíření) části komunikace v ulici Pustá.

Objekt SO-02 řeší opravu stávající kanalizace. Dojde k rekonstrukci stoky D3 která vede v ulici Cihelny a současně je řešena rekonstrukce stoky D3.4 a D3.5 vedoucí v ulici Svážná. Do opravené kanalizační stoky se nově připojí uliční
vpusti odvodňující komunikaci. Dále se provede přepojení stávajících domovních přípojek.

Objekt SO-03 řeší opravu stávající opěrné zdi, která se nachází mezi ulicí Cihelny a ulicí Pustá.

Stavba bude využívána (jako dosud) jako místní komunikace - příjezd vozidel a přístup pěších osob k rodinným domům v ulici Cihelny.

Zahájení stavby: červen 2019

Předpokládané dokončení stavby:  září 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 7.198 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cihelny1cihelny2cihelny3cihelny4cihelny5cihelny

 

Stavby probíhající na základní škole:

Rekonstrukce elektroinstalace - IV. a V. etapa

Předmětem IV. etapy je provedení nové elektroinstalace v pavilonu TD2 (tělocvična) základní školy v Dolních Bojanovicích (světelná a zásuvková elektroinstalace, systém jednotného času, školního rozhlasu a místní opravy či rozšíření datových rozvodů).

Předmětem V. etapy je rekonstrukce elektrorozvodny (vč. hlavního rozvaděče) základní školy v Dolních Bojanovicích (demontáž stávajícího hlavního rozvaděče, montáž nového hlavního rozvaděče a světelná a zásuvková instalace v elektrorozvodně).

Zahájení stavby: červenec 2019

Předpokládané dokončení stavby:  srpen 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 1.265 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: VEOS Pospíšil, s.r.o., Dolní Bojanovice

elektrozs1 elektro zs

elektro zselektro zs

 

Dodávka schodišťové plošiny

Předmětem je dodávka schodišťové plošiny se sklopným sedákem umožňující bezbarierový přístup v pavilovu základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Předpokládané dokončení stavby:  srpen 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 159 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: ALTECH, spol. s r.o., Bánov

 

 

Vybavení učeben

Předmětem je dodávka a montáž nábytku do odborné učebny přírodních věd, kabinetu přírodních věd, odborné dílny a kabinetu dílny základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Předpokládané dokončení stavby:  srpen 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 1.360 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Mgr. František Vlasák, Mikulov

 

 

Vybudování odborných učeben a kabinetů

Předmětem jsou stavební úpravy, elektroinstalace, příprava pro schodišťovou plošinu, osvětlení, ozvučení, vodoinstalace, zatemnění a výměna podlahovin v odborné učebně přírodních věd, kabinetu přírodních věd, odborné dílně a kabinetu dílny základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Předpokládané dokončení stavby:  srpen 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 1.136 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Stanislav Hromek, Dolní Bojanovice

ucebnychodba

ucebny

 

Přírodní altán v areálu základní školy

Předmětem je realizace dřevěného altánu ve tvaru osmiúhelníku, který bude sloužit jako přístřešek pro děti v rámci hřiště či venkovní učebna základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Předpokládané dokončení stavby:  srpen 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 156 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Antonín Vraňan, Dolní Bojanovice

Půdorys Pohled

zaklady altan

altanaltan

 

Zprávy