#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zvýšení kategorie lesní cesty rekonstrukcí stávající LC v lokalitě Stupava v Dolních Bojanovicích

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednopruhové lesní cesty v celkové délce cca 1.487m ve východní části extravilánu obce Dolní Bojanovice v lokalitě Stupava. Předmětná cesta přímo navazuje na lesní cesty na severním konci a asfaltovou (panelovou) cestu na jižním konci. V současné době cesta slouží pro obsluhu a hospodářské využití okolního lesa. Je použitelná pouze za příznivých klimatických podmínek a svými parametry již neodpovídá současným provozním potřebám. Zrekonstruovaná cesta umožní plynulý pohyb lesní techniky a celoroční hospodářské využití lesa.

Nová konstrukce cesty bude z podkladní vrstvy štěrkodrti s krytem z vibrovaného štěrku. Šířka jednopruhové komunikace bude 3m s oboustrannými krajnicemi z drceného kameniva o šířce 0,5m. V trase budou zřízeny výhybny a skládky dřeva.

Zahájení stavby: duben 2019

Předpokládané dokončení stavby:  červenec 2019 (dle SoD)

Rozpočtové náklady: 5.115 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cesta1cesta2cesta3

prehledka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace v průmyslové zóně Záhumenice
Místní komunikace délky 124 a 36m, asfaltový povrch na okraji zastavěného území, bude napojena na silnici III./42222 ve směru na Hodonín. Účel pro obsluhu a dostupnost průmyslové zóny v jižní části obce v ulici Hodonínská. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení.


Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: 
Náklady:

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

 

 

Dodávka technologie pro vytápění Obecní dům
Nová technologie vytápění obecního domu, včetně zhotovení přístřešku pro instalaci technologie, úprava stávajících topných rozvodů.

Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: prosinec 2017 (dle SoD)
Rozp. Náklady: 1.447 tis. + 21% DPH (dle SoD)
Dodavatel prací: HUMMER s.r.o., Hodonín

Zprávy