#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

RNDr. Milan Mikuš (1931-2012)

Významnou osobou pocházející z Dolních Bojanovic byl Milan Mikuš. Narodil se dne 29. května 1931 do rodiny Rudolfa Mikuše a Antonie Pelikánová. Otec Rudolf Mikuš byl důstojníkem československé armády a výraznou postavou v Bojanovicích. V obci zastával funkci starosty obce a předsedy Místního národního výboru a byl také řídícím učitelem.

Milan Mikuš po ukončení základní školní docházky studoval na Reálném gymnáziu v Hodoníně, kam každodenně dojížděl na kole. Po maturitě byl přijat ke studiu na přírodovědeckou fakultu tehdejší Masarykovy univerzity na obor fyzikální chemie. Byl žákem nositele Nobelovy ceny profesora Jaroslava Heyrovského. Studium  úspěšně dokončil získáním titulu doktor přírodních věd (RNDr.).

Během studia se věnoval i svému koníčku, vinařství, kde uplatňoval znalosti získané při studiu, publikoval v odborných časopisech. Přes své mládí byl v rodné vesnici uznávaným odborníkem. K jeho koníčkům patřilo mimo to také létání. Byl členem aeroklubu a létal na větroních.

Ve 29 letech se oženil s Annou Hubáčkovou z Dolních Bojanovic. Společně vychovali dva syny. Po studiu pracoval krátce na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity jako odborný asistent, poté učil na Gymnáziu ve Strážnici.

Roku 1962 nastoupil do Tesly Rožnov jako vývojový pracovník v oblasti polovodičové techniky. V rámci svého zaměstnání byl v roce 1967 vyslán jako expertní pracovník do Egypta, kde TESLA budovala továrnu na elektronické součástky ve městě Benha. Během výstavby v Egyptě se stal vedoucím československé části pomoci. Egyptský projekt byl velmi náročný, Mikuš měl osobní zásluhy na jeho zdárném ukončení. „Práce v Africe byla velmi komplikovaná a těžká. Každý den jsme dojížděli šedesát kilometrů z Káhiry do Benhy a zpět. V padesáti stupňových vedrech jsme měli jedinou klimatizaci, a to díry ve střeše a podlaze automobilu,“ vzpomíná na dětství jeho syn Milan Mikuš. Během pobytu v Africe přednášel Milan Mikuš také na káhirské univerzitě.

Po svém návratu do vlasti, v roce 1972, se Milan Mikuš stal obchodním náměstkem v rožnovské Tesle, po reorganizaci obchodním ředitelem koncernu Tesla. Dlouhá léta byl členem vědecké rady své alma mater (brněnské Masarykovy univerzity).

V roce 1988, po konfliktech zvláště s politickými orgány, z Tesly odešel do diplomatických služeb. Pracoval jako obchodní rada na velvyslanectví v Bukurešti až do roku 1992, kdy odešel do důchodu. „Otec byl skutečný gentleman a odvážný člověk. Vzpomínám si, jak moji rodiče nadšeně přivítali převrat v listopadu 1989. V té době pracoval na velvyslanectví v Bukurešti. Když jsem se vracel ze schůzí Občanského fóra, cítil jsem nejistotu v tom, jak vše dopadne. Obával jsem se, aby otec nebyl kvůli mně perzekuován. Po několika dnech jsme se rodičům dotelefonovali a od otce jsem slyšel: ‘Bojujte, tentokrát se to musí vyhrát!‘,“ zavzpomínal na otce syn Milan.

Milan Mikuš v 65 letech vážně onemocněl, nemoc však zdárně překonal, ale v důchodu se věnoval odpočinku. Zemřel 19. února 2012.

Autor textu: Andrea Červenková

Zdroj informací:

Materiály od syn Milana Mikuše a Ing. Bohumíra Janečka.