#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Studie veřejného prostranství návsi a prostoru za ZUŠ a Obecním domem

 

Obec Dolní Bojanovice v současné době připravuje studii veřejného prostranství v centru obce, jejímž předmětem bude návrh regenerace vnitrobloku za základní uměleckou školou a Obecním domem, jeho funkční propojení s prostorem hlavní návsi, úprava návsi, parkové úpravy podél vodního toku Prušánka, koncepce parkování v centru obce, prověření možností architektonických úprav Obecního domu a výtvarné řešení fasád souboru staveb do ul. Prostřední. Snahou je posílit rekreační potenciál této části území s možností konání různých kulturních a volnočasových aktivit. 

Jistě existuje více způsobů, jak řešení tohoto území uchopit. V minulosti bylo pořízeno za tímto účelem několik studií s více či méně zajímavými podněty. Některé z nich by stálo zato převzít do finální podoby studie. Výsledný návrh řešení prostoru by měl přesto vycházet z reálných technických i finančních možností.

Rádi bychom toto území více zkvalitnili a zatraktivnili, a to ve spolupráci s Vámi. Z toho důvodu uvítáme veškeré Vaše náměty, návrhy a podněty, které by mohly být inspirujícím podkladem pro zpracování územní studie veřejného prostoru a následnou realizaci.

 

Vaše podněty můžete zasílat elektronicky na email: investice@dolnibojanovice.cz.

Bližší informace k připravovanému projektu sdělí Bc. Tomáš Konečný, investiční technik OÚ Dolní Bojanovice (kontakt: 724 165 471, investice@dolnibojanovice.cz).

 

Indicie pro koncepci vnitrobloku za ZUŠ/ Obecním domem:

 • zachovat pěší propojení prostoru podél objektu restaurace ve směru z návsi,
 • doplnit pěší propojení prostoru do ul. Prostřední „pasáží“,
 • umožnit dopravní obsluhu z místní komunikace v zadní části vnitrobloku,
 • upřednostnit dlážděnou plochu prostoru s vymezením tanečního parketu,
 • upřednostnit spíše mobilní (profesionální) podium před řešením pevnou konstrukcí,
 • lokalizovat podium spíše v návaznosti na objekt restaurace,
 • na části (částech) prostoru uvažovat umístění hlediště,
 • zvážit oddělení vnitrobloku od „zelené plochy“ podél vodního toku pevnou barierou (přitom neřešit oplocením s plnou neprůhlednou výplní).

 

Předpokládaný postup:

červenec                            ustavení pracovní skupiny k řešení záměru zveřejnění možných

červenec – srpen              řešení prostoru na webových stránkách obce (příp. sociálních sítích),                                                                                       výzva občanům k podání podnětů

září – říjen                         veřejné projednání (fórum) s občany, projednání v orgánech obce

???                                       zpracování finální podoby studie

 

Orientační rozsah zájmového území:

Zajmove uzemi

 


Fotodokumentace aktuálního stavu:

 

 

 


Pojetí prostoru a úprav objektů pohledem architektů:

 

Autor návrhů:

Ing. arch. Tomáš Havlíček
Létající inženýři, Kounicova 23, 602 00 Brno

DB1-prostor před Obecním domem

DB2-prostor před Obecním domem

DB3-ul. Prostřední

DB4-vnitroblok za ZUŠ (bez hřiště)

DB5-vitroblok za ZUŠ (s hřištěm)

Var. B1

Var. B2

Var. B3

Var. B4

Var. B5

Var. C1

Var. C2

Var. C3

Var. C4

Var. C5

Var. C6

Var. C7

Celková koncepce řešení návsi

Řezopohled AAŘezopohled BB


 

Autor návrhů:

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
M2AI.COM s.r.o., Polívkova 29, Olomouc
 

Průvodní zpráva-Jan Mléčka

ZUŠ Situace-stávající stav

ZUŠ Návrh 1. NP

ZUŠ Návrh 2. NP

ZUŠ Histor. fasáda dle dochované fotografie

ZUŠ Návrh fasády

ZUŠ Perspektiva ul. Prostřední-návrh

ZUŠ Pohled z vnitrobloku od potoka-návrh

ZUŠ Řez přistavbou-návrh

ZUŠ Perspektiva od potoka-návrh


 

Autor návrhů:

Ing. arch. Helena Vašková
Žižkova 3077/13, Hodonín

Var. A - návrh možného řešení fasády Obecního domu

Var. B - návrh možného řešení fasády Obecního domu


 

Autor návrhů:

Ing. František Koliba
GEPROSTAV projekce s.r.o, Plucárna 3832/1a, Hodonín
 

Koliba1

Koliba2

Koliba3

Koliba4

Koliba5

Koliba6

Koliba7

Koliba8

Koliba9

Koliba10

Koliba11

Koliba12


 

Autor návrhů:

Ing. arch. Rastislav Tesařík.
PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín
 

Var. A1

Var. A2

Var. B1

Var. B2