#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ANKETA UKONČENA - VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V ULICI SPORTOVNÍ

 

Obec se snaží o postupné zkvalitnění území při ul. Sportovní, kde se nachází sportovní areál a kudy prochází hojně využívaná a oblíbená cyklotrasa Podluží. V minulosti byla v této ulici vybudována nová komunikace s asfaltovým povrchem, veřejné osvětlení a byly doplněny chodník a parkovací stání, proběhla demolice objektu klubovny SK Dolní Bojanovice. U tenisových kurtů byla vybudována nová opěrná zeď a byly provedeny související terénní úpravy. Zrealizovala se drenáž tréninkového fotbalového hřiště. Celý sportovní areál byl od veřejného prostranství ohraničen novým 3D oplocením. Dílčí část plochy sevřená hlavní a tréninkovou plochou fotbalového hřiště a tenisovými kurty ovšem nadále zůstává v neutěšeném stavu. Limitujícími prvky v území jsou objekty ve vlastnictví spol. Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., tedy kruhová zdržovací nádrž a související technologické zařízení, které v prostoru musí zůstat a v úvahách revitalizace prostoru je nutné tato zařízení vhodně zakomponovat. 

Obec se koncem loňského roku rozhodla oslovit několik architektonických ateliérů s žádostí o návrh možného řešení území formou víceúčelového hřiště, které bude vhodně doplňovat sportovní areál. Při zadání tohoto úkolu obec záměrně ponechala architektům „volnou ruku“ pro kreativní řešení. Současně ale upřesnila, že areál by měl sloužit výhradně pro sportovní aktivity, nikoliv jako dětské hřiště pro nejmenší věkovou kategorii s herními prvky typu dětského pískoviště, houpaček, skluzavek apod., které bylo vybudováno v roce 2022 v jiné části obce (pozn. v ulici Za Humny). Předpokládá se, že by v území mohlo fungovat nějaké zázemí se sezónním občerstvením a sociálním zařízením.

Na základě zadání, průběžných konzultací, dílčích průzkumů a šetření v terénu byly zpracovány a odevzdány návrhy studie od 3 ateliérů, o nichž proběhne veřejné hlasování formou ankety. Výsledek ankety potom bude jedním z podkladů, ke kterému se bude přihlížet při posuzování a hodnocení předložených návrhů hodnotící komisí.

 

Řešení 1 - Ateliér WIK

wik1

wik2

wik3

>> Odkaz na stažení celé studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 6.79 MB

Řešení 2 - KEEO Architekti

keeo1

keeo2

prost3

>> Odkaz na stažení celé studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 20.14 MB

 

Řešení 3 - Prost Hodonín

prost1

prost2

prost 3

 

>> Odkaz na stažení celé studie << Typ: PDF dokument, Velikost: 8.23 MB