#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

UKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE

Rok 2021

 

Zateplení a rekonstrukce kotelny bytového domu Na Hrázce 62 v Dolních Bojanovicích

Předmětem stavby byla kompletní revitalizace vnější obálky bytového domu - tedy byla zateplena stropní konstrukce nad podkrovími byty a vyměněna střešní krytina s doplněním izolace proti vodě, bylo zrealizováno zateplení obvodových stěn s novou fasádou, vyměněny výplně otvorů v obvodových stěnách, kompletní rekonstrukce kotelny s novými rozvody a otopnými tělesy v jednotlivých bytových jednotkách a byl vyřešen odvod vlkosti (odvětrání) z vnitřních prostor bytů.

Zahájení stavby: srpen 2020

Odevzdání dokončené stavby:  květen 2021 

Rozpočtové náklady: 5.145 tis. bez DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: STAVEBNÍ FIRMA PLUS, .r.o., Hodonín

Publicita - dotace

Průběh rekonstrukce  Kotelna

Rekonstrukce bytového domu   Bytový dům Na Hrázce 62 po rekonstrukci

Rok 2020

 

Demolice

  • Rodinný dům Na Hrázce č.p. 92

RD Na Hrázce 92   RD Na Hrázce 92

RD Na Hrázce 92   RD Na Hrázce 92

RD Na Hrázce 92   RD Na Hrázce 92

RD Na Hrázce 92   RD Na Hrázce 92

 

  • Objekt bývalých sběrných surovin, resp. stavebnin, v nároží ulic Hlavní a Lesní

Bývalé sběrné suroviny   Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny   Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny   Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny   Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny   Bývalé sběrné suroviny

 

Rekonstrukce dřevěné vlysové podlahy v sále Obecního domu Dolní Bojanovice

Předmětem byla renovace stávající vlysové podlahy v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích (v ploše cca 173m2) včetně přísálí (plocha cca 20m2), kde po odstranění stávajících dřevěných parket byl proveden povrch nové podlahy z vinylu.

Zahájení stavby: únor 2020

Odevzdání dokončené stavby:  březen 2020 

Rozpočtové náklady: 439 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Podlahy Blažek, s.r.o., Dolní Bojanovice

Odstranění parket v sále   Úprava povrchu podkladu

Pokládka parket   broušené nové podlahy

Podlaha sál   Podlaha sál

Podlaha sál   Podlaha sál

Rok 2019

 

Publicita - dotace EU

 

Základní škola Dolní Bojanovice - vybudování odborných učeben a kabinetů

Předmětem stavby byla realizace stavebních úprav, elektroinstalace, příprava pro montáž schodišťové plošiny, osvětlení, ozvučení, vodoinstalace, zatemnění a výměna podlahovin v odborné učebně přírodních věd, kabinetu přírodních věd, odborné dílně a kabinetu dílny základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2019 

Rozpočtové náklady: 1.136 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Stanislav Hromek, Dolní Bojanovice

chodba   Odborná učebnaucebny   schodiště u plošinyOdborná učebna   Schodiště

Odborná učebna   Žaluzie - odborná učebna

Dílny

 

Základní škola Dolní Bojanovice - vybavení učeben

Předmětem byla dodávka a montáž nábytku do odborné učebny přírodních věd, kabinetu přírodních věd, odborné dílny a kabinetu dílny základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Předpokládané dokončení stavby:  září 2019

Rozpočtové náklady: 1.360 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Mgr. František Vlasák, Mikulov

Odborná učebna   Odborná učebna

Odborná učebna   Kabinet

Odborná učebna   Odborná učebna

Dílny   Dílny Dílny   Dílny

 

Základní škola Dolní Bojanovice - dodávka schodišťové plošiny

V rámci bezbariérových opatření byla do pavilonu základní školy provedena montáž schodišťové plošiny se sklopným sedákem.

Zahájení dodávky: červenec 2019

Odevzdání dokončené dodávky:  srpen 2019

Rozpočtové náklady: 159 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: ALTECH, spol. s r.o., Bánov

Úprava schodiště před montáží plošiny   Úprava schodiště před montáží plošiny

Plošina   Plošina  

 

Základní škola Dolní Bojanovice - rekonstrukce elektroinstalace - IV. a V. etapa

Předmětem IV. etapy bylo provedení nové elektroinstalace v pavilonu TD2 (tělocvična) základní školy v Dolních Bojanovicích (světelná a zásuvková elektroinstalace, systém jednotného času, školního rozhlasu a místní opravy či rozšíření datových rozvodů).

Předmětem V. etapy byla rekonstrukce elektrorozvodny (vč. hlavního rozvaděče) základní školy v Dolních Bojanovicích (demontáž stávajícího hlavního rozvaděče, montáž nového hlavního rozvaděče a světelná a zásuvková instalace v elektrorozvodně).

Zahájení stavby: červenec 2019

Předání dokončení stavby:  srpen 2019

Rozpočtové náklady: 1.265 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: VEOS Pospíšil, s.r.o., Dolní Bojanovice

Elektroinstalace   Elektroinstalace

Elektroinstalace        Elektroinstalace        Elektroinstalace

Elektroinstalace   Elektroinstalace

 

Přírodní altán v areálu základní školy

Během letních prázdnin byl v areálu ZŠ a MŠ postaven dřevěný altán ve tvaru osmiúhelníku, který bude sloužit jako přístřešek pro děti v rámci hřiště či venkovní učebna základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2019

Rozpočtové náklady: 221 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Antonín Vraňan, Dolní Bojanovice

zaklady   altan

altan   Altán

Altán   Altán

Altán   Altán

 

Oprava kanalizace, opěrné zdi a místní komunikace v ul. Cihelny

Předmětem stavby byla oprava kanalizace, opěrné zdi a místní komunikace. Stavba byla členěna na 3 stavební objekty.

Objekt SO-01 řešil opravu vlastní komunikace, stávající rampy a schodů situovaných podél stávající rampy vedoucí z ulice Cihelny do ulice Pustá. Součástí byla i úprava (rozšíření) části komunikace v ulici Pustá.

Objekt SO-02 řešil opravu stávající kanalizace. Byla zrekonstruována stoka D3, která vede v ulici Cihelny a současně byla řešena rekonstrukce stok D3.4 a D3.5 vedoucích v ulici Svážná. Do opravené kanalizační stoky se nově připojily uliční vpusti odvodňující komunikaci. Dále bylo provedeno přepojení stávajících domovních přípojek.

Objekt SO-03 řešil opravu stávající opěrné zdi, která se nachází mezi ulicí Cihelny a ulicí Pustá.

Zahájení stavby: červen 2019

Předpokládané dokončení stavby:  září 2019

Rozpočtové náklady: 7.165 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cihelny1   cihelny2 cihelny3   cihelny4 cihelny5   cihelny

Komunikace v ul. Cihelny   Opěrná stěna

Komunikace v ul. Cihelny   Schodiště a opěrná stěna v ul. Cihelny

Schodiště a opěrná stěna v ul. Cihelny   Rozšíření vozovky v ul. Pusté

 

Rekonstrukce stávajícího chodníku v ul. Za Humny

Obec svépomocí zrekonstruovala chodník v ul. Za Humny v délce cca 250 m, který navazuje na již zrealizovaný chodník v nároží ul. Prostřední/ Za Humny a dále ve směru ke křižovatce ul. Za Humny/ Farská/ U Hřbitova.

Chodník byl přitom rozšířen a posunut k místní komunikaci na úkor úzkého pásu zeleně (záhonu), který tyto pozemní komunikace vzájemně odděloval. Podél chodníku byly uloženy chráničky pro případnou potřebu vedení veřejného osvětlení, optického kabelu apod.

Za Humny   Za Humny

Za Humny   Za Humny

Za Humny   Za Humny

Za Humny   Za Humny

Za Humny - Farská   Za Humny - Farská

Za Humny - Farská   Za Humny - Farská

 

Chodník v ul. Spodní Pustá, Rýnská a zvýšená křižovatková plocha na ul. Školní

Spolufinancováno z fondu IROP

Předmětem stavby byla realizace nového bezbariérového chodníku v ulici Spodní Pustá navazující na stávající chodník v téže ulici. Šířka chodníku je 1,5 m a celková délka je 188,81m. 

V rámci předmětné stavby byla také realizace bezbariérového chodníku v ulici Rýnské s napojením na stávající chodník v ulici Školní. Chodník je ukončen místem pro přecházení v ulici Úvoz, kde je napojen na stávající chodník. Chodník je v 1,5 m široký, celková délka úseku je 238,36 m.

Na spojnici ulic Spodní Pustá, Rýnská – Křižná a Cacardov – Křižná, Školní byla zrealizována zvýšená křižovatková plocha s povrchem z betonové zámkové dlažby červené barvy. Celková plocha zvýšené křižovatkové plochy je 526,81 m2. 

Zahájení stavby: červen 2019

Odevzdání dokončené stavby:  duben 2020

Rozpočtové náklady: 2.110 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín s.r.o.

Chodník Spodní Pustá   Chodník Spodní Pustá

Chodník Spodní Pustá   Chodník Spodní Pustá

Chodník Spodní Pustá   Chodník Spodní Pustá

Chodník Spodní Pustá   Chodník Spodní Pustá

Bourání asfaltů v místě budoucí zvýšené křižovatky   Bourání asfaltů v místě budoucí zvýšené křižovatky

Bourání asfaltů v místě budoucí zvýšené křižovatky   Prostor budoucí zvýšené křižovatky

Napojení uličních vpustí   Prostor budoucí zvýšené křižovatky

Pokládka dlažby v prostoru zvýšené křižovatky   Zvýšená křižovatková plocha

Zvýšená křižovatková plocha   Zvýšená křižovatková plocha

 

Obnova veřejného osvětlení v ul. Spodní Pustá

S ohledem na realizaci nového chodníku v ul.  Spodní Pustá a vyvolané přeložení stávajících stožárů veřejného osvětlení byl také obnoven rozvod části veřejného osvětlení. V rámci stavby byly demontovány stávající stožáry se svítidly a nahrazeny novými 8 stožáry s LED svítidly.

Zahájení stavby: červen 2019

Odevzdání dokončené stavby:  září 2019

Rozpočtové náklady: 569 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: E.ON Energie, a.s., České Budějovice

VO Spodní Pustá   VO Spodní Pustá

 

Zvýšení kategorie lesní cesty rekonstrukcí stávající LC v lokalitě Stupava v Dolních Bojanovicích

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající jednopruhové lesní cesty v celkové délce cca 1.487m ve východní části extravilánu obce Dolní Bojanovice v lokalitě Stupava. Předmětná cesta přímo navazuje na lesní cesty na severním konci a asfaltovou (panelovou) cestu na jižním konci. V současné době cesta slouží pro obsluhu a hospodářské využití okolního lesa. Je použitelná pouze za příznivých klimatických podmínek a svými parametry již neodpovídá současným provozním potřebám. Zrekonstruovaná cesta umožňuje plynulý pohyb lesní techniky a celoroční hospodářské využití lesa.

Nová konstrukce cesty je z podkladní vrstvy štěrkodrti s krytem z vibrovaného štěrku. Šířka jednopruhové komunikace je 3 m s oboustrannými krajnicemi z drceného kameniva o šířce 0,5m. V trase jsou zřízeny výhybny a skládky dřeva.

Zahájení stavbyčerven 2019

Odevzdání dokončené stavby červen 2019

Rozpočtové náklady5.266 tis. + 21% DPH

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cesta1 cesta2 cesta3

lesni cesta lesni cesta

prehledka

 

Období 2015 až 2017

Komunikace v průmyslové zóně Záhumenice
Místní komunikace délky 124 a 36m, asfaltový povrch na okraji zastavěného území, bude napojena na silnici III./42222 ve směru na Hodonín. Účel pro obsluhu a dostupnost průmyslové zóny v jižní části obce v ulici Hodonínská. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení.


Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: 
Náklady:

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

 

 

Dodávka technologie pro vytápění Obecní dům
Nová technologie vytápění obecního domu, včetně zhotovení přístřešku pro instalaci technologie, úprava stávajících topných rozvodů.

Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: prosinec 2017 (dle SoD)
Rozp. Náklady: 1.447 tis. + 21% DPH (dle SoD)
Dodavatel prací: HUMMER s.r.o., Hodonín

 

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice II etapa 7 BJ
Jednalo se o rekonstrukci 2.NP stávajícího objektu zdr. Střediska. Přízemí bylo řešeno 1. etapou, vznikly 3 ordinace lékařů se zázemím. Nová rekonstrukce řeší vybudování sedmi malometrážních bytů včetně přístupového schodiště a chodby. Prostory budou určené i pro osoby s omezeným přístupem. Součástí stavby je i vybudování nové střešní konstrukce krovu s novou střešní krytinou, celkové zateplení vnějšího obvodového zdiva, a rekonstrukce venkovních přístupových a parkovacích ploch včetně vybudování venkovní ležaté kanalizace.
Zahájení prací: říjen 2016
Odevzdání díla: červen 2017
Rozp. Náklady: 6.889 tis. +15% DPH
Dotace: MMR 4.200 tis.
JmK 200 tis.
Dodavatel stavby: STAMOS Uherské Hradiště, spol.s.r.o.

st1st2

st3str4
 

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice I etapa
Provedena rekonstrukce 1.NP stávajících prostor budovy zdravotního střediska. Účelem rekonstrukce je vytvoření nových prostor pro 3 ordinace lékařů a dvě prostory koncesí se samostatnými vstupy včetně technického zázemí.
Zahájení prací:  říjen 2015
Odevzdání díla: červen 2016
Rozp. Náklady: 4.424 tis. + 15% DPH
Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel stavby: RENOVA, stavební a obchodní spol. s.r.o., Hodonín

str5str6

 

CyklostezkaT14 Dolní Bojanovice, búdy - Starý Poddvorov
Vybudována nová cyklostezka se zpevněným asfaltobetonovým povrchem (označení T14) spojuje Dolní Bojanovice a Starý Poddvorov.
Trasa cyklostezky začíná za vinařskýma búdama a končí u střediska MND Hodonín.
Celková délka - 1.500m
Šířka 3m
Zahájení prací: 29.06.2015
Odevzdání díla: 25.04.2016
Rozp. Náklady: 7.633 tis. + 21% DPH
Dotace: JmK 1.031 tis.
SFDI 7.873 tis. – tabulka, (8.453 tis. Smlouva č. 627/2015)
Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cykl1cyklo2

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice – III. Etapa
Rekonstrukce a provedení nových rozvodů pavilonu KV 2 a části pavilonu UV 12, výměna veškeré kabeláže, svítidel, nouzové osvětlení, datových rozvodů, školní rozhlas, elektročas, provedení nových kazetových a SDK podhledů. Součástí bylo i dílčí změny dispozic v místnostech sborovny a ředitelny.
Zahájení prací:  červenec 2017
Odevzdání díla: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.939 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice

ZUŠ - stavební úpravy a výměna oken - Dolní Bojanovice
Jedná se o stávající objekt na ul. Prostřední. Provedené stavební úpravy se týkaly změn dispozičního řešení prostor místností ředitele školy, nových učeben, skladů inventáře, šaten pro žáky a prostorů knihovny včetně zázemí umístěních v 1.NP budovy. Součástí stavby bylo dále vybudování nové elektroinstalace a výměna venkovních výplní otvorů do ul. Prostřední. Dále bylo řešeno nové vytápění objektu vybudováním nové kotelny ve 2.NP, včetně plynové přípojky, oprava krovu střechy a zateplení půdy. Venkovní úpravy se týkaly odbourání stávající rampy u vchodu a vybudování nové zpevněné plochy před vstupem do budovy.
Zahájení prací:  červen 2016
Odevzdání díla: říjen 2016
Rozp. Náklady: 4.598 tis. + 21% DPH
Vícepráce: 308 tis. + 21% DPH
Dotace: JmK 600 tis.
Dodavatel stavby: RENOVA, stavební a obchodní spol. s.r.o., Hodonín

sk1sk2

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice - II. Etapa
Jednalo se o rekonstrukci prvního nadzemního pavilonu (vstupní hala a šatny). Bylo provedeno nové napájecí vedení pro pavilony K4V, ŠM2, UV12, a TD2. Součástí projektu byla i realizace nového zavěšeného kazetového podhledu stropu chodby pavilonu UV12 a také v ostatních pavilonech dotčených stavebním zásahem. Zároveň bylo řešeno nové osvětlení chodeb, nouzové osvětlení, osvětlení únikových tras, elektroinstalace zásuvek v učebnách, nové datové rozvody, rozvody pro hodiny a školní rozhlas.
Dále bylo součástí stavby vybudování stavebních úprav pro změnu užívání z bytu na třídu ZŠ a oprava vodovodního potrubí ve vstupním pavilonu.
Zahájení prací: červenec 2016
Odevzdání díla: srpen 2016
Rozp. Náklady: 1.941 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice
Dodavatel vodo: KORAKO, Dolní Bojanovice

 

ZUŠ – Rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ Dolní Bojanovice I. a II. N.P.
Výměna stávajících vnitřních rozvodů kabeláže ve II. a III. nadzemním podlaží budovy, výměna stávajících svítidel, nouzové osvětlení, nové kazetové podhledy v místnostech, na chodbách.
V místnosti koncertního sálu provedeno prodloužení stávajícího pódia, nové osvětlení podia, namontována nová klimatizace.
Zahájení prací: červenec 2017
Odevzdání díla: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.328 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice
Během realizace bylo provededeno rekonstrukce stávajících chlapeckých záchodů
Cena: 249 tis. +21%DPH
Dodavatel stavby: Čevela spol s. r. o., Hodonín

el1el2

 

Revitalizace hřbitova Dolní Bojanovice
Akce rozdělena na dvě realizační etapy v roce 2016 a 2017.
V I etapě byla provedena rekonstrukce páteřních komunikačních tras chodníků na místním hřbitově. Předmětem stavby byla výměna povrchu hlavního centrálního chodníku v místě od hlavní brány směrem k centrálnímu kříži a dvou tras postraních chodníků v centrální části hřbitova.
II. Etapa obsahovala rekonstrukci všech zbývajících chodníkových tras hřbitova (provedení z betonové dlažby), výměnu 11ks stávajících „pítek“, nové dvě trasy chodníků v zadní části hřbitova určené pro nové místa hrobů.
Půdorysné rozměry: 108 x 72m

I. Etapa
Zahájení prací: červenec 2016
Odevzdání díla: září 2016
Rozp. Náklady: 797 tis. +21% DPH
Dotace: Min. zemědělství 249 tis.

II. Etapa
Zahájení prací: červen 2017
Dokončení: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.934 tis. +21% DPH
Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. (I. i II. Etapa)

hrb1hrb2

 

Rekonstrukce fotbalového hřiště Dolní Bojanovice
Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště. Dojde k vyrovnání plochy a celkově k vybudování nového drenážního systému, závlah, podkladních vrstev a nového povrchu. Součástí nového systému je vybudování retenční nádrže určené pro závlahu plochy hřiště, úprava terénu a napojení na stávající komunikace.
Zahájení prací: listopad 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady: 3.156 tis. + 21% DPH
Dotace: MŠMT 2.843 tis.
Dodavatel stavby: Sportovní travnaté povrchy s.r.o., Brno

hriste1hriste2

 

Obecní dům - oprava sociálního zázemí
Byla provedena rekonstrukce stávajících prostor a rekonstrukce přípojky kanalizace
Zahájení prací: březen 2016
Odevzdání díla: březen 2016
Rozp. Náklady: 
Dodavatel prací: Rohatecká stavební, s.r.o.

 

Obecní úřad – vestavba klubovny v půdních prostorech obecního úřadu

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - I. Etapa - Vestavba klubovny

Vznikly nové prostory pro archiv, kuchyňka a sociální zázemí sloužící pro dětský folklorní soubor Slunéčko, pořádání přednášek, výstav, setkání apod.
Zahájení prací: 
Odevzdání díla:
Rozp. Náklady:
Dotace:
Dodavatel prací: Rohatecká stavební

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - II. Etapa - Spisovna a archiv

Náklady: 240 605 Kč bez DPH

Dodavatel: Čevela spol. s. r. o. Hodonín

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - II. Etapa - Hygienické zázemí

Náklady: 222 865,- Kč bez DPH

Dodavatel: Čevela spol. s. r. o. Hodonín

 

Kanalizace a vodovod v průmyslové zóně Záhumenice
Jedná se o výstavbu vedení ZTI pro budoucí průmyslovou zónu situovanou jižně od komunikace III/42222. Vodovod DN 80 je veden podél plánované budoucí komunikace od ulice Dlouhá. Kanalizace je jednotná (DN 300), bude sloužit pro odvod vody z budoucí komunikace i odpadní vody z budoucí zástavby.
Trasa vodovodu: 117,5 m
Trasa kanalizace: 151.7 m
Zahájení prací:  prosinec 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady: 583 tis. +21% DPH
Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

 

Rekonstrukce dřevěného vyřezávaného kříže, Cacardov
Byla provedena oprava stávajícího dřevěného kříže
Zahájení prací: srpen 2016
Odevzdání díla: srpen 2016
Rozp. Náklady: 140 tis.
Dotace: Min. kultury 123 tis.
Dodavatel prací: p. Ladislav Moravec
Barevná úprava: MgA. Marek Urbanovský

kriz1kriz2


Veřejné osvětlení v ulici Myslivecká
Vzniklo osvětlení v nové ulici Myslivecká Dolní Bojanovice
Zahájení prací: prosinec 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady:
Dotace:
Dodavatel prací: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice

 

Zprávy