#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ukončené investiční akce

Zvýšení kategorie lesní cesty rekonstrukcí stávající LC v lokalitě Stupava v Dolních Bojanovicích

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající jednopruhové lesní cesty v celkové délce cca 1.487m ve východní části extravilánu obce Dolní Bojanovice v lokalitě Stupava. Předmětná cesta přímo navazuje na lesní cesty na severním konci a asfaltovou (panelovou) cestu na jižním konci. V současné době cesta slouží pro obsluhu a hospodářské využití okolního lesa. Je použitelná pouze za příznivých klimatických podmínek a svými parametry již neodpovídá současným provozním potřebám. Zrekonstruovaná cesta umožňuje plynulý pohyb lesní techniky a celoroční hospodářské využití lesa.

Nová konstrukce cesty je z podkladní vrstvy štěrkodrti s krytem z vibrovaného štěrku. Šířka jednopruhové komunikace je 3 m s oboustrannými krajnicemi z drceného kameniva o šířce 0,5m. V trase jsou zřízeny výhybny a skládky dřeva.

Zahájení stavbyčerven 2019

Odevzdání dokončení stavby červen 2019

Rozpočtové náklady5.266 tis. + 21% DPH

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cesta1 cesta2 cesta3

lesni cesta lesni cesta

prehledka

 

Komunikace v průmyslové zóně Záhumenice
Místní komunikace délky 124 a 36m, asfaltový povrch na okraji zastavěného území, bude napojena na silnici III./42222 ve směru na Hodonín. Účel pro obsluhu a dostupnost průmyslové zóny v jižní části obce v ulici Hodonínská. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení.


Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: 
Náklady:

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

 

 

Dodávka technologie pro vytápění Obecní dům
Nová technologie vytápění obecního domu, včetně zhotovení přístřešku pro instalaci technologie, úprava stávajících topných rozvodů.

Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: prosinec 2017 (dle SoD)
Rozp. Náklady: 1.447 tis. + 21% DPH (dle SoD)
Dodavatel prací: HUMMER s.r.o., Hodonín

 

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice II etapa 7 BJ
Jednalo se o rekonstrukci 2.NP stávajícího objektu zdr. Střediska. Přízemí bylo řešeno 1. etapou, vznikly 3 ordinace lékařů se zázemím. Nová rekonstrukce řeší vybudování sedmi malometrážních bytů včetně přístupového schodiště a chodby. Prostory budou určené i pro osoby s omezeným přístupem. Součástí stavby je i vybudování nové střešní konstrukce krovu s novou střešní krytinou, celkové zateplení vnějšího obvodového zdiva, a rekonstrukce venkovních přístupových a parkovacích ploch včetně vybudování venkovní ležaté kanalizace.
Zahájení prací: říjen 2016
Odevzdání díla: červen 2017
Rozp. Náklady: 6.889 tis. +15% DPH
Dotace: MMR 4.200 tis.
JmK 200 tis.
Dodavatel stavby: STAMOS Uherské Hradiště, spol.s.r.o.

st1st2

st3str4
 

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice I etapa
Provedena rekonstrukce 1.NP stávajících prostor budovy zdravotního střediska. Účelem rekonstrukce je vytvoření nových prostor pro 3 ordinace lékařů a dvě prostory koncesí se samostatnými vstupy včetně technického zázemí.
Zahájení prací:  říjen 2015
Odevzdání díla: červen 2016
Rozp. Náklady: 4.424 tis. + 15% DPH
Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel stavby: RENOVA, stavební a obchodní spol. s.r.o., Hodonín

str5str6

 

CyklostezkaT14 Dolní Bojanovice, búdy - Starý Poddvorov
Vybudována nová cyklostezka se zpevněným asfaltobetonovým povrchem (označení T14) spojuje Dolní Bojanovice a Starý Poddvorov.
Trasa cyklostezky začíná za vinařskýma búdama a končí u střediska MND Hodonín.
Celková délka - 1.500m
Šířka 3m
Zahájení prací: 29.06.2015
Odevzdání díla: 25.04.2016
Rozp. Náklady: 7.633 tis. + 21% DPH
Dotace: JmK 1.031 tis.
SFDI 7.873 tis. – tabulka, (8.453 tis. Smlouva č. 627/2015)
Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cykl1cyklo2

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice – III. Etapa
Rekonstrukce a provedení nových rozvodů pavilonu KV 2 a části pavilonu UV 12, výměna veškeré kabeláže, svítidel, nouzové osvětlení, datových rozvodů, školní rozhlas, elektročas, provedení nových kazetových a SDK podhledů. Součástí bylo i dílčí změny dispozic v místnostech sborovny a ředitelny.
Zahájení prací:  červenec 2017
Odevzdání díla: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.939 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice

ZUŠ - stavební úpravy a výměna oken - Dolní Bojanovice
Jedná se o stávající objekt na ul. Prostřední. Provedené stavební úpravy se týkaly změn dispozičního řešení prostor místností ředitele školy, nových učeben, skladů inventáře, šaten pro žáky a prostorů knihovny včetně zázemí umístěních v 1.NP budovy. Součástí stavby bylo dále vybudování nové elektroinstalace a výměna venkovních výplní otvorů do ul. Prostřední. Dále bylo řešeno nové vytápění objektu vybudováním nové kotelny ve 2.NP, včetně plynové přípojky, oprava krovu střechy a zateplení půdy. Venkovní úpravy se týkaly odbourání stávající rampy u vchodu a vybudování nové zpevněné plochy před vstupem do budovy.
Zahájení prací:  červen 2016
Odevzdání díla: říjen 2016
Rozp. Náklady: 4.598 tis. + 21% DPH
Vícepráce: 308 tis. + 21% DPH
Dotace: JmK 600 tis.
Dodavatel stavby: RENOVA, stavební a obchodní spol. s.r.o., Hodonín

sk1sk2

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice - II. Etapa
Jednalo se o rekonstrukci prvního nadzemního pavilonu (vstupní hala a šatny). Bylo provedeno nové napájecí vedení pro pavilony K4V, ŠM2, UV12, a TD2. Součástí projektu byla i realizace nového zavěšeného kazetového podhledu stropu chodby pavilonu UV12 a také v ostatních pavilonech dotčených stavebním zásahem. Zároveň bylo řešeno nové osvětlení chodeb, nouzové osvětlení, osvětlení únikových tras, elektroinstalace zásuvek v učebnách, nové datové rozvody, rozvody pro hodiny a školní rozhlas.
Dále bylo součástí stavby vybudování stavebních úprav pro změnu užívání z bytu na třídu ZŠ a oprava vodovodního potrubí ve vstupním pavilonu.
Zahájení prací: červenec 2016
Odevzdání díla: srpen 2016
Rozp. Náklady: 1.941 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice
Dodavatel vodo: KORAKO, Dolní Bojanovice

 

ZUŠ – Rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ Dolní Bojanovice I. a II. N.P.
Výměna stávajících vnitřních rozvodů kabeláže ve II. a III. nadzemním podlaží budovy, výměna stávajících svítidel, nouzové osvětlení, nové kazetové podhledy v místnostech, na chodbách.
V místnosti koncertního sálu provedeno prodloužení stávajícího pódia, nové osvětlení podia, namontována nová klimatizace.
Zahájení prací: červenec 2017
Odevzdání díla: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.328 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice
Během realizace bylo provededeno rekonstrukce stávajících chlapeckých záchodů
Cena: 249 tis. +21%DPH
Dodavatel stavby: Čevela spol s. r. o., Hodonín

el1el2

 

Revitalizace hřbitova Dolní Bojanovice
Akce rozdělena na dvě realizační etapy v roce 2016 a 2017.
V I etapě byla provedena rekonstrukce páteřních komunikačních tras chodníků na místním hřbitově. Předmětem stavby byla výměna povrchu hlavního centrálního chodníku v místě od hlavní brány směrem k centrálnímu kříži a dvou tras postraních chodníků v centrální části hřbitova.
II. Etapa obsahovala rekonstrukci všech zbývajících chodníkových tras hřbitova (provedení z betonové dlažby), výměnu 11ks stávajících „pítek“, nové dvě trasy chodníků v zadní části hřbitova určené pro nové místa hrobů.
Půdorysné rozměry: 108 x 72m

I. Etapa
Zahájení prací: červenec 2016
Odevzdání díla: září 2016
Rozp. Náklady: 797 tis. +21% DPH
Dotace: Min. zemědělství 249 tis.

II. Etapa
Zahájení prací: červen 2017
Dokončení: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.934 tis. +21% DPH
Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. (I. i II. Etapa)

hrb1hrb2

 

Rekonstrukce fotbalového hřiště Dolní Bojanovice
Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště. Dojde k vyrovnání plochy a celkově k vybudování nového drenážního systému, závlah, podkladních vrstev a nového povrchu. Součástí nového systému je vybudování retenční nádrže určené pro závlahu plochy hřiště, úprava terénu a napojení na stávající komunikace.
Zahájení prací: listopad 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady: 3.156 tis. + 21% DPH
Dotace: MŠMT 2.843 tis.
Dodavatel stavby: Sportovní travnaté povrchy s.r.o., Brno

hriste1hriste2

 

Obecní dům - oprava sociálního zázemí
Byla provedena rekonstrukce stávajících prostor a rekonstrukce přípojky kanalizace
Zahájení prací: březen 2016
Odevzdání díla: březen 2016
Rozp. Náklady: 
Dodavatel prací: Rohatecká stavební, s.r.o.

 

Obecní úřad – vestavba klubovny v půdních prostorech obecního úřadu

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - I. Etapa - Vestavba klubovny

Vznikly nové prostory pro archiv, kuchyňka a sociální zázemí sloužící pro dětský folklorní soubor Slunéčko, pořádání přednášek, výstav, setkání apod.
Zahájení prací: 
Odevzdání díla:
Rozp. Náklady:
Dotace:
Dodavatel prací: Rohatecká stavební

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - II. Etapa - Spisovna a archiv

Náklady: 240 605 Kč bez DPH

Dodavatel: Čevela spol. s. r. o. Hodonín

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - II. Etapa - Hygienické zázemí

Náklady: 222 865,- Kč bez DPH

Dodavatel: Čevela spol. s. r. o. Hodonín

 

Kanalizace a vodovod v průmyslové zóně Záhumenice
Jedná se o výstavbu vedení ZTI pro budoucí průmyslovou zónu situovanou jižně od komunikace III/42222. Vodovod DN 80 je veden podél plánované budoucí komunikace od ulice Dlouhá. Kanalizace je jednotná (DN 300), bude sloužit pro odvod vody z budoucí komunikace i odpadní vody z budoucí zástavby.
Trasa vodovodu: 117,5 m
Trasa kanalizace: 151.7 m
Zahájení prací:  prosinec 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady: 583 tis. +21% DPH
Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

 

Rekonstrukce dřevěného vyřezávaného kříže, Cacardov
Byla provedena oprava stávajícího dřevěného kříže
Zahájení prací: srpen 2016
Odevzdání díla: srpen 2016
Rozp. Náklady: 140 tis.
Dotace: Min. kultury 123 tis.
Dodavatel prací: p. Ladislav Moravec
Barevná úprava: MgA. Marek Urbanovský

kriz1kriz2


Veřejné osvětlení v ulici Myslivecká
Vzniklo osvětlení v nové ulici Myslivecká Dolní Bojanovice
Zahájení prací: prosinec 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady:
Dotace:
Dodavatel prací: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice

 

Zprávy