#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

UKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE

Rok 2022

 

Oprava schodiště v ul. Zemačka

Obec zajistila realizaci dnes již nevyhovujícího schodiště spojující ul. Pustou a Zemačka. Stavba si vyžádala zkácení vzrostlého stromu v bezprostředním prostoru schodiště, jehož kořenový systém zasahoval do konstrukce schodiště, stávajících inženýrských sítí a poškozoval asfaltový povrch vozovky v ul. Pusté.

Zahájení stavby: říjen 2022

Odevzdání dokončené stavby:  listopad 2022 

Rozpočtové náklady na investici: 893 tis. + 21% DPH (dle SoD a dodatku č. 1)

Dodavatel stavby: AWIGO s.r.o., Praha

Zemní práce, vybourání stávajícího monolitického schodiště          Zemní práce, vybourání stávajícího monolitického schodiště

Schodiště v ul. Zemačka           Strom nad opravovaným schodištěm            Opěrné stěny schodiště

Cyklostezka Dolní Bojanovice - napojení rybníky; směr Hodonín

Obec v tomto roce zajistila realizaci prodloužení stávající cyklostezky z obce ve směru na Písečné v délce cca 430 m s asfaltovým povrchem.

Zahájení stavby: srpen 2022

Odevzdání dokončené stavby:  září 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 3.781 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Realizace konstrukčních vrstev cyklostezky       cyklostezka

Realizace konstrukčních vrstev cyklostezky       cyklostezka

cyklostezka       cyklostezka

 

Drenáž tréninkového hřiště (ul. Sportovní)

V rámci II. etapy rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Sportovní a rozšíření parkovacích ploch a chodníku na úkor tréninkové fotbalové plochy bylo nutné upravit polohu tohoto hřiště ve směru od ul. Sportovní a za tímto účelem část tohoto území odvodnit dodatečnou drenáží. 

Zahájení stavby: srpen 2022

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 457 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Zemní práce

Zemní práce

Drenáž tréninkového hřiště

 

Demolice objektu klubovny SK Dolní Bojanovice

V rámci rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Sportovní obec zajistila demolici nevyhovujícího objektu bývalé klubovny SK Dolní Bojanovice u fotbalového hřiště a propojení chodníku s doplněním parkovacích stání.

Zahájení stavby: červenec 2022

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 399 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Objekt bývalé klubovny SK Dolní Bojanovice       Zemní práce po demolici objektu

Prostor po demolici objektu, zůstává ještě k odstranění plynovodní přípojka       Prostor po demolici objektu klubovny

Prostor po demolici objektu klubovny       Prostor po demolici objektu klubovny

 

Lokální opravy místních komunikací

Obec zajistila nápravu aktuálních deficitů na místních komunikacích v zastavěné i nezastavěné části obce včetně rekonstrukce křižovatky ul. Křižné a Vrchní Pusté.

Zahájení stavby: červen 2022

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 1.319 tis. + 21% DPH (dle SoD a následného dodatku)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Přehledná mapa oprav místních komunikací

Křižovatka ul. Křižná a Vrchní Pustá

Křižovatka ul. Křižná a Vrchní Pustá       Křižovatka ul. Křižná a Vrchní Pustá

 

Demolice objektu rodinného domu na ul. Hodonínské

Obec svépomocí zajistila demolici objektu rodinného domu v ul. Hodonínské (křižovtaka s ul. Záhumenice).

Zahájení stavby: červen 2022

Dokončení stavby:  červenec 2022

demolice

demolice

demolice

 

Rekonstrukce dílčího úseku chodníku v ul. Chodníček

Předmětem stavby byla oprava a rozšíření dílčího úseku chodníku v ul. Chodníček (mezi ul. Josefovskou a Žabáckou). Stavba byla provedena svépomocí.

Zahájení stavby: červen 2022

Dokončení stavby:  červenec 2022

Osazení obrubníků a realizace konstrukčních vrstev chodníku       Chodník v ul. Chodníček

Chodník v ul. Chodníček 

 

Dětské hřiště v ul. Za Humny

Obec zajistila realizaci dětského hřiště v ul. Za Humny, resp. v zelené ploše mezi ul. Za Humny, U Parku a U Hřbitova. V rámci předmětné plochy bylo osazeno velké množství herních prvků jak pro menší děti, tak i lanovka, trampolína nebo např. posilovací stroje či věže a sestavy pro streetwork, které jsou oblíbené i mezi staršími ;)

Zahájení stavby: červen 2022

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 1.920 tis. + 21% DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: Bonita Group Service s.r.o., Drásov

hřiště       hřiště

hřiště       hřiště

hřiště       hřiště

hřiště       h

 

Oprava místní komunikace v ul. Sportovní - II. etapa

V letošním roce pokračovaly stavební práce na opravě komunikace v ul. Sportovní svou II. etapou, při níž došlo k opravě a rozšíření stávající vozovky, vybudování dalších parkovacích stání při sportovním areálu (v úseku na úrovni tréninkového fotbalového hřiště), prodloužení chodníku a veřejného osvětlení.

Zahájení stavby: květen 2022

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 6.062 tis. + 21% DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Zemní práce, pokládka chrániček pro veřejné osvětlení       Realizace konstrukčních vrstev komunikace a parkovacích stání

Pokládka chrániček do pískového lože, krytí výstražnou fólií       Inženýrské sítě v místě stavby

Osazení obrubníků       Konstrukční vrstva vozovky z KSC, dláždění parkovacích stání

Chodník, parkovací plochy a opravená část komunikace v ul. Sportovní       Betonáž manipulační plochy

Práce dokončeny...

 

Rekonstrukce prostranství před základní školou

Předmětem stavby je vybourání asfaltové plochy před budovou základní školy a realizace nových zpevněných betonových ploch, nové schodiště se zábradlím od ul. Školní, rozšířená obslužná komunikace od parkoviště před budovou školní jídelny, zrušení dílčí části chodníku před školou, rekonstrukce dílčí části chodníku podél ul. Školní, rekonstrukce zpevněných zálivů s posezením a související terénní úpravy.

Zahájení stavby: červenec 2022

Odevzdání dokončené stavby:  září 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 3.407 tis. + 21% DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Realizace konstrukčních vrstev zpevněné plochy       Schodiště od ul. Školní

Prostor před hlavním vstupem       Prostor před hlavním vstupem

Konstrukční vrstvy zpevněné plochy       Obslužná komunikace od parkoviště před školní jídelnou

Betonáž       Betonáž

Betonáž       B

Dokončená realizace       Plocha před školou

Slavnostní otevření stavby       Slavnostní otevření stavby

 

Prodloužení ul. Zvolence - komunikace, veřejné osvětlení

Předmětem stavby byla realizace nové komunikace s asfaltovým povrchem a veřejného osvětlení v prodlouženém úseku ul. Zvolence (v délce cca 100m).  

Zahájení stavby: duben 2022

Odevzdání dokončené stavby:  květen 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 3.348 tis. + 21% DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Prodloužení komunikace v ul. Zvolence       Prodloužení komunikace v ul. Zvolence

Prodloužení komunikace v ul. Zvolence       Prostor křižovatky ul. Zvolence a Krajní

Komunikace v ul. Zvolence       Komunikace v ul. Zvolence

 

Prodloužení ul. Zvolence - kanalizace, vodovod

Předmětem stavby byla realizace nové části veřejné kanalizace a vodovodu v prodlouženém úseku ul. Zvolence (v délce cca 100m) pro budoucí výstavbu rodinných domů.  

Zahájení stavby: leden 2022

Odevzdání dokončené stavby:  duben 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 2.102 tis. + 21% DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: Ekostavby Brno, a.s.

Realizace kanalizace       Realizace vodovodu

Vodovod v ul. Zvolence                      Vodovod v ul. Zvolence                    Vodovod v ul. Zvolence

Hydrant       Ul. Zvolence

 

Rok 2021

 

Oprava schodiště, chodníku a rampy v ul. Cacardov

Obec zajistila realizaci opravy pěšího propojení ulic Spodní Pustá a Cacardov.

Zahájení stavby: listopad 2022

Odevzdání dokončené stavby:  prosinec 2022

Rozpočtové náklady na realizaci: 429 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Schody Cacardov       Schody Cacardov

Schody Cacardov

 

Ul. Zemačka - vodovodní řad, veřejné osvětlení

Předmětem stavby bylo rozšíření vodovodní sítě v obci Dolní Bojanovice v ulici Svážná a Zemačka a zajištění možnosti připojení stávajících i budoucích objektů na zdroj pitné vody. Současně byla provedena obnova a doplnění sítě veřejného osvětlení.

Zahájení stavby: říjen 2021

Odevzdání dokončené stavby:  listopad 2021

Rozpočtové náklady na realizaci: 1.433 tis. + 21% DPH (dle SoD a následného dodatku)

Dodavatel stavby: ARTESIA, spol. s r.o. Ratíškovice

Zemní práce       Příprava pro realizaci protlaku

Zemní práce      Vodovod      Vodovod

 

Ul. Pod Ořechy - kanalizace, vodovodní řad

Předmětem stavby byla realizace technické infrastruktury v dílčí části lokality vinných sklepů – tzn. kanalizace a vodovodního řadu v ulici Pod Ořechy a Křižná.

Zahájení stavby: říjen 2021

Odevzdání dokončené stavby:  prosinec 2021

Rozpočtové náklady na realizaci: 2.638 tis. + 21% DPH (dle SoD a následného dodatku)

Dodavatel stavby: ARTESIA, spol. s r.o. Ratíškovice

Zemní práce

Realizace kanalizace          Realizace kanalizace

Kanalizační šachta          Prostor křižovatky ul. Křižné a Vrchní Pustá

Realizace vodovodu          Realizace vodovodu

 

Novostavba opěrné zdi a terénní úpravy ve sportovním areálu

Zahájení stavby: srpen 2021

Odevzdání dokončené stavby:  listopad 2021

Rozpočtové náklady na realizaci: 1.572 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Robert Salajka, Dolní Bojanovice

Zemní práce       Betonáž

Armování       Opěrná zeď ze ztraceného bednění

Dokončená realizace       Dokončená realizace

 

Oprava kanalizační šachty v ul. Okružní

Zřejmě i přívalový déšť v červnu 2021 se podepsal na technickém stavu kanalizační šachty v ul. Okružní, jejíž havarijní stav bylo nutné co nejdříve řešit. Stavební práce obec zajistila svépomocí a ve spolupráci se spol.  SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín.

Zahájení stavby: červenec 2021

Odevzdání dokončené stavby:  říjen 2021

Rozpočtové náklady na realizaci: 238 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Oprava šachty v ul. Okružní

Oprava šachty v ul. Okružní

Oprava šachty v ul. Okružní

 

Oprava kanalizace v ul. Za Humny a Vídeňské

Přívalový déšť v červnu 2021 poukázal na tristní stav veřejné kanalizace v ul. Za Humny a Vídeňská. Netěsnost betonového potrubí byla zárodkem vzniku množství kaveren téměř v celém průběhu kanalizačního řadu, což se zanedlouho začalo projevovat propady asfaltové vozovky. Po opravě kanalizačních řadů byly provedeny nové asfaltové povrchy vozovky v části ul. Za Humny a dále v obou větvích ul. Vídeňské. 

Po prvotním prověření nastalé situace zaměstnanci obce provedla nápravu havarijného stavu spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín.

Zahájení stavby: červenec 2021

Odevzdání dokončené stavby:  prosinec 2021

Rozpočtové náklady na realizaci: 5.362 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Kanalizace v ul. Za Humny       Kanalizace v ul. Za Humny

Netěsnost betonového potrubí       Kaverna pod asfaltovým krytem vozovky

Prolomení frézovacího stroje asfaltobetonovým krytem vozovky       Realizace opravy kanalizace

Nový povrch vozovky v ul. Za Humny       Oprava povrchu vozovky v ul. Vídeňské

Oprava povrchu vozovky v ul. Vídeňské       Vozovka v ul. Vídeňské

Zpomalovací prah v ul. Vídeňské       Prostor křižovatky ul. Za Humny a Vídeňské s opraveným povrchem vozovky

 

Pojízdný chodník v ul. Zahradní

Předmětem stavby je realizace nové komunikace - pojízdného chodníku ze zasakovací betonové dlažby, který dopravně zpřístupní několik rodinných domů a zahrad, dále nový vodovod k přívodu vody k objektům v ulici Zahradní a doplnění veřejného osvětlení. 

Zahájení stavby: březen 2021

Odevzdání dokončené stavby:  duben 2021

Rozpočtové náklady na realizaci: 2.315 tis. + 21% DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Vytýčení stavby       Výstavba oplocení zahrady v zadní části ul. Zahradní

Zemní práce       Přepojení kanalizačních přípojek

Konstrukční vrstva nové komunikace (pojízdného chodníku)       Ul. Zahradní

Ul. Zahradní       Zasakovací dlažba

Ul. Zahradní       Ul. Zahradní

 

Oprava místní komunikace v ul. Sportovní - I. etapa

Předmětem stavby byla I. etapa realizace nového povrchu místní komunikace, chodníku, parkovacích stání u sportovního areálu a veřejného osvětlení. 

Zahájení stavby: březen 2021

Odevzdání dokončené stavby:  červen 2021

Rozpočtové náklady na realizaci: 5.601 tis. + 21% DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Zemní práce       Zemní práce

Zemní práce, ukládání PVC chrániček        Zemní práce

Osazení obrub, konstrukční vrstvy nové vozovky       Realizace chodníku

Parkovací stání       Ul. Sportovní

Pohled ul. Sportovní ve směru k návsi

 

Zateplení a rekonstrukce kotelny bytového domu Na Hrázce 62 v Dolních Bojanovicích

Předmětem stavby byla kompletní revitalizace vnější obálky bytového domu - tedy byla zateplena stropní konstrukce nad podkrovími byty a vyměněna střešní krytina s doplněním izolace proti vodě, bylo zrealizováno zateplení obvodových stěn s novou fasádou, vyměněny výplně otvorů v obvodových stěnách, kompletní rekonstrukce kotelny s novými rozvody a otopnými tělesy v jednotlivých bytových jednotkách a byl vyřešen odvod vlkosti (odvětrání) z vnitřních prostor bytů.

Zahájení stavby: srpen 2020

Odevzdání dokončené stavby:  květen 2021 

Rozpočtové náklady: 5.145 tis. bez DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: STAVEBNÍ FIRMA PLUS, .r.o., Hodonín

Publicita - dotace

Průběh rekonstrukce     Kotelna

Rekonstrukce bytového domu       Bytový dům Na Hrázce 62 po rekonstrukci

 

Rok 2020

 

Školní jídelna - stavební práce pro výměnu kanalizace

Předmětem stavby byla realizace nových rozvodů vnitřní kanalizace v objektu školní jídelny, přesun odlučovače škrobů mimo objekt do zelené plochy v areálu mateřské školy a s tím související opravy dlážděných podlah.

Zahájení stavby: červenec 2020

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2020 

Rozpočtové náklady: 546 tis. bez DPH (dle SoD a následného dodatku)

Dodavatel stavby: Stanislav Hromek, Dolní Bojanovice

Školní jídelna       Školní jídelna

Školní jídelna       Školní jídelna

Školní jídelna       Školní jídelna

Školní jídelna       Lapač škrobů

 

Parkoviště v ul. Hlavní (U Trojice)

Předmětem stavby byla realizace menší parkovací plochy ze zatravňovacích dlaždic ECORASTER v ul. Hlavní. Stavba byla provedena svépomocí.

Zahájení stavby: květen 2020

Dokončení stavby:  červen 2020 

Zemní práce       Konstrukční vrstva

Parkoviště z dlaždic ECORASTER       ECORASTER

Parkoviště v ul. Hlavní

 

Chodník za Slováckou chalupou

Předmětem stavby byla oprava, rozšíření a přeložení chodníku v rámci veřejného prostranství za Slováckou chalupou. Stavba byla provedena svépomocí.

Zahájení stavby: červenec 2020

Dokončení stavby:  srpen 2020 

Příprava zemních prací       Zemní práce

Konstrukce chodníku       Zemní práce u objektu DPS

Zadlážděno, zapískováno       Terénní úpravy

Terénní úpravy       Chodník u DPS

Chodník u DPS

 

Chodník v ul. Kravácké

V tomto roce jsme svépomocí opravili a rozšířili další úseky chodníků v zastavěné části obce - tentokrát v ul. Kravácké...

Zahájení stavby: srpen 2020

Dokončení stavby:  září 2020

Zemní práce       Zemní práce

Osazení obrubníků       Prostor křižovatky ul. Kravácké a U Školky

Pokládka dlažby       Zadlážděno, zapískováno

Zadlážděno, zapískováno       Chodník v ul. Kavácká

 

Chodník v ul. Krátké a Nové

... a dále svépomocí i v ul. Krátké a Nové (po křižovatku s ul. Příčnou a Sadovou). Zároveň bylo doplněno veřejné osvětlení.

Zahájení stavby: září 2020

Dokončení stavby:  prosinec 2020 

Zemní práce v ul. Krátké       Prostor křižovatky ul. Krátké a Nové

Chodník v ul. Krátké       Chodník v ul. Krátké

Zpevněné plochy před rodinnými domy v ul. Krátké       Zemní práce v ul. Nové

Realizace protlaku pod vozovkou v ul.Příčné       Chodník v ul. Nové

 

Ulice Záhumenní - technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů

Předmětem stavby byla realizace nové místní komunikace a nových inženýrských sítí pro dopravní a technickou obsluhu budoucích rodinných domů v jihozápadní části obce. Mimo asfaltovou vozovku byla vybudována jednotná kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a příprava pro uložení kabelového vedení NN a sdělovacích kabelů.

Zahájení stavby: září 2020

Odevzdání dokončené stavby:  prosinec 2020 

Rozpočtové náklady: 4.508 tis. bez DPH (dle SoD a následných dodatků)

Dodavatel stavby: VHS Břeclav s.r.o.

Zemní práce       Realizace kanalizace

Ul. Záhumenní       Vozovka - konstrukční vrstvy

Vozovka - vrstva KSC       Ul. Záhumenní

Ul. Záhumenní

 

Parkoviště u školy

V návaznosti na areál základní a mateřské školy při ul. Školní bylo vybudováno nové parkoviště, které nabízí 39 parkovacích stání pro osobní automobily (37 běžných + 2 stání bezbarierové). Pojízdná příjezdová plocha včetně stání je ze zámkové drenážní dlažby šedé a červené barvy. 

Zahájení stavby: červenec 2020

Odevzdání dokončené stavby:  září 2020

Rozpočtové náklady na realizaci parkovišť v ul. Kravácká a u školy: 3.404 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Konstrukční vrstva kameniva budoucího parkoviště       Osazení obrubníků

Parkoviště u školy       Parkoviště u školy

Pokládka dlažby       Palisáda lemující schodiště od parkoviště směrem k tělocvičně

Parkoviště u školy       Schodiště od parkoviště u školy

Parkoviště u školy

 

Parkoviště v ul. Kravácké

V centru obce při ul. Kravácké došlo k navýšení parkovacích kapacit na úkor části travnaté plochy. Parkoviště má půdorys tvaru obdélníku o rozměrech 56,60x4,65m a nabízí 18 parkovacích stání pro osobní automobily (17 běžných +1 stání bezbariérové). Parkoviště je vybudováno ze zatravňovací dlažby ECORASTER a stání pro invalidní osoby je vydlážděno z betonové dlažby. 

Zahájení stavby: červenec 2020

Odevzdání dokončené stavby:  září 2020

Rozpočtové náklady na realizaci parkovišť v ul. Kravácká a u školy: 3.404 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

Konstrukční vrstva kameniva budoucího parkoviště       Osazení obrubníků

Průběh realizace parkoviště v ul. Kravácké       Zatravňovací dlažba ECORASTER

Parkoviště v ul. Kravácké       Zatravňovací dlažba ECORASTER

Parkoviště v ul. Kravácké

 

Vegetační úpravy Cacardov

Obec zajišťuje realizaci části vegetačních úprav v bezprostředním okolí zvýšené křižovatkové plochy ulic Cacardov, Školní, Rýnská, Křižná a Spodní Pustá. Jedná se o dílčí část projektu výsadby dle studie "Revitalizace zeleně v lokalitě Cacardov" (zpracovatel: Atelier LIST, Koryčany; Ing. Alena Vránová). V horní části křižovatky při ul. Rýnské je navržena výsadba okrasných třešní, v podrostu pak živý plot z tavolníku táhnoucí se podél chodníku až k dřevěnému kříži a na protější straně u hřiště poléhavé skalníky. 

Zahájení výsadby: květen 2020

Dokončení výsadby:  červen 2020 (dle SoD) 

Rozpočtové náklady: 122 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel výsadby: Vladimír Šebestík (LARIX LUSATIA), Lužice

 

Cacardov

Ulice Rýnská

 

Veřejné osvětlení Dolní Bojanovice - EFEKT 2020

Předmětem zakázky je rekonstrukce, oprava, výměna a optimalizace veřejného osvětlení v části obce.

V obci se aktuálně nachází více jak deset druhů výbojkových svítidel osazených jak na ocelových sloupech o výšce 5 m, 6 m a 8 m, tak i na sloupech distribuční sítě NN. Převážná většina svítidel je na konci svojí životnosti, část soustavy však prošla obnovou za modernější výbojková svítidla a posledních letech i za svítidla LED. Většina svítidel instalovaných v obci je na špatné úrovni z hlediska světelných parametrů, technického stavu a bohužel vyžadují zvýšenou údržbu a jsou velice energeticky náročná. Průměrné stáří jednoho svítidla je cca 20 let. Samotná svítidla ani celá soustava VO není vybavena režimem regulace intenzity osvětlení. Současná soustava VO svým rozmístěním a kvalitou s největší pravděpodobností neodpovídá platným normám souvisejících s osvětlováním pozemních komunikací.

Zahájení stavby: duben 2020

Dokončení stavby:  listopad 2020 (dle SoD) 

Rozpočtové náklady: 4.077 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: VEOS Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice

 

Rekonstrukce koupelen na Domu s pečovatelskou službou Dolní Bojanovice

Obec svépomocí realizuje postupnou rekonstrukci koupelen v jednotlivých bytech na DPS Dolní Bojanovice.

Koupelny DPS          Koupelny DPS           Koupelny DPS Koupelny DPS           Koupelny DPS

 

Demolice

  • Rodinný dům Na Hrázce č.p. 92

RD Na Hrázce 92       RD Na Hrázce 92

RD Na Hrázce 92       RD Na Hrázce 92

RD Na Hrázce 92       RD Na Hrázce 92

RD Na Hrázce 92       RD Na Hrázce 92

 

  • Objekt bývalých sběrných surovin, resp. stavebnin, v nároží ulic Hlavní a Lesní

Bývalé sběrné suroviny       Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny       Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny       Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny       Bývalé sběrné suroviny

Bývalé sběrné suroviny       Bývalé sběrné suroviny

 

Rekonstrukce dřevěné vlysové podlahy v sále Obecního domu Dolní Bojanovice

Předmětem byla renovace stávající vlysové podlahy v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích (v ploše cca 173m2) včetně přísálí (plocha cca 20m2), kde po odstranění stávajících dřevěných parket byl proveden povrch nové podlahy z vinylu.

Zahájení stavby: únor 2020

Odevzdání dokončené stavby:  březen 2020 

Rozpočtové náklady: 439 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Podlahy Blažek, s.r.o., Dolní Bojanovice

Odstranění parket v sále       Úprava povrchu podkladu

Pokládka parket       broušené nové podlahy

Podlaha sál       Podlaha sál

Podlaha sál       Podlaha sál

 

Rok 2019

 

Publicita - dotace EU

 

Základní škola Dolní Bojanovice - vybudování odborných učeben a kabinetů

Předmětem stavby byla realizace stavebních úprav, elektroinstalace, příprava pro montáž schodišťové plošiny, osvětlení, ozvučení, vodoinstalace, zatemnění a výměna podlahovin v odborné učebně přírodních věd, kabinetu přírodních věd, odborné dílně a kabinetu dílny základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2019 

Rozpočtové náklady: 1.136 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Stanislav Hromek, Dolní Bojanovice

chodba       Odborná učebnaucebny       schodiště u plošinyOdborná učebna       Schodiště

Odborná učebna       Žaluzie - odborná učebna

Dílny

 

Základní škola Dolní Bojanovice - vybavení učeben

Předmětem byla dodávka a montáž nábytku do odborné učebny přírodních věd, kabinetu přírodních věd, odborné dílny a kabinetu dílny základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Předpokládané dokončení stavby:  září 2019

Rozpočtové náklady: 1.360 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Mgr. František Vlasák, Mikulov

Odborná učebna       Odborná učebna

Odborná učebna       Kabinet

Odborná učebna       Odborná učebna

Dílny       DílnyDílny       Dílny

 

Základní škola Dolní Bojanovice - dodávka schodišťové plošiny

V rámci bezbariérových opatření byla do pavilonu základní školy provedena montáž schodišťové plošiny se sklopným sedákem.

Zahájení dodávky: červenec 2019

Odevzdání dokončené dodávky:  srpen 2019

Rozpočtové náklady: 159 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: ALTECH, spol. s r.o., Bánov

Úprava schodiště před montáží plošiny       Úprava schodiště před montáží plošiny

Plošina       Plošina  

 

Základní škola Dolní Bojanovice - rekonstrukce elektroinstalace - IV. a V. etapa

Předmětem IV. etapy bylo provedení nové elektroinstalace v pavilonu TD2 (tělocvična) základní školy v Dolních Bojanovicích (světelná a zásuvková elektroinstalace, systém jednotného času, školního rozhlasu a místní opravy či rozšíření datových rozvodů).

Předmětem V. etapy byla rekonstrukce elektrorozvodny (vč. hlavního rozvaděče) základní školy v Dolních Bojanovicích (demontáž stávajícího hlavního rozvaděče, montáž nového hlavního rozvaděče a světelná a zásuvková instalace v elektrorozvodně).

Zahájení stavby: červenec 2019

Předání dokončení stavby:  srpen 2019

Rozpočtové náklady: 1.265 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: VEOS Pospíšil, s.r.o., Dolní Bojanovice

Elektroinstalace       Elektroinstalace

Elektroinstalace                   Elektroinstalace                    Elektroinstalace

Elektroinstalace       Elektroinstalace

 

Přírodní altán v areálu základní školy

Během letních prázdnin byl v areálu ZŠ a MŠ postaven dřevěný altán ve tvaru osmiúhelníku, který bude sloužit jako přístřešek pro děti v rámci hřiště či venkovní učebna základní školy.

Zahájení stavby: červenec 2019

Odevzdání dokončené stavby:  srpen 2019

Rozpočtové náklady: 221 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Antonín Vraňan, Dolní Bojanovice

zaklady       altan

altan       Altán

Altán       Altán

Altán       Altán

 

Oprava kanalizace, opěrné zdi a místní komunikace v ul. Cihelny

Předmětem stavby byla oprava kanalizace, opěrné zdi a místní komunikace. Stavba byla členěna na 3 stavební objekty.

Objekt SO-01 řešil opravu vlastní komunikace, stávající rampy a schodů situovaných podél stávající rampy vedoucí z ulice Cihelny do ulice Pustá. Součástí byla i úprava (rozšíření) části komunikace v ulici Pustá.

Objekt SO-02 řešil opravu stávající kanalizace. Byla zrekonstruována stoka D3, která vede v ulici Cihelny a současně byla řešena rekonstrukce stok D3.4 a D3.5 vedoucích v ulici Svážná. Do opravené kanalizační stoky se nově připojily uliční vpusti odvodňující komunikaci. Dále bylo provedeno přepojení stávajících domovních přípojek.

Objekt SO-03 řešil opravu stávající opěrné zdi, která se nachází mezi ulicí Cihelny a ulicí Pustá.

Zahájení stavby: červen 2019

Předpokládané dokončení stavby:  září 2019

Rozpočtové náklady: 7.165 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cihelny1       cihelny2cihelny3       cihelny4cihelny5       cihelny

Komunikace v ul. Cihelny       Opěrná stěna

Komunikace v ul. Cihelny       Schodiště a opěrná stěna v ul. Cihelny

Schodiště a opěrná stěna v ul. Cihelny       Rozšíření vozovky v ul. Pusté

 

Rekonstrukce stávajícího chodníku v ul. Za Humny

Obec svépomocí zrekonstruovala chodník v ul. Za Humny v délce cca 250 m, který navazuje na již zrealizovaný chodník v nároží ul. Prostřední/ Za Humny a dále ve směru ke křižovatce ul. Za Humny/ Farská/ U Hřbitova.

Chodník byl přitom rozšířen a posunut k místní komunikaci na úkor úzkého pásu zeleně (záhonu), který tyto pozemní komunikace vzájemně odděloval. Podél chodníku byly uloženy chráničky pro případnou potřebu vedení veřejného osvětlení, optického kabelu apod.

Za Humny       Za Humny

Za Humny       Za Humny

Za Humny       Za Humny

Za Humny       Za Humny

Za Humny - Farská       Za Humny - Farská

Za Humny - Farská       Za Humny - Farská

 

Chodník v ul. Spodní Pustá, Rýnská a zvýšená křižovatková plocha na ul. Školní

Spolufinancováno z fondu IROP

Předmětem stavby byla realizace nového bezbariérového chodníku v ulici Spodní Pustá navazující na stávající chodník v téže ulici. Šířka chodníku je 1,5 m a celková délka je 188,81m. 

V rámci předmětné stavby byla také realizace bezbariérového chodníku v ulici Rýnské s napojením na stávající chodník v ulici Školní. Chodník je ukončen místem pro přecházení v ulici Úvoz, kde je napojen na stávající chodník. Chodník je v 1,5 m široký, celková délka úseku je 238,36 m.

Na spojnici ulic Spodní Pustá, Rýnská – Křižná a Cacardov – Křižná, Školní byla zrealizována zvýšená křižovatková plocha s povrchem z betonové zámkové dlažby červené barvy. Celková plocha zvýšené křižovatkové plochy je 526,81 m2. 

Zahájení stavby: červen 2019

Odevzdání dokončené stavby:  duben 2020

Rozpočtové náklady: 2.110 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín s.r.o.

Chodník Spodní Pustá       Chodník Spodní Pustá

Chodník Spodní Pustá       Chodník Spodní Pustá

Chodník Spodní Pustá       Chodník Spodní Pustá

Chodník Spodní Pustá       Chodník Spodní Pustá

Bourání asfaltů v místě budoucí zvýšené křižovatky       Bourání asfaltů v místě budoucí zvýšené křižovatky

Bourání asfaltů v místě budoucí zvýšené křižovatky       Prostor budoucí zvýšené křižovatky

Napojení uličních vpustí       Prostor budoucí zvýšené křižovatky

Pokládka dlažby v prostoru zvýšené křižovatky       Zvýšená křižovatková plocha

Zvýšená křižovatková plocha       Zvýšená křižovatková plocha

 

Obnova veřejného osvětlení v ul. Spodní Pustá

S ohledem na realizaci nového chodníku v ul.  Spodní Pustá a vyvolané přeložení stávajících stožárů veřejného osvětlení byl také obnoven rozvod části veřejného osvětlení. V rámci stavby byly demontovány stávající stožáry se svítidly a nahrazeny novými 8 stožáry s LED svítidly.

Zahájení stavby: červen 2019

Odevzdání dokončené stavby:  září 2019

Rozpočtové náklady: 569 tis. + 21% DPH (dle SoD)

Dodavatel stavby: E.ON Energie, a.s., České Budějovice

VO Spodní Pustá       VO Spodní Pustá

 

Zvýšení kategorie lesní cesty rekonstrukcí stávající LC v lokalitě Stupava v Dolních Bojanovicích

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající jednopruhové lesní cesty v celkové délce cca 1.487m ve východní části extravilánu obce Dolní Bojanovice v lokalitě Stupava. Předmětná cesta přímo navazuje na lesní cesty na severním konci a asfaltovou (panelovou) cestu na jižním konci. V současné době cesta slouží pro obsluhu a hospodářské využití okolního lesa. Je použitelná pouze za příznivých klimatických podmínek a svými parametry již neodpovídá současným provozním potřebám. Zrekonstruovaná cesta umožňuje plynulý pohyb lesní techniky a celoroční hospodářské využití lesa.

Nová konstrukce cesty je z podkladní vrstvy štěrkodrti s krytem z vibrovaného štěrku. Šířka jednopruhové komunikace je 3 m s oboustrannými krajnicemi z drceného kameniva o šířce 0,5m. V trase jsou zřízeny výhybny a skládky dřeva.

Zahájení stavbyčerven 2019

Odevzdání dokončené stavby červen 2019

Rozpočtové náklady5.266 tis. + 21% DPH

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cesta1    cesta2    cesta3

lesni cesta    lesni cesta

prehledka

 

Období 2015 až 2017

Komunikace v průmyslové zóně Záhumenice
Místní komunikace délky 124 a 36m, asfaltový povrch na okraji zastavěného území, bude napojena na silnici III./42222 ve směru na Hodonín. Účel pro obsluhu a dostupnost průmyslové zóny v jižní části obce v ulici Hodonínská. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení.


Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: 
Náklady:

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

 

 

Dodávka technologie pro vytápění Obecní dům
Nová technologie vytápění obecního domu, včetně zhotovení přístřešku pro instalaci technologie, úprava stávajících topných rozvodů.

Zahájení prací: říjen 2017
Odevzdání díla: prosinec 2017 (dle SoD)
Rozp. Náklady: 1.447 tis. + 21% DPH (dle SoD)
Dodavatel prací: HUMMER s.r.o., Hodonín

 

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice II etapa 7 BJ
Jednalo se o rekonstrukci 2.NP stávajícího objektu zdr. Střediska. Přízemí bylo řešeno 1. etapou, vznikly 3 ordinace lékařů se zázemím. Nová rekonstrukce řeší vybudování sedmi malometrážních bytů včetně přístupového schodiště a chodby. Prostory budou určené i pro osoby s omezeným přístupem. Součástí stavby je i vybudování nové střešní konstrukce krovu s novou střešní krytinou, celkové zateplení vnějšího obvodového zdiva, a rekonstrukce venkovních přístupových a parkovacích ploch včetně vybudování venkovní ležaté kanalizace.
Zahájení prací: říjen 2016
Odevzdání díla: červen 2017
Rozp. Náklady: 6.889 tis. +15% DPH
Dotace: MMR 4.200 tis.
JmK 200 tis.
Dodavatel stavby: STAMOS Uherské Hradiště, spol.s.r.o.

st1st2

st3str4
 

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice I etapa
Provedena rekonstrukce 1.NP stávajících prostor budovy zdravotního střediska. Účelem rekonstrukce je vytvoření nových prostor pro 3 ordinace lékařů a dvě prostory koncesí se samostatnými vstupy včetně technického zázemí.
Zahájení prací:  říjen 2015
Odevzdání díla: červen 2016
Rozp. Náklady: 4.424 tis. + 15% DPH
Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel stavby: RENOVA, stavební a obchodní spol. s.r.o., Hodonín

str5str6

 

CyklostezkaT14 Dolní Bojanovice, búdy - Starý Poddvorov
Vybudována nová cyklostezka se zpevněným asfaltobetonovým povrchem (označení T14) spojuje Dolní Bojanovice a Starý Poddvorov.
Trasa cyklostezky začíná za vinařskýma búdama a končí u střediska MND Hodonín.
Celková délka - 1.500m
Šířka 3m
Zahájení prací: 29.06.2015
Odevzdání díla: 25.04.2016
Rozp. Náklady: 7.633 tis. + 21% DPH
Dotace: JmK 1.031 tis.
SFDI 7.873 tis. – tabulka, (8.453 tis. Smlouva č. 627/2015)
Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín

cykl1cyklo2

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice – III. Etapa
Rekonstrukce a provedení nových rozvodů pavilonu KV 2 a části pavilonu UV 12, výměna veškeré kabeláže, svítidel, nouzové osvětlení, datových rozvodů, školní rozhlas, elektročas, provedení nových kazetových a SDK podhledů. Součástí bylo i dílčí změny dispozic v místnostech sborovny a ředitelny.
Zahájení prací:  červenec 2017
Odevzdání díla: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.939 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice

ZUŠ - stavební úpravy a výměna oken - Dolní Bojanovice
Jedná se o stávající objekt na ul. Prostřední. Provedené stavební úpravy se týkaly změn dispozičního řešení prostor místností ředitele školy, nových učeben, skladů inventáře, šaten pro žáky a prostorů knihovny včetně zázemí umístěních v 1.NP budovy. Součástí stavby bylo dále vybudování nové elektroinstalace a výměna venkovních výplní otvorů do ul. Prostřední. Dále bylo řešeno nové vytápění objektu vybudováním nové kotelny ve 2.NP, včetně plynové přípojky, oprava krovu střechy a zateplení půdy. Venkovní úpravy se týkaly odbourání stávající rampy u vchodu a vybudování nové zpevněné plochy před vstupem do budovy.
Zahájení prací:  červen 2016
Odevzdání díla: říjen 2016
Rozp. Náklady: 4.598 tis. + 21% DPH
Vícepráce: 308 tis. + 21% DPH
Dotace: JmK 600 tis.
Dodavatel stavby: RENOVA, stavební a obchodní spol. s.r.o., Hodonín

sk1sk2

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice - II. Etapa
Jednalo se o rekonstrukci prvního nadzemního pavilonu (vstupní hala a šatny). Bylo provedeno nové napájecí vedení pro pavilony K4V, ŠM2, UV12, a TD2. Součástí projektu byla i realizace nového zavěšeného kazetového podhledu stropu chodby pavilonu UV12 a také v ostatních pavilonech dotčených stavebním zásahem. Zároveň bylo řešeno nové osvětlení chodeb, nouzové osvětlení, osvětlení únikových tras, elektroinstalace zásuvek v učebnách, nové datové rozvody, rozvody pro hodiny a školní rozhlas.
Dále bylo součástí stavby vybudování stavebních úprav pro změnu užívání z bytu na třídu ZŠ a oprava vodovodního potrubí ve vstupním pavilonu.
Zahájení prací: červenec 2016
Odevzdání díla: srpen 2016
Rozp. Náklady: 1.941 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice
Dodavatel vodo: KORAKO, Dolní Bojanovice

 

ZUŠ – Rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ Dolní Bojanovice I. a II. N.P.
Výměna stávajících vnitřních rozvodů kabeláže ve II. a III. nadzemním podlaží budovy, výměna stávajících svítidel, nouzové osvětlení, nové kazetové podhledy v místnostech, na chodbách.
V místnosti koncertního sálu provedeno prodloužení stávajícího pódia, nové osvětlení podia, namontována nová klimatizace.
Zahájení prací: červenec 2017
Odevzdání díla: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.328 tis. + 21% DPH
Dodavatel stavby: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice
Během realizace bylo provededeno rekonstrukce stávajících chlapeckých záchodů
Cena: 249 tis. +21%DPH
Dodavatel stavby: Čevela spol s. r. o., Hodonín

el1el2

 

Revitalizace hřbitova Dolní Bojanovice
Akce rozdělena na dvě realizační etapy v roce 2016 a 2017.
V I etapě byla provedena rekonstrukce páteřních komunikačních tras chodníků na místním hřbitově. Předmětem stavby byla výměna povrchu hlavního centrálního chodníku v místě od hlavní brány směrem k centrálnímu kříži a dvou tras postraních chodníků v centrální části hřbitova.
II. Etapa obsahovala rekonstrukci všech zbývajících chodníkových tras hřbitova (provedení z betonové dlažby), výměnu 11ks stávajících „pítek“, nové dvě trasy chodníků v zadní části hřbitova určené pro nové místa hrobů.
Půdorysné rozměry: 108 x 72m

I. Etapa
Zahájení prací: červenec 2016
Odevzdání díla: září 2016
Rozp. Náklady: 797 tis. +21% DPH
Dotace: Min. zemědělství 249 tis.

II. Etapa
Zahájení prací: červen 2017
Dokončení: srpen 2017
Rozp. Náklady: 1.934 tis. +21% DPH
Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. (I. i II. Etapa)

hrb1hrb2

 

Rekonstrukce fotbalového hřiště Dolní Bojanovice
Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště. Dojde k vyrovnání plochy a celkově k vybudování nového drenážního systému, závlah, podkladních vrstev a nového povrchu. Součástí nového systému je vybudování retenční nádrže určené pro závlahu plochy hřiště, úprava terénu a napojení na stávající komunikace.
Zahájení prací: listopad 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady: 3.156 tis. + 21% DPH
Dotace: MŠMT 2.843 tis.
Dodavatel stavby: Sportovní travnaté povrchy s.r.o., Brno

hriste1hriste2

 

Obecní dům - oprava sociálního zázemí
Byla provedena rekonstrukce stávajících prostor a rekonstrukce přípojky kanalizace
Zahájení prací: březen 2016
Odevzdání díla: březen 2016
Rozp. Náklady: 
Dodavatel prací: Rohatecká stavební, s.r.o.

 

Obecní úřad – vestavba klubovny v půdních prostorech obecního úřadu

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - I. Etapa - Vestavba klubovny

Vznikly nové prostory pro archiv, kuchyňka a sociální zázemí sloužící pro dětský folklorní soubor Slunéčko, pořádání přednášek, výstav, setkání apod.
Zahájení prací: 
Odevzdání díla:
Rozp. Náklady:
Dotace:
Dodavatel prací: Rohatecká stavební

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - II. Etapa - Spisovna a archiv

Náklady: 240 605 Kč bez DPH

Dodavatel: Čevela spol. s. r. o. Hodonín

Stavební úpravy objektu č. p. 383 - II. Etapa - Hygienické zázemí

Náklady: 222 865,- Kč bez DPH

Dodavatel: Čevela spol. s. r. o. Hodonín

 

Kanalizace a vodovod v průmyslové zóně Záhumenice
Jedná se o výstavbu vedení ZTI pro budoucí průmyslovou zónu situovanou jižně od komunikace III/42222. Vodovod DN 80 je veden podél plánované budoucí komunikace od ulice Dlouhá. Kanalizace je jednotná (DN 300), bude sloužit pro odvod vody z budoucí komunikace i odpadní vody z budoucí zástavby.
Trasa vodovodu: 117,5 m
Trasa kanalizace: 151.7 m
Zahájení prací:  prosinec 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady: 583 tis. +21% DPH
Dodavatel stavby: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

 

Rekonstrukce dřevěného vyřezávaného kříže, Cacardov
Byla provedena oprava stávajícího dřevěného kříže
Zahájení prací: srpen 2016
Odevzdání díla: srpen 2016
Rozp. Náklady: 140 tis.
Dotace: Min. kultury 123 tis.
Dodavatel prací: p. Ladislav Moravec
Barevná úprava: MgA. Marek Urbanovský

kriz1kriz2


Veřejné osvětlení v ulici Myslivecká
Vzniklo osvětlení v nové ulici Myslivecká Dolní Bojanovice
Zahájení prací: prosinec 2016
Odevzdání díla: prosinec 2016
Rozp. Náklady:
Dotace:
Dodavatel prací: Veos Pospíšil s.r.o., Dolní Bojanovice

 

Zprávy