#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Plán rozvoje sportu

obce

Dolní Bojanovice


 

Květen 2018


 


 

Obsah:

 1. Úvod

 2. Sportovní spolky a oddíly působící v obci

 3. Přehled sportovní vybavenosti a dostupnost

 4. Vize

 5. Priority

 6. Formy podpory sportu

 7. Závěr


 

 1. Úvod

Plán rozvoje sportu v obci Dolní Bojanovice je zpracován ve smyslu §6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, především s ohledem na jeho novelizaci zákonem č. 230/2016 Sb. Plán podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit nebo doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem tohoto plánu je podpořit sportovní činnost dětí, mládeže i dospělých občanů, vytvářet podmínky pro jejich pohybové aktivity a poskytnout pro rozvoj sportu finanční podporu.


 

 1. Sportovní spolky a oddíly působící v obci.

V obci Dolní Bojanovice působí zejména následující spolky a oddíly či fyzické osoby, které se zaměřují také či vyjma na sportovní činnost:

Radek Mrkva – střelci z praku Dolní Bojanovice

Antonín Bábík - běh

Tenisový klub Dolní Bojanovice - tenis

Templářští lukostřelci - lukostřelba

Jednota Orel Dolní Bojanovice – florbal, badminton, ping - pong

SK Dolní Bojanovice, z.s. - fotbal


 

 1. Přehled sportovní vybavenosti a dostupnost

Sportovním aktivitám slouží v obci sportovní areály, kde se nachází 2 fotbalová hřiště, 3 tenisové kurty, víceúčelové hřiště za školou, atletická dráha za školou, 2 x víceúčelová hřiště za školou a cca 11 ks dětských hřišť.

Dále je to budova – tělocvična ZŠ.

Sportovní areály jsou primárně využívány jednotlivými uživateli na základě uzavřených smluvních vztahů či jejich vlastníky. Dostupnost dětem, mládeži, sportovcům a ostatním občanům zajišťují primárně tito uživatelé nebo jejich vlastníci.

11 ks dětských hřišť jsou přístupná volně.


 

 1. Vize

Obec Dolní Bojanovice má zájem podporovat uspokojování potřeb sportu, jako součást zdravého životního stylu a výhledově bude ve svém přístupu i nadále vytvářet občanům možnosti k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.


 

 1. Priority

a) sport dětí a mládeže

Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže, je to výchovný prostředek a účinná forma prevence pro jejich správné chování. Slouží zejména k potlačení sociálně-patologických jevů, a to především u dospívající mládeže. Podpora obce v této oblasti bude proto prioritní.

b) sport pro všechny

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný a sportovní volnočasové aktivity budou umožňovány všem vrstvám obyvatelstva.

c) Sportovní infrastruktura

Prioritou bude monitorování stavu zařízení ve vlastnictví obce, jeho pravidelná revize a údržba a podle potřeby příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny.


 

 1. Finanční podpora sportu

a) současný stav

Obec se finančně spolupodílí na financování rozvoje sportu. Podílí se nejen formou přímých investic do sportovních zařízení, ale podporuje i jednotlivé sportovní subjekty formou dotací z rozpočtu obce, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, vždy na příslušný kalendářní rok.

b) budoucí stav

Přímá podpora /finanční/ sportu v rámci rozpočtu obce

 • Finanční podpora na provoz spolků a oddílů či jednotlivých fyzických osob zabývajících se sportovní činností.

 • Opravy sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních zařízení.

 • Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce.

 • Dle finančních možností obce a případných dotačních titulů budování nových sportovních zařízení v obci.

c) určení finančních prostředků na r. 2018

 • pro rok 2018 byly z rozpočtu obce určeny finanční prostředky nezbytné pro naplnění tohoto plánu ve výši 1.050.000,-Kč.

 • V dalších letech budou finanční prostředky určené dle možností obce při návrhu a schvalování rozpočtu obce.

 1. Závěr

Plán se zveřejnuje na webových stránkách obce www.dolnibojanovice.cz nebo je dostupný v listinné podobě na Obecním úřadě Dolní Bojanovice.

Plán rozvoje sportu obce Dolní Bojanovice schválila rada obce Dolní Bojanovice na svém dne 30.5.2018, usnesením č. RO/187/18.

 

Ing. Eva Rajchmanová

starostka

 

Tomáš Makudera

místostarosta starostka