Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřední deskaSběrný dvůr, svozy odpaduPoplatky za popelnice, psy, sazebníky ajZdravotnictví v obci, ordinační doby lékařů

Kultura v obci, kalendář akcíVinařství a vinaři v obciMožnosti ubytování v obciO obci Dolní Bojanovice

>>ARCHIV STARŠÍCH RELACÍ HLÁŠENÍ ZDE<<

- Mateřská škola Dolní Bojanovice pořádá v NEDĚLI 28. 1. 2018 v 15.30 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL. Program, plný soutěží, tančení i promenády, zajišťuje pan I. Urbánek z Brna 
v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích.  Dále bude pro děti připravena malá tombola a pozornost pro všechny masky. Vstupné: dospělí 50,- Kč, Děti do dvou let a masky zdarma, ostatní 20,- Kč. Těší se na Vás kolektiv MŠ.

- Rodičovské centrum Sluníčko  Vás zve na přednášku na téma Role otce ve výchově dětí aneb Jak otce více zapojit, která se koná v pátek 19. 1. 2018 v 16:00 na Orlovně Více informací na plakátcích v obchodech. Vstup volný.

- Diagonála z.s. Dolní Bojanovice vás zve na Maškarní ples, který se uskuteční 27. ledna 2018 ve 20:00 hod. v Obecním domě. K tanci a zábavě bude hrát DJ Boeing. Lístky jsou v předprodeji v prodejně BOTEKO.

- MO KDU-ČSL vás srdečně zvě na 50. tradiční krojový ples, který se uskuteční v sobotu 20. ledna od 20:00 hod.  v sále Obecního domu. Předprodej lístků v prodejně BOTEKO. Více informací na webových stránkách obce a plakátcích.

- Zkouška na dětský krojový ples bude v sobotu 20. ledna v 10:00 hod. v sále Obecního domu, přezuvky s sebou. 

- Na silnici v ulici Hodonínská byly nalezeny klíče. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadě.

- Oznamujeme, že kurz dětských verbířů pod vedením stárka Podluží Martina Vaculíka začíná 23. ledna v 18:30 hodin. Zveme chlapce od 5 do 15 let na zkoušku do kulturního domu v Mutěnicích. Vezměte si s sebou cvičební úbor (sálovky) a vodu na pití.

- Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují, že od 12. ledna do 7. února budou provádět odečty vodoměrů. Prosíme občany o zpřístupnění vodoměrů.

- Obec nabízí k prodeji suché borové dřevo formou samotěžby, cena 300 Kč/m3. Bližší informace na Obecním úřadě nebo lesního hospodáře.

- Vážení občané, v rámci plánování strategie rozvoje obce na rok 2019 - 2025, vás žádáme o vyplnění anonymního dotazníku, který je otištěn ve Zpravodaji obce. Lze ho získat také v potravinách Bojanka a na Obecním úřadě a lze jej vyplnit i elektronicky na webových stránkách obce. Vyplněné dotazníky pak můžete vhodit do schránek na Obecním úřadě nebo v potravinách Bojanka. Za vaše odpovědi děkujeme.

- Na Obecním úřadě jsou dostání DVD z Hodů 2017 za 250 Kč.

- Obec Dolní Bojanovice upozorňuje občany, že veřejná parkoviště v obci neslouží k trvalému parkování soukromých vozidel. Parkování vozidla je každý vlastník povinnen řešit v rámci svého bydliště.


PRODEJCI V OBCI, NABÍDKY RESTAURACÍ

- Pan Matěj Salajka oznamuje, že přijímá objednávky na sadbové brambory raných, velmi raných a poloraných odrůd. Objednat si je můžete osobně na č.p. 128 nebo telefonicky na č. 607 115 334. Zde si také můžete zakoupit konzumní brambory dovezené z Vysočiny.

- Firma RENOVA spol. s r. o. provádí každý čtvrtek a pátek stavebníí bazar - rozprodej zbytkového materiálu (cihly, bet. výrobky, dlažby, krytiny, atp.) za nízké ceny. Koná se na provozovně v Dolních Bojanovicích, Řešice 981. Kontakt: 731 155 565 nebo 604 205 751.

Restaurace Mlýn Vás srdečně zve na STŘEDOVĚKÉ SPECIALITY PŘI SVÍČKÁCH, na Vaši návštěvu se těší kolektiv Mlýna

PRACOVNÍ NABÍDKY

Česká pošta  přijme na DPČ doručovatele listovního pěšího do Dolních Bojanovic. Pracovní doba je od 6:30 hod do 14:00 hod., 32,5 h týdně. Nástup možný IHNED. Je zde i možnost nabídnutí hlavního pracovního poměru. V případě zájmu kontaktujte p. Zálešákovou Lenku Ing.. Telefon 605 220 729

 

 

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - pondělí

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

07.11.2017

Svatováclavské krojované hody - neděle

Foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Burčáková šestka

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Pouštění draků

foto: Jaroslav Skočík

Detail

31.10.2017

Zahrádkářské dny

foto: Jaroslav Skočík

Detail

kdu

prednaskazele

II. kolo volby prezidenta republiky 26. 01. – 27. 01. 2018

 

vitezove

>>Kompletní tabulka výsledků I. kola ke stažení zde<<

 

Volební místnost bude otevřena:

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hod – 22.00 hod

v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hod – 14.00 hod

Místem konání voleb jsou volební okrsky č.1 a č.2, a sídlo volebních místností těchto okrsků je zasedací místnost Obecního úřadu v Dolních Bojanovicích, Hlavní 383.

Voliči bude umožněno hlasovaní poté, kdy prokáže svou totožnost a statní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném volebním okrsku. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může také volit na voličský průkaz. Bližší informace k voličským průkazům jsou uvedeny na stránkách www.dolnibojanovice.cz, v záložce Volby 2018. Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.

dotDotazník: Strategie rozvoje obce Dolní Bojanovice na období 2019–2025

Vážení spoluobčané, naše obec zpracovává strategii rozvoje, ve které chceme vyjasnit představu o budoucnosti obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 7 let. Vypracování strategie rozvoje je nezbytnou součástí žádostí o dotace. V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Vedle vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž ověřit některé konkrétní podněty.
Dotazník je anonymní a jeho výsledky poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategie rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webu obce a ve Zpravodaji.
V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na
obecním úřadě. Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na tomto odkazu.

Strategie rozvoje obce se zpracovává prostřednictvím projektu „Podluží plánuje společně“ reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371 v rámci OPZ.

opz

jhf

ples

Nový vzhled webových stránek

Vážení občané, pro zlepšení přehlednosti na našem webu jsme se razantně rozhodli upravit jeho vzhled. Prosíme o trpělivost při dolaďování nedostatků, které mohou nastat. Zároveň prosíme o podnětné připomínky, které nám výrazně pomohou dopracovat web do finální fáze.

Kontakt

Adresa
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Spojení

Tel.: 518 372 326
fax: 518 372 225
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00