#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slovácká chalupa

Venkovský dům z konce 18. a začátku 19. století je chráněn památkovou péčí jako kulturní památka. V tomto stavení čp. 217 žil a pracoval František Vymyslický (1841-1933), rolník a lidový řezbář, jehož potomci bydleli v obci až do sedmdesátých let 20. století.

starachalupa

Chalupa má při vstupu typické žudro, malované ornamentem s rostlinnými motivy, jablíčky, tulipány a hrozny vinné révy. Vnější stěny chalupy jsou zalíčeny modrou barvou s bílou lemovkou kolem oken a žudra. Uvnitř je uchována původní interiérová dispozice domu.

nynejsiautor fotografie: Lukáš Rajchman

Slováckou chalupu odkoupil do svého majetku v sedmdesátých letech tehdejší Místní národní výbor. Původní interiér chalupy byl zpřístupněn veřejnosti při slavnosti I. sjezdu rodáků v roce 1971, kdy se stal středem pozornosti a zájmu mladé generace. Chalupa sloužila víceúčelově pro činnost Slováckého krúžku, pro zkoušky divadelních ochotníků a dechových i cimbálových muzik, také zde byla načas umístěna jedna třída hudebního kurzu.

Při II. sjezdu rodáků v roce 1996 zde byla instalována místní skupinou Československého červeného kříže a Svazem invalidů rozsáhlá výstava ukázky života našich předků a slováckých krojů, všedních i svátečních. Exponáty zapůjčili občané a výstava se opět setkala s velkým úspěchem. Tehdy se začalo mluvit o zřízení stálé expozice na Slovácké chalupě. Trvalo však deset dlouhých let, než se tento záměr podařilo zrealizovat. Značnou měrou se o to zasadili členové Muzejního spolku s RNDr. Stanislavem Bílíkem a s tehdejším vedením obce Dolní Bojanovice. V roce 2004 a 2006 zde proběhlo v obci pásmo Žně našich předků s ukázkami práce i zemědělské techniky, kterou muzejní spolek shromáždil.

interier

autor fotografie: Lukáš Rajchman

Od roku 2007 začala pracovat jako knihovnice, kronikářka a správkyně Slovácké chalupy Růžena Kašíková. Byly provedeny nejnutnější opravy a v roce 2007 byla chalupa otevřena veřejnosti. V roce 2008 obec získala dotace z Jihomoravského kraje a ve spolupráci s památkovou péčí začala první část rekonstrukce, při které proběhlo stažení objektu, oprava vnitřních omítek a obnova klenutého stropu včetně omítek ve stáji. V druhé části v roce 2009, podpořené dotací z Ministerstva kultury, proběhly opravy krovů, střechy a klempířské práce. Roku 2011 bylo realizováno statické zajištěné stropu ve vstupní chodbě, výměna elektroinstalace, oprava omítek a podlah, rozvody plynového potrubí a výměna topidel v celé chalupě, opět z dotace z Ministerstva kultury. V dalším roce byly zrepasovány vstupní dveře a okna.

interier

autor fotografie: Lukáš Rajchman

Slovácká chalupa není vyloženým skanzenem ani muzeem, ale ukazuje návštěvníkům život našich předků – skromný a těžký, ale krásný a plný lásky i rodinné soudržnosti. Expozice se na chalupě mění tematicky podle ročních období šestkrát až sedmkrát do roka. Mnoho exponátů, dnes už historicky nenahraditelných, získal Muzejní spolek darem od spoluobčanů a přátel. 

Jak se k nám dostanete?

mapkaslov


Jste srdečně zváni na prohlídku Slovácké chalupy. Sjednat si ji můžete s paní správcovou na tel. 725 786 707 nebo 607 821 730.

Další fotografie Lukáše Rajchmana

0102030405